ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

အရိယသစၥာေလးပါး (သုိ႔)
ခ်မ္းသာအစစ္ကုိ သိနားလည္ေစေရး (သို႔)
လူ ၊ တိရစၧာန္မခြဲျခားပဲ သတၱ၀ါအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး
၀ိပႆနာဘာ၀နာမယပညာ (သို႔)
မဂၢင္ အက်င့္လမ္းအစစ္ (သို႔)
သီလ-သမာဓိ-ပညာ အစစ္ကို
သိရွိႏိုင္ေစေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။
သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္မွ
လူမမာ တစ္ဦးအား ရွင္းျပခ်က္ကို
ဗြီဒီယိုဖုိင္အျဖစ္ ဖန္တီးတင္ျပထားပါသည္။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF