၀န္ထမ္းေတြ လစာ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ကုန္ေစ်းႏွဳန္း ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ၿပည္သူကို အေကာက္ခြန္ေကာက္တာ ျဗဳန္းစားႀကီး တုိးတက္ လာပါလိမ့္မယ္။

ေရႊေစ်းမ်ား ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ အက်င့္ပ်က္္ေတြ  စီးပြားေရးလက္၀ါးၾကီးအုပ္ေတြ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

စားစရိတ္ ေနစရိတ္ ခရီးစရိတ္ ဖုန္းစရိတ္ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

အိမ္ေစ်း အိမ္ခန္းငွားခ ကားခ ရထားခ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေငြလဲႏႈန္း ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတမွဳႏႈန္း ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဗဳန္းစားႀကီး တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ အေပၚ ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲမ်ား အေကာင္းျမင္စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစုံက ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီးတားဆီးေပးပါခင္ဗ်ား။။

ထိုသို႔ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ားကို တိုးေပးမွဳ ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈမ်ား…  ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းေတြ ျဖစ္လာ မႈမ်ား… အူမ မေတာင့္သီလ မေစာင့္ လာမႈမ်ား…နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး လိုေငြ ရွာ လာမႈမ်ား…မေလ်ာ္ကန္ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူဆန္သည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လာမႈမ်ား…  ေနာက္ဆံုးအက်င့္ပ်က္၊ စာရိတၱပ်က္ လမ္းေၾကာင္း  ေရာက္ လာမႈမ်ား…ျဖစ္ လာပါက   ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႕  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက သေဘာတူညီခဲ့သည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဘာလုပ္ၾကမလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ တာ၀န္မရွိဘူးလား၊ တာ၀န္ရွိလွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ စဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္လာပါျပီ။။

ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ၿပည္သူမ်ားပဲ နစ္နာမွာပါပဲ။

About the best

the best has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF