ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ မိုးမ်ားရြာသြန္းမႈႏွင့္ ေမလအတြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၏ အဓိက ျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မ်ားတြင္ ျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္နားထားသည့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏို္င္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယမန္ႏွစ္မ်ားထက္ပိုသည့္ ျမစ္မ်ား၌ ျမစ္ေရနည္းပါးမႈကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၿပီး ေရေၾကာင္းသြားလာမႈတြင္လည္း ေရေၾကာင္းက်ပ္မႈမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရပါးရာသီေရာက္တိုင္း ေျပးဆြဲမႈ ယာယီရပ္နားရသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ ေစာစီးစြာ ရပ္နားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မ်ား၌ လက္ရွိေရမွတ္ထက္ ျမစ္ေရမ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးလြယ္ကူလာၿပီး ရပ္နားထားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားပိုင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟုမၼလင္း- ခႏီၲးခရီးစဥ္ကို ရပ္နားထားရာမွ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔မွစကာ ေကအမ်ိဳးအစား ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး၊ မံုရြာ-ဟုမၼလင္း၊ မံုရြာ-ကေလးဝ ခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္းဇြန္လဆန္းပ္ိုင္းတြင္ စတင္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းေနရာေျပာင္းေရႊ႕ဆိုက္ကပ္ေနရသည့္ ဗန္းေမာ္ခရီးစဥ္တြင္လည္း ကမ္းပါးနီဆိပ္မွ အထက္ဘက္တပ္ကေလးဆိပ္သို႔ သြားေရာက္ဆိုက္ကပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရာဝတီျမစ္တြင္ ျမစ္ေရမ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္လည္း ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္သြားလာမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပမႈ ရွိလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခါတြင္ ရပ္နားထားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏုိင္မႈေၾကာင့္ ခရီးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာမႈႏွင့္အတူ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္ျပည့္တင္ေဆာင္သြားလာႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..