ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္း 17,18,19,20 ရက္ေန႔မ်ားတြင္ IT Computer Training Center မွ Professional Graphic Design Course သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ရွိျခင္း။ ဖုန္း – 377236

Professional Graphic Designer တစ္ေယာက္အျဖစ္ Company မ်ား၊ Media လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုဆိုင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္စာစီစာရိုက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆိုင္မ်ားဖြင့္လိုသူမ်ား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ငန္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ တက္ေရာက္သင့္ေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ Graphic Design Course တြင္ Adobe Photoshop CS3, Adobe illustrator CS3, Corel Draw , PageMaker.7 Software မ်ားကို သင္တန္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ေသာ Magazine ဒီဇိုင္း၊ Journal ဒီဇိုင္း၊ Pamphlet မ်ား၊ Vinyl ေၾကာ္ျငာမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ logo မ်ားဖန္တီးေရးဆြဲျခင္း၊ CD\DVD ကာဗာမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Wall Sheet, Calendar, Table Calendar, ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ Silk Screen Printing ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Layout ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Grayscale, Duotone, CMYK Color Mode မ်ားအေၾကာင္း၊ ဘူးခြံဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေရးဆြဲျခင္း၊ ဓါတ္ပံုျပဳျပင္အလွဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားအျပင္ Lesson File မ်ား၊ Tutorial File မ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္အတိုင္း စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည့္အထိ သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ Software မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပါက Designer တစ္ဦး သိသင့္သိထိုက္ေသာ

အေျခခံကာလာသီအိုရီမ်ားအေၾကာင္း၊ အေျခခံအေရာင္မ်ားအေၾကာင္း၊ အလင္းအေမွာင္၊ အေရာင္အႏုအရင့္၊ ဒီဇိုင္းအထားအသို (Position )၊ ပံုႏွိပ္စကၠဴအခ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ စကၠဴအမ်ဳိးအစားမ်ားအေၾကာင္း၊ မိမိဖန္တီးျပဳလုပ္ လိုက္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားအား ဖလင္ကာလာခြဲျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ လက္ရွိ Media လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Design & Printing လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ အဆင့္ဆင့္ စံုစံုလင္လင္ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Graphic Design Course အား သင္တန္းကာလ (2) လ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္  2 လ အတြင္း Software ပုိင္း၊ Color Separation, Printing ပိုင္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိပါက 1လ ထပ္မံ၍ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ Graphic Design Course အတြက္ သင္တန္းအခ်ိန္ကိုလည္း မနက္ 9 း 00 နာရီမွ 11 း 00 နာရီ  တန္းခြဲ ၊ ေန႔လည္     1 း 00 မွ 3 း 00 နာရီ  တန္းခြဲ ၊ ညေန 4 း 00 နာရီ မွ 6 း 00 နာရီ တန္းခြဲ မ်ားစီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ရံုး နွင့္ ကုမဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မနက္ 7 း 00 နာရီ မွ 9 း 00 နာရီ တန္းခြဲ၊ ည 6 း 00 နာရီ မွ 8 း 00 နာရီ အထိ တန္းခြဲမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္။ အလုပ္တစ္ဖက္ မအားလပ္သူမ်ားအတြက္လည္း သင္တန္းခ်ိန္ကို ညိႈႏိႈင္း၍ သင္ယူႏိုင္ေအာင္ IT Computer Training Center မွ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုပါက – ေဒၚေရႊဇင္မ်ဳိး၊ IT Computer Training Center : No.105th , 39th Street (Middle Block), Kyauktada Township, Yangon. Tel : 377236, 295679, 095039251, 0949290778 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

About Frank Soolar

Frank Soolar has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF