မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး( ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္) မွ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၄-၂-၂၀၁၂ ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ပုိင္းရပ္ကြက္ ျပည္လုံးခ်မ္းသာဓမၼာရုံသို႔ စာေရးသူ သြားေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းဓမၼာရုံတြင္း၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး ႏွင့္ ေျမယာမ်ားကုိ ျမန္မာဂို(လ္)ဒင္းစတားကုမၸဏီမွ မတရားသျဖင့္ အသိမ္းခံထားရ၍ ျပန္လည္ရယူလိုၾကေသာ မူလေျမပုိင္ရွင္မ်ား (၂၃)ဦး တို႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ကို သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္းအသိမ္းခံထားရေသာ ေျမဧကမွာ(၃၀ ဧက) ခန္႔ဟုသိရပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူလေျမယာပုိင္ရွင္ မ်ားလက္မွတ္ေရးထိုး ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ(၂၀၁၁ ခု ေအာက္တိုဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အသနားခံလႊာတင္ျပထားေသာ စာကို ဦးျမင့္စိုး(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္) မွ ရွင္းလင္းဖတ္ၾကားပြဲျဖစ္ပါသည္။ ဒီကိစၥကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ဟု ဦးျမင့္စိုးမွေျပာၾကားပါသည္။ ေျမယာအသိမ္းခံရေသာ ေျမပိုင္ရွင္တခ်ဳိ႕အား စာေရးသူမွ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မူလေျမပုိင္ရွင္မ်ားမွ အသိမ္းခံထားရေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားကုိလည္း လိုက္လံျပသေပးၾကပါသည္။

ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ ျဖတ္ကူးေသာ အေနာ္ရထာ (ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား) စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ၎ေျမယာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ အသုံးျပဳရန္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေျမယာမ်ားမွာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ဘက္မွ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဘးတြင္တည္ရိွပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သံေဘာင္ ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ထား၍ ယာယီအသုံးျပဳခဲ့ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာမ်ားကိုစတင္သိမ္းဆည္းစဥ္အခါက သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပုိင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေျမယာပုိင္ရွင္(၅)ဦးစီအား ခြဲ၍ေခၚယူၿပီး ညေနအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အေၾကာင္းအရာပါစာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျပသျခင္း မျပဳဘဲ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည္ဟု ေျမပုိင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကပါသည္။ တံတားစီမံကိန္းၿပီးဆုံးလွ်င္ တံတားနယ္ေျမႏွင့္ လြတ္ကင္းေသာ ဤေျမယာေနရာမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးပါမည္ဟု တံတားစီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးမွ ဂတိေပးေျပာဆိုထားပါေၾကာင္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ တံတားၿပီးသြားေသာ အခါတြင္ မူလေျမပုိင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာဂို(လ္)ဒင္းစတားကုမၸဏီ သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လုိက္ ပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီမွ စုိက္ခင္းအနည္းငယ္သာ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး က်န္ေသာ ေျမယာမ်ားကို မူလေျမယာပုိင္ရွင္ မဟုတ္ေသာ အျခားလူမ်ားထဲမွ ေငြေၾကးတတ္စြမ္း ႏိုင္သူ စီးပြားေရးသမားမ်ားထံသို႕ တစ္ႏွစ္ခ်င္း သီးစားခ်၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ သို႔ပါ၍ မူလေျမပုိင္ရွင္(၂၃)ဦးမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အား (၁၈-၅-၂၀၀၁)ေန႔စြဲျဖင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ သို႔ ပထမအႀကိမ္ တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အထိ (၁၁ႏွစ္)အခ်ိန္ၾကာျမင့္သြားေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ်အေၾကာင္းမျပန္ၾကားပါ ဟုသိရပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု အစိုးရအသစ္ လက္ထက္တြင္ ဤကိစၥအား ေျမယာပုိင္ရွင္(၂၃) ဦးမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး ထံ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၾကပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးမွ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအသစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၃)ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ အသနားခံစာ)အား တင္ျပ ထားေသာရွင္းလင္းပြဲမွ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။

ေမး။ ။ အကုိ႔နာမည္ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ၊ အကို႔ေျမယာဘယ္ႏွစ္ဧက ပါသြားပါသလဲ၊ အသိမ္းခံထားရတာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါၿပီလဲ၊ ဒီေျမယာနဲ႔ အသိမ္းခံရတုန္းက ဘယ္လိုစသိမ္းတယ္။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လို ေျပာဆိုလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတာလဲ ၊ ေနာက္ ေျမအသိမ္းခံလိုက္ရလို႔ ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ကေလးကို ျပန္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ဦးထြန္းရွင္ ။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ဦးထြန္းရွင္ပါ။ ေျမဧက (၂)ဧကေလာက္ပါသြားပါတယ္။ အသိမ္းခံရတဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ (၁၀)ႏွစ္ခန္႔ၾကာသြားပါၿပီ။ တံတားတည္ေဆာက္စဥ္ကာလက (၅) ႏွစ္အတြက္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ တစ္ဧက (၃၀၀၀၀ိ) ႏႈန္းတြက္ၿပီး ေပးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက တံတားေဆာက္လုပ္ေရး ဒါရိုက္တာႀကီးကေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမယာေတြကို အပိုင္သိမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျမယာေတြအသိမ္းခံလုိက္ရလုိ႔ ယခု ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု ဘ၀ပ်က္ေနပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိသားစုမွာ သား သမီးက ငါးေယာက္ရိွပါတယ္။ ဒီေျမႀကီးကုိသာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္သား သမီးေတြကုိ ေက်ာင္းထားခဲ့ရပါတယ္။ ယခုေတာ့ လက္လုပ္ လက္စား ကူလီလိုက္စားေနရပါတယ္။ စား၀တ္ေနေရး ေတာ္ေတာ္ၾကပ္တည္းေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေျမေတြကုိ လာၿပီးသိမ္းစဥ္က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းမွ (မ.ယ.က ဥကၠ႒) ရယ္၊ ေျမစာရင္းဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဆိုသူ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔ ညေန ေမွာင္ခါစ အခ်ိန္မွာ လာၾကပါတယ္။ ေျမပုိင္ရွင္ (၅) ဦးစီကုိ ခြဲၿပီးေခၚပါတယ္။ ေမွာင္ရီပ်ဳိးစေလးဆိုေတာ့ ဘာစာမွ ဖတ္မရပါဘူး။ သူတို႔ကလည္း ဖတ္မျပပါဘူး။ သူတို႔ခိုင္းတဲ့ အတုိင္း ဒီေနရာေလးမွာ လက္မွတ္ထိုးပါဆိုလု႔ိသာ ကၽြန္ေတာ္ထိုးခဲ့ရပါတယ္။ အေနာ္ရထာ တံတားႀကီးၿပီးသြားေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမယာေတြကို ျပန္ေပးမယ္ဆိုၿပီး မေပးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္မေပးဘဲ ယခုလုပ္ေနတဲ့ MGS ျမန္မာဂို(လ္)ဒင္းစတား ကုမၸဏီကုိ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ကုမၸဏီကလည္း စိုက္ခင္းနည္းနည္းေလး အလုပ္ျပၿပီး က်န္တဲ့ ေျမေတြကို ပုိက္ဆံတတ္ႏိုင္သူ ကုန္သည္ပြဲစားေတြကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါသီးစားခ်ေပးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ရရိွအာင္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေသတဲ့ အထိ ျပန္လည္ရရိွအာင္ရင္ဆိုင္ ေတာင္းဆိုသြားမွာပါ။

ေမး။ ။ အမႀကီးနာမည္ ဘယ္လုိေခၚပါသလဲ။ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမဧက ဘယ္ေလာက္ပါသြားပါသလဲ။ ေျမယာ သိမ္းစဥ္က ျမင္ကြင္းေလးနဲ႔ ယခု ေျမယာေတြကို ဘယ္လိုျပန္လည္ရယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာေလးကို ေျပာျပပါ။

ေျဖ။ ေဒၚတင္စန္း။ ။က်မနာမည္ ေဒၚတင္စန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဆိပ္ျဖဴမွာ ေတာင္သူလုပ္လာတာ အသက္(၆၅)ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ေျမက တစ္ဧကေလာက္ပါသြားပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတားႀကီးေဆာက္ဖို႔ က်မတို႔ေျမယာေတြကို သိမ္းမယ္လို႔ ဆိုေတာ့ ၀မ္းပမ္းသသာနဲ႔ သိမ္းပါလို႔ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ရြာ တိုးတက္ဖို႔ဆိုေတာ့ ၾကည္ျဖဴစြာနဲ႕ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲ သိမ္းတဲ့ အခ်ိန္က သူတို႔ေျပာခဲ့တာကလည္း ဒီတံတားႀကီးၿပီးသြားရင္ လြတ္ကင္းတဲ့ ေျမယာေတြကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ျပန္ေပးမယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ တံတားစီမံကိန္းၿပီးတဲ့ တစ္ညေန အခ်ိန္ မိုးမိုခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွာ က်မတို႔ေျမယာေတြကို ျပန္ေပးမွာ လိုလိုနဲ႔ေျပာၿပီး လက္မွတ္ထိုးပါဆိုလို႔ ထိုးခဲ့ရပါတယ္။ ဘာစာမွလည္း ဖတ္မျပၾကပါဘူး။ စာဖတ္ဖို႔မီးေရာင္ ကလည္း မျပည့္စုံပါဘူး။ ဒီလို လုပ္သြားခံရတာကို က်မတို႔ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္သြားၾကရပါတယ္။ က်မတို႔မွာ ေတာင္သူလုပ္ငန္းသာ လုပ္ကိုင္စားတတ္ၾကပါတယ္။ အျခားလည္း လုပ္ကိုင္မစားတတ္ပါဘူး။ ယခုေတာ့ သားေတြ သမီးေတြဆီက ေထာက္ပံ႔တာေလးေတြကုိသာ ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္းနဲ႔ စားေသာက္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေျမယာ ျပန္ရရိွေရးကို ကိုျမင့္စိုး တို႔နဲ႔ အထက္လူႀကီးေတြကိုသာ အားကုိးေနရပါတယ္။

ေမး။ ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး ခင္ဗ်ာ။ ယခု ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေျမယာကိစၥကို ဒုတိယအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သမၼတႀကီးထံ တင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီကိစၥကို ဘယ္လိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါလဲ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ဦးျမင့္စိုး ။ ဟုတ္ကဲ့ ဒီကိစၥကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေခၚယူတဲ့အခါမွာ တင္ျပပါ့မယ္။ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္မွာလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက စည္းကမ္းနည္းလမ္းက်က် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ယေန႔ ေခတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားသိေနရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဘက္မွ အက်ဴိးေဆာင္ရန္ လိုက္လံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကတဲ့ (NGO) အဖြဲ႕မ်ားကုိလည္း ဒီကိစၥကို အထူး အကူအညီေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

About winkyawaung

win kyawaung has written 45 post in this Website..

   Send article as PDF