အေမရိကန္ျပည္မွာလူမ်ိဳးစု မ်ိဳးစုံ ေနၾကတာ

ဥပေဒ အရ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး ေပးတယ္၊

ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ ေလးစား ၾကတယ္၊

 

ေပၚတာ ေခ်ာစြဲတာမ်ိဳး၊

ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လို႕ ေတာတြင္း မွာ ပုန္းရတာမ်ိဳး၊

ရြာမီး႐ိႈ႕ပစ္တာမ်ိဳး၊

 

မဟာလူမ်ိဳး ၾကီးဝါဒမ်ိဳး လို

 

က်င့္သုံးတဲ့

 

အျမင္က်ဥ္း သမား အစြန္းေရာက္ သမားတို႕

ေခါင္း မေထာင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္တယ္

 

ဇီးေစ့နဲျမင့္မိုရ္ေတာင္လို၊

မိုးနဲ႕ေျမလို

 

တျခားဆီ ပါ၊

 

ေယဘုယ် ဆိုရင္  ကိုယ့္လူမ်ိဳးစု အလုံးစုံေတြကိုမွန္ကန္မွ်တစြာ

ဆက္ဆံအားေပးေစာင့္ေရွာက္တဲ့

အတြက္ တိုင္းျပည္မွာ စည္ပင္သာယာ ဝျဖိဳး ျပီး

ခ်မ္းသာ လာတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္

 

 

ေက်ာ္ၾကားတဲ့အာရွအေမရိကန္ အားကစားသမား  အခ်ိဳ႕

ကိုေအာက္ပါ Link လင့္ခ တြင္ ေဖာ္ျပထား တာပါ

 

 

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes

by NESN Staff on February 7, 2012 

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 1 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 2 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 3 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 4 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 5 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 6 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 7 of 19 – NESN.com

http://media.nesn.com/2012/02/tiger-woods-michelle-kwan-jeanette-lee-among-notable-asian-american-athletes/8/

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 9 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 10 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 11 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 12 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 13 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 14 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 15 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 16 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 17 of 19 – NESN.com

Tiger Woods, Michelle Kwan, Jeanette Lee Among Notable Asian-American Athletes – Photo 18 of 19 – NESN.com

http://media.nesn.com/2012/02/tiger-woods-michelle-kwan-jeanette-lee-among-notable-asian-american-athletes/19/

 

About PareByoke

Pare Byoke has written 256 post in this Website..

Post Asian and world news, fashions, & events.

   Send article as PDF