လူေမွာင္ခိုကူးသည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံသယရွိသျဖင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ေတာင္းခံလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးအား ျပည္ဝင္ခြင့္တားဆီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါႏို္င္ငံျခားသား၏ ေငြေၾကးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားသည့္ကုမၸဏီအား ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီး အမည္ပ်က္စာရင္း ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသံ႐ုံးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔က စင္ကာပူႏို္င္ငံသားတစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယင္း၏ ေငြေၾကးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏို္င္ငံမွ မသိနားမလည္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား လိမ္ညာလူေမွာင္ခုိကူးသည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံသယရွိေနေၾကာင္း စင္ကာပူႏို္င္ငံဆို္င္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားႏွင့္ ယင္း၏ ေငြေၾကးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီအား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားမႈအရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီအား အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီး အမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..