(၆) ယခုအပင္စုိက္၍ ယခုအသီးမစားခ်င္ ပါႏွင့္

႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ေပါလ္နယူးမင္း သည္ ဘေရာ့ေဝးတြင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆုိသလုိ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾ ကားလာျခင္း အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ရေၾကာင္းကုိ စာေရးဆရာတစ္ဦးကေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ မင္းသား ႀကီး က ခပ္ဟက္ဟက္ကေလးရယ္ ေမာကာ‘ေအးဗ်ာ၊ ခုလုိေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လာဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ တစ္ၿမိဳ႕ကူး႐ုံေလာက္သာရတဲ့ ဘတ္စ္ကားခ သာသာ အခေၾကးေငြ ကေလး နဲ႔  ျပဇာတ္ေတြ မွာ ၁ဝႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ပါဝင္ကျပခဲ့ရတာ ေပါ့’ ဟူ၍ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ မွန္ပါ သည္၊ သူ၏ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာမႈမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ မဟုတ္ပါ။ ၁ဝႏွစ္ေက်ာ္ အပင္ပန္းခံ၊ အနစ္နာခံႀကိဳး စားခဲ့ၿပီးမွ ရရွိလာေသာရလဒ္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္လုိသူ အေန ျဖင့္ ယခုသစ္ပင္စုိက္၍ ယခုသစ္သီးစားရန္ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါေခ်။

(၇) မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အေတြးေတြ အေပၚမွာ သာယာမႈမရွာပါႏွင့္

စိတ္ကူးစိတ္သန္းဆုိသည္မွာ လူတုိင္း မွာ ရွိတတ္ၾကပါသည္။ မိမိ၏စိတ္ကူးစိတ္ သန္းကေလးမ်ားကုိ ဟုတ္လွၿပီဟုထင္ကာ တျခားသူမ်ားအား ေဖာက္သည္ခ် ေဝငွျခင္း သည္ သက္သက္ဘဝင္ျမင့္ စိတ္႐ူးေပါက္ေန ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မိမိ၏မၿပီးျပတ္ ေသးေသာ စိတ္ကူး စိတ္သန္းတစ္ဝက္တစ္ ပ်က္ ကုိ တျခားသူအားေပးအပ္ပါက မိမိကုိယ္တုိင္ ၿပီးဆုံး ေအာင္၊ အေျဖထြက္ေအာင္ စဥ္းစား ေတြးေခၚတတ္သည့္အက်င့္ေပ်ာက္ကာ အၿမဲ လုိလုိ စိတ္ကူး တစ္ဝက္ႏွင့္ ရပ္တန႔္ေနေပလိမ့္ မည္။

တစ္ခါက စာေရးဆရာ ဂြတ္မင္းေအ့စ္ ဆုိသူအား တျခားအေပ်ာ္တမ္းစာေရးဆရာ တစ္ဦးက ေရဒီယုိဟာသဇာတ္လမ္းအတြက္ ေျခဆင္းကုိ လာေရာက္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထုိ ေျခဆင္းက ေတာ္ေတာ္ ေလး ေကာင္းမြန္ သျဖင့္ စာေရးဆရာေအ့စ္က ‘ေကာင္းသားပဲဗ်၊ ၿပီး ေတာ့ ဘာဆက္ျဖစ္ ေသးသလဲ’ ဟု ေမးရာ ထုိသူက တအံ့တဩျဖင့္ ‘ဒါပဲေလဗ်ာ၊ က်ဳပ္ ေတြးရတာ ေျပာၿပီးၿပီပဲ၊ က်န္တာ ခင္ဗ်ား ဘာသာဆက္စဥ္းစားေပါ့’ ဟုဆုိသည္။

တကယ္ေတာ့ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာလူမ်ဳိးသည္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာ စဥ္းစားတတ္ၿပီး စဥ္း စားရသမွ်ေလးကုိပင္ ျပည့္စုံေနၿပီဟုထင္မွတ္ ေနတတ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စဥ္းစားရန္မဆုိထားပါႏွင့္၊ တျခားသူမ်ားကုိပင္ မိမိေလာက္မတတ္ဟု ထင္ကာ ဘဝင္ျမင့္ေနေသာစိတ္ကူးတစ္ဝက္ သမားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

(၈) ေပါက္ကရေလးဆယ္ စိတ္ဝင္စားျခင္း

ေတြ႕သမွ် ျမင္သမွ်၊ သူေျပာငါေျပာမွန္ သမွ် လုိက္ပါစိတ္ဝင္စားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းမွေသြဖည္ သြား တတ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ စိတ္ဝင္ စား ျခင္း သည္လည္း စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း ႏွင့္အမ်ဳိးေတာ္ပုံရသည္။ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ တစ္ခ်ိန္ တည္း တြင္ ေရကူးျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲ ျခင္း၊ ေဘာလုံးကန္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္းတုိ႔ကုိ မလုပ္ႏုိင္ေပ။ ထုိနည္းတူပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေတြးမ်ားကုိ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္စုံ တစ္ခုအေပၚမွာသာ အာ႐ုံစူးစုိက္မထားပါက မွန္ကန္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကုိျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း သည္ အရာ အားလုံးကုိမလုပ္ႏုိင္ပါ။ အရာရာကုိ မစဥ္း စားႏုိင္ပါဟူေသာ အခ်က္ကုိ လက္ခံၿပီး သင္ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိသာ လက္ခံစဥ္းစားလုိက္ပါက အရာ ကိစၥ အေပၚ တြင္ ဖ်တ္လတ္ေပါ့ပါးစြာ မွန္မွန္ကန္ကန္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

(၉) သူတုိ႔လည္း ငါ့လုိစဥ္းစားမိမွာပဲဟု ေတြးျခင္း

မိမိဦးေခါင္းထဲသုိ႔ ႐ုတ္တရက္ေရာက္ ရွိလာေသာအေတြးကုိ ဆက္လက္ေတြးေခၚ ျခင္းမျပဳဘဲ ထားျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ ေစသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာအသံုး ခ်ရန္ စိတ္ကူးမ်ဳိးေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ဒီစိတ္ကူးမ်ဳိး လူတုိင္းစိတ္ကူးမိမွာပါ။ မျဖစ္ ႏုိင္လုိ႔ မလုပ္ၾကတာ ေနမွာပါဟူ၍ ဆက္လက္ စဥ္းစားျခင္း၊ တီထြင္လုိျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ မိမိ စဥ္းစားခန္း ကုိ ရပ္ပစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာင္ တြင္ အဆုိပါ ဘူးခြံမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ကုိပင္ တျခားသူမ်ား က တြင္က်ယ္စြာအသုံး ခ်ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိဦးေခါင္း ထဲ၌ေပၚေပါက္လာေသာ အေတြးစိတ္ကူးကုိ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္လက္စဥ္းစားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္လုိသည္။

(၁ဝ) စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေပၚ ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ႕စရာဟုထင္မွတ္ျခင္း

လူတခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ စဥ္းစားရမွာကုိ ပ်င္းရိၾကသည္။ စဥ္းစားျခင္းအလုပ္သည္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စရာဟုထင္ျမင္ယူ ဆၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းအက်င့္ကုိမလုပ္ဘဲ ပစ္ထားေလရာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ မ်ားက်ဆင္း၍ အႀကံတုံး၊ ဉာဏ္တုံးမ်ားျဖစ္ သြားၾကသည္။

သင္၏အသိဉာဏ္သည္ သင့္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္းဆုံးေသာ ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆုိးသူ မ်ားပင္ သူတုိ႔၏အသိဉာဏ္စြမ္းရည္ ေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံးလူသားမ်ားျဖစ္သြား ၾကသည္။ သင္၏အသိဉာဏ္သည္ ဘယ္ ေသာအခါမွ် အုိမင္းမသြားေသာအရာျဖစ္သည္။ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ၿငိမ္သက္ ေအာင့္အည္း ၿပီး ေနာက္ ႐ုတ္တရက္ ငုပ္ေန ရာမွ ျဗဳန္းခနဲေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းပညာသည္ ဘယ္မွာလွ်င္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာဟူ၍ဆုိႏုိင္ ပါအံ့နည္း။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT