ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။       ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပးရန္ သူရဦးေရႊမန္း၏ အဆိုကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္း က ျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေဒသမ်ားမွ ဝန္ထမ္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ကိုသာ ေဒသတြင္း အသံုးစရိတ္
ႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးရန္ရွိသည္ဟု လႊတ္ေတာ္တက္ အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

“ဝန္ၾကီးကေတာ့ ေပးရမယ့္လူဆိုေတာ့ ျငင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ သူက တခုပဲ ေျပာတယ္ဗ် ေဝးလံသီေခါင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ရွိတယ္ေပါ့။ ဒီ ဦးေရႊမန္းတင္ျပတဲ့ ဝန္ထမ္းအားလံုး လစာတိုးဖို႔ကိစၥကေတာ့ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ က်မွပဲ စဥ္းစားပါရေစဆိုၿပီး ေျပာတယ္” ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္မွ
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးၾကည္ျမင့္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက  အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾကာသပေတးေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးက တုန္႔ျပန္ ျငင္းဆိုလိုက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဦးေရႊမန္း၏ အဆိုသည္ ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ၾကီး၏ ျငင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အဆိုရွင္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္သာ ရွိသည္ဟုလည္း ဦးၾကည္ျမင့္က
ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ပါက ဤအဆို ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟုလည္း “ေတာင္းတဲ့လူကေတာ့ မပိုင္ဘဲနဲ႔ ဘယ္ေတာင္းမလဲ ဗ်။ ေနာက္ ဒီဟာက ျဖစ္လည္း ျဖစ္သင့္တဲ့ဟာေလ။ ေထာက္ခံမယ့္လူ မ်ားႏိုင္တယ္။ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု ဦးၾကည္ျမင့္ က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္း၏ အဆိုတြင္ “ကိုယ့္ဂုဏ္၊ ကိုယ့္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာဖို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာစရိတ္ႏွင့္ ခီ်းျမႇင့္ေငြမ်ားကို လာမည့္ ဘတ္ဂ်တ္ ႏွစ္အစတြင္ မျဖစ္မေန တိုးျမႇင္‌့ေပးေရး” ဟု ပါရွိသည္။

ဦးေရႊမန္းက သူ၏ အဆိုတြင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား လစာရရွိမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည္ကို “ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း လုပ္ခ၊ လစာနည္းတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ အလႉေငြ၊ စာရြက္ စာတမ္းေၾကးမ်ား ေတာင္းယူျခင္းႏွင့္ အျခား မေလ်ာ္ကန္ေသာ  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဆန္သည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္
ျခင္းမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ ဌာနအမ်ားစုလိုလိုပင္ တခုမဟုတ္တခု ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနတာကို  ဝမ္းနည္းစြာ ၾကားသိေနရပါတယ္” ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္းကပင္ “ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ အၿငိမ္းစားလစာ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္အခါတိုင္း ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈႏႈန္း၊
ႏုိင္ငံအတြင္း လွည့္ပတ္ သံုးစြဲေငြ ပမာဏ၊ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္” ျဖစ္ေၾကာင္းသာ
ေျပာၾကားသြားသည္။

ထိုေန႔ လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ စိုင္းေမာင္တင္က ဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈမ်ား ရွိေနမႈအေပၚ ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားၿပီး ထိုျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းရန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးလွထြန္းက လာဘ္ေပးလာတ္ယူ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လစာတိုးေပးသည့္ နည္းလမ္းတခုတည္းျဖင့္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ အသိေပးတိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဌာနမ်ား သတ္မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားသြားသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ သူရဦးေရႊမန္းက “အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို အူမေတာင့္ၿပီး သီလမေစာင့္လွ်င္ေတာ့ သူ႔တာဝန္ပဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔တရားကို သူတို႔စီရင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆုိသြားသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းလစာမ်ားကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၃၊ ၂ဝဝဝ၊ ၂ဝဝ၆၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာနမွ လစာတိုးျမႇင့္မႈ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၈၄/၂ဝဝ၉) အရ အစိုးရဝန္ထမ္းအသီးသီးကို က်ပ္ ၂ဝ,ဝဝဝ စီ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ လစာတိုးျမႇင့္မႈမတိုင္ခင္ ဝန္ထမ္းတဦး၏ လစာမွာ အနည္းဆံုး ၂ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ပင္စင္စားမ်ား၏ လစာကိုလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အရ ဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးရာထူး လစာအတိုင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး ပင္စင္စားမ်ား၏ လစာမွာ ၁၁ဝ,ဝဝဝ ထက္ပိုေနပါက ၂၀,၀၀၀ ထပ္မံမတိုးျမႇင့္ဘဲ လက္ရွိအတိုင္း သာ ခံစားသြားရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

About Wai Phyoe

Wai Phyoe has written 37 post in this Website..

သီခ်င္းဆို၀ါသနာပါပါသည္။ပိုက္ဆံမ၇ိွသၿဖင့္အေခြမထုတ္နိင္ပါ။Web Developer ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္လိုပါသည္။

   Send article as PDF