သစ္ေမႊးပင္ အဆီခဲ ျဖစ္တည္ျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းခံအဆီထုတ္ျခင္း

— သုေတသနစာတမ္းမ်ားအရ သဘာ၀အားျဖင့္ သစ္ေမႊးပင္ ၁၀ပင္လွ်င္၁ပင္သာ အဆီခဲ ျဖစ္တည္ႏိုင္သည္။ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏိုင္သည့္အပင္မွာလည္း သက္တမ္း အနည္းဆံုး ႏွစ္၃၀မွ၅၀ အတြင္းမွသာ စတင္ျဖစ္တည္ႏိုင္သည္။

— သဘာ၀အားျဖင့္ အဆီခဲျဖစ္ျခင္းမွာ- ပထမဦးစြာ အပင္၌ ဒဏ္ရာျဖစ္ရပါမည္။ ဒဏ္ရာဆိုသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ သမင္၊ ဒရယ္စသည္တို႔ ဦးခ်ဳိေသြးျခင္း၊ ၀ံပုေလြ၊ က်ား၊ ျခေသၤ့စသည္တို႔ ေျခသည္းေသြးျခင္း၊ သစ္ေတာက္ငွက္စသည္တို႔ အပင္ကိုေခါက္ရာမွ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ျခ၊ နက်ီစေသာပိုးေကာင္ တို႔ အိမ္ဖြဲ႕ရာမွ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္၍ေသာ္၎၊ ေလၾကမ္း၍ေသာ္၎ အပင္ထိ၍ သစ္ကိုင္းက်ဳိးက်ရာမွ ဒဏ္ရာရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

— ဒုတိယအခ်က္အရ- ထိုရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာအေပၚ မိႈေရာဂါစြဲကပ္မိျခင္းျဖစ္သည္။

— တတိယအေနျဖင့္ ထိုစြဲကပ္လာေသာ မိႈေရာဂါကို အပင္ထဲမွ ပဋိပစၥည္းက ခုခံတိုက္ခိုက္ရာမွ (မိႈႏွင့္ သစ္ေမႊးပင္မွ ပဋိပစၥည္းတို႔ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္ရာမွ) သစ္ေမႊးပင္၏ အသားထဲတြင္ အဆီခဲမ်ားျဖစ္တည္လာသည္။

— ထိုအဆီခဲမ်ားကို ေပါင္းခံခ်က္လုပ္ရာမွ အဖိုးတန္သစ္ေမႊးဆီကို ရရွိသည္။ ကမ႓ာေက်ာ္ အဖိုးတန္ေရေမႊးမ်ား အနံ႔ခ်ဳပ္ရာတြင္ ထို သစ္ေမႊးေပါင္းခံဆီ အနည္းငယ္မွ်ထည့္ေပးရုံျဖင့္ အဖိုးတန္ေရေမႊးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

— သဘာ၀အားျဖင့္ သူ႔အလိုလို အဆီခဲျဖစ္တည္ေနျခင္းကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိျပီးေနာက္  (Artificial Infection)ေခၚ သဘာ၀ကိုတုပ၍ ေဆးထိုးသြင္းျခင္း ကို စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

— ယခုအခါ ထို(Artificial Infection) ကို ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားစေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၁၀၀% ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္။

— ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုနည္းပညာမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ၁၀၀% ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

— (Artificial Infection)မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ သစ္ေမႊးပင္၏ အသားထဲသို႔ လြန္ကို ၃၀ဒီဂရီ၊ ၄၅ဒီဂရီ စသျဖင့္ေစာင္းျပီးမႈိေဆးထိုးထည့္ကာ ၁ႏွစ္ခဲြ၊ ၂ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ သစ္ေမႊးပင္၏ အသားထဲတြင္ အဆီခဲျဖစ္တည္သည္။

— (Artificial Infection) သဘာ၀ကိုတုပ၍ ေဆးထိုးသြင္းျခင္းကို အနည္း ဆံုး အပင္လံုးပတ္ 3cm (DBH) (၂ႏွစ္သားမွ ၃ႏွစ္အတြင္း) ခန္႔မွ စတင္ထိုးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ေဆးထုိးျပီးေနာက္ ၁၈လ(တႏွစ္ခဲြ)ၾကာလွ်င္ အပင္ခုတ္လဲွ၍ အဆီထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

— သစ္ေမႊးတစ္ပင္ခ်င္းစီိ၏ အဆီထြက္ႏႈန္းမွာ ေဆးထိုးသြင္းမႈနည္းစနစ္က်မႈ၊ အပင္ၾကီးထြားမႈ တို႔ေပၚမူတည္ေနပါသျဖင့္ အဆီထြက္ႏႈန္း အေကာင္းဆံုးအရြယ္မွာ ၇ႏွစ္၊ ၈ႏွစ္သားအရြယ္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအၾကံျပဳလိုသည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာအပင္၏ ၁၀-၂၀%ကို ၄ႏွစ္ သားအရြယ္တြင္ ေဆးထုိးေရာင္းျပီး က်န္ ၈၀-၉၀%ကို ၈ႏွစ္သားအရြယ္မွသာ ေဆးထိုး၊ အဆီထုတ္ေရာင္းဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

— ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ေဆးထိုးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနႏုိင္ျပီဆိုေသာ္ျငား အမ်ားစုမွာေစ်းမသက္သာေပ။ ထိုcompany မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး မိမိအပင္ကိုေဆးထိုး ျပီးပါက ေဆးထုိးခကို ၁ပင္ကို ၃၀၀၀က်ပ္မွ ၆၀၀၀က်ပ္ ေလာက္ယူျပီး ေနာက္ပိုင္း အပင္ေရာင္းရရင္ ၎တို႔ကို ၃ပင္လွ်င္ ၁ပင္ႏႈန္း(သို႔မဟုတ္) ၄ပင္လွ်င္ ၁ပင္ႏႈန္း ေပးရတတ္သည္(၎တုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္သေဘာခ်ဳပ္ဆိုျပီး အပင္ေရာင္းရေသာအခါမွ ေပးရေသာသေဘာျဖစ္သည္)။ တခ်ဳိ႕ companyမ်ားက ပုပ္ျပတ္အေနျဖင့္ ေဆးထိုးခကို အျပီးအစီး ၁ပင္ ကို ၃သိန္းေတာင္းသည္။

— ၎တို႔ထဲမွ တခ်ဳိ႕ေသာ company မ်ားက ေစ်းအေတာ္အသင့္ သက္သာျပီး ၁ပင္ကို ၅ေသာင္းကေန ၁သိန္းေလာက္ပဲ ေတာင္း၏။သို႔ေသာ္၎တို႔က ထိုးသင့္သည္႔မိႈေဆး ပမာဏကို ေလ်ာ့ထိုးေသာေၾကာင့္ အဆီထြက္ႏႈန္းနည္းမႈကို ၾကံဳရတတ္သည္။

— အမွန္တကယ္ ေစ်းကြက္အရ သစ္ေမႊးပင္အဆီထြက္ေစရန္ ထိုးသြင္းရေသာမိႈေဆးရည္ ၁လီတာလွ်င္ ၃ေသာင္းမွ ၅ေသာင္းခန္႔(က်ပ္)ရွိျပီး အပင္ၾကီးထြားမႈေပၚမူတည္၍ သစ္ေမႊး ၁ပင္လွ်င္၁လီတာမွ၂လီတာခန္႔ထည့္ရျပီး ေဆးထိုးသြင္းရာတြင္ နည္းစနစ္မွန္ကန္မႈရွိျခင္း သည္ အထူးအေရးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးထိုးလွ်င္ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းလည္းသင့္တင့္ျပီး နည္းပညာပါကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးမထိုးမီေသေသခ်ာခ်ာစံုစမ္းစစ္ေဆးျပီးမွ ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းႏွင့္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ကိုေ၀ေအာင္ (သစ္ေမႊးခ်စ္သူ)
0949348896, 095136753, 0949275907, 0973070035
email: waiaungchanmyo@gmail.com,

အျမဲတမ္းဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- အမွတ္(၁၅၃၆)၊ ထူပါရုံ (၁၆)လမ္းအေရွ႕၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

သစ္ေမႊးျခံလိပ္စာ- ပ်ဥ္ေထာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ နတ္စင္ကုန္းမွတ္တိုင္၊ (က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားမွ ၆မွတ္တိုင္ေျမာက္၊ ထမလံုမေရာက္ခင္ ၂မွတ္တိုင္အလို)၊ ( ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရး၀င္းအနီး)၊ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းကားလမ္းမၾကီးမွ နတ္စင္ကုန္းမွတ္တုိင္တြင္ဆင္း၍၊ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္တြင္ သစ္ေမႊးျခံကို ပို႔ေပးပါဆိုရင္……

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF