သံတြဲျမိဳ႕ ျမျပင္ေက်းရြာ ဦးေက်ာ္ေအာင္ ၊ ေဒၚေမသန္း အမည္ေပါက္ VT-၄၀ ေျမခ်ိန္ဧရိယာ (၁.၇၅)ဧက ရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ကုိ ခလရ(၅၅)
ေျခလ်င္တပ္ရင္း မွ ပုိင္ရွင္မသိေစရပဲ လန(၃၉) ေဖါက္ယူ၍ အတင္းသိမ္းပုိက္ယူေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ေျမပုိင္ရွင္တို႕မွာ ၎ ဥယ်ဥ္ျခံေျမ ကုိ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ အဘုိးအဘြားမ်ားလက္ထက္မွစ၍ ပုိင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ေျမစရင္းအခြန္
ေပးသြင္းလ်က္ စုိက္ပ်ဳိးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဥယ်ဥ္ျခံေျမကုိ ေရွ႕အဆက္ဆက္ မည္သူ႕ကုိမွ ေရာင္းခ် ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊
လက္ငုတ္စြန္႕ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယၡဳေသာ္ ေျမပုိင္ရွင္အား အာဏာျပ အတင္းႏွင္ထုတ္လ်က္ရွိေနျပီး အေဆာက္အဦး အတင္းဝင္ေဆာက္လုပ္ေန၍
ေျမပုိင္ရွင္ မိသားတစုမွ ကူမည့္သူ မရွိပဲ ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္းၾကီးစြာ ေရာက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ဥယ်ဥ္ျခံေျမမွာ ေရႊဝါခ်ဳိင္စခန္း
(ယၡင္ လူရည္ခြ်န္စခန္း) ေရွ႕ မ်က္ေစာင္းထုိး တြင္တည္ရွိေနေသာ ဥယ်ဥ္ျခံေျမ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ယၡဳျဖစ္ပ်က္ျခင္းအမႈမွာ တပ္မ်ား ဘုန္းမီးေနလ အာဏာျပ၍ ရခဲ့စဥ္ မူလ လက္ငုတ္ေနထိုင္သူ ျခံသမားမ်ားမသိရွိေစဘဲ ေျမစရင္းမွ ေျမတုိင္းသူမ်ား
အား ေခၚယူ အမွတ္ (၅၅) ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမည္ေဖါက္ကာ ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ေဖၚျပပါ လုပ္ရပ္သည္ ေျမဓါးျပ ျဖစ္ေနပါေသာ အမွတ္(၅၅) ေျခလ်င္တပ္ရင္းသည္ ဥပေဒေပၚသုိ႕ ေရာက္ရွိေနျခင္း မမည္ပါေလာ ။
လက္ရွိတြင္လည္း ငပလီကမ္းေျခ တစ္ဝိုက္ တပ္ပုိင္သိိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားမွာ လက္ညိႈးထိုးမလြဲ ရွိေနပါေၾကာင္း ႏွင့္..
သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား . . ျပည္သူလူထုကုို ေကာင္းေအာင္ေနထုိင္ဖို႕ ေျပာေနျခင္းထက္ မိမိသားသမီးေတြ ေကာင္းေအာင္ေနထုိင္ဖို႕ ဆံုးမျပပါဦးဗ် ။

About ေတေလ

has written 7 post in this Website..