ကုန္သည္ပညာဟုဆိုရာတြင္၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေစ်းေရာင္းစားသည့္ပညာဟုလည္း ဆိုခ်င္ပါသည္။
အေဖပင္စင္ယူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း က်မတို့ေမာင္ႏွမ်ားအား ကုန္ေၿခာက္ေရာင္းစားသည့္
ပညာအားတတ္ေၿမာက္ ေစခ်င္သည့္ဆႏၵအမွန္ ရွိသၿဖင့္သင္ေပးခဲ့ပါသည္။

အေဖတို့ေခတ္က အသက္စြန့္ရင္းၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ၿခားမ်ားထိ သြားေရာက္၍ကုန္ကူးခါ ၿမတ္မည့္ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကါး ေစ်းေရာင္းစားခဲ့ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။
အေဖကုန္သည္မွန္းလည္း က်မတို့ၿမိဳ ့ကလူ မ်ားအားလုံး အသိပင္ၿဖစ္ပါသည္။ အေဖသည္အေရာင္းအ၀ယ္ ပညာအားတတ္ေစခ်င္ သၿဖင့္ကုန္ေၿခာက္ဆိုင္ၾကီးအား ဖြင့္လွစ္ခါ က်မတို ့ေမာင္ႏွမမ်ားအား ေစ်းေရာင္းစားသည့္ပညာ အားသင္ေပးပါသည္။
အေဖကမ်က္ေစ့ မေကာင္းပါ၊ ပါ၀ါဒီကရီ(၈၀၀)ခန့္မွ်ရွိပါသည္။ မ်က္မွန္အားတပ္ဆင္ထားရသူ ၿဖစ္၍ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာယူၿခင္း ၊ မွာယူသည့္ပစၥည္းတို့အား ကားေပၚမွခ်ရာတြင္ မိမိမွာယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုက္မကိုက္ ၊အမ်ိဳးစားမွန္္္္္မမွန္၊ ပစၥည္းလာခ်ေပးရသည့္ ကားေပၚတြင္က်န္မက်န္က အစစစ္ေဆးရၿခင္း တို့ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မအားတာ၀န္ေပးထားပါသည္။

အစ္ကိုႏွင့္အစ္မက ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ။ အလုပ္သမားလူငွား မ်ားႏွင့္၀ိုင္းေရာင္းကူၾကရပါသည္။
အေဖက က်မအားေပးထားသည့္ တာ၀န္တို့အၿပင္ အစစအရာရာ အားလုံးပင္ အေဖခိုင္းတာမွန္သမွ်(သင္ေပးတာ) ေတြအားလုံးကိုနာယူမွတ္သားရပါသည္။

အေဖသည္ ပဲခူးၿမိဳ ့ရွိပြဲရုံအားလုံးတို့အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေလ့လာမႈ တို့အားၿပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ကုန္ေၿခာက္မ်ားအား ၀ယ္ယူခါေရာင္းခ်င္ပါေသာ္လည္း အေမႏွင့္က်မတို့ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးက၀ိုင္း၀န္းကန့္ကြက္ခဲ့ၾကသၿဖင့္ ေလ့လာမႈမၿပဳခဲ့ရပါ။ ထိုေၾကာင့္သာ(အေဖ့အားေပးမသြားခဲ့သၿဖင့္) အေဖကမည္သည့္ပြဲရုံက မည္သို့ရွိသည္ကိုမသိရွိခဲ့ရသၿဖင့္
စမ္းတ၀ါး၀ါးႏွင့္မွာယူခဲ့ရပါသည္။ အေဖ့အားေပးမသြားခဲ့ရၿခင္းမွာလည္း အေဖ့မ်က္လုံးအား စိတ္မခ်ခဲ့ၾက၍ၿဖစ္ပါသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မတို့လည္းလြန္စြာပင္ပန္းခဲ့ရပါသည္။ အေဖသည္ပဲခူးပြဲရုံမ်ားအား ပြဲရုံတခုၿခင္းအလိုက္မွာယူကာ အေနအထားအားစမ္းသပ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

အေဖသည္မွာလိုသည့္ကုန္ပစၥည္း မ်ားအားတခုၿခင္းအလိုက္ ေၿပာၿပကာ က်မအားေၿပစာေရးသည့္ ေဘာက္ခ်ာစာအုပ္တြင္မွင္ခံ(ကာဘြန္)ခံခါ ေရးခိုင္းပါသည္။
ၿပီးလွ်င္က်မေရးထားသည္မ်ားအား အေဖကၿပန္စစ္ပါသည္။ၿပီးၿပီမွန္ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ အေပၚစာရြက္တစ္ရြက္အား ညီညာစြာဆုတ္ၿဖဲရပါသည္။အၿဖဲအဆုတ္မေတာ္ပါက မိမိေရးထားသည့္ စာမ်ားတလုံးႏွစ္လုံးဆုတ္သည့္ထဲတြင္ ပါရွိသြားပါက အဓိပါယ္ေကာက္ယူလႊဲမွားသြားႏိုင္သည္။ လြန္စြာသတိထားရမည္ဟုေၿပာၿပပါသည္။
ငပိဖုတ္တာကအစ ဆရာမပါလွ်င္နည္းမက်စုဆိုစကားရွိသၿဖင့္ အစစအရာရာလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သတိရွိရမည္စနစ္တက်ၿဖစ္ရမည္ဟုေၿပာၿပပါသည္။ က်မၿဖဲထားေသာစာရြက္ေလးအား
အေဖကေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး စာအိပ္ထဲတြင္ထဲ့ခိုင္းပါသည္။ မွာလိုသည့္ပြဲရုံနာမည္လိပ္စာအား တပ္၍
က်မမွာကားဂိတ္သို့ စက္ဘီးစီးနင္းကာ သြားေပးရပါသည္။

ကုန္တင္မည့္ အလွည့္က်ထြက္ရသည့္ကားအား ေမးၿမန္းၿပီးမွာယူရၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ယေန့ မည္သည့္ကားကထြက္သည္ ကားအုံနာ ပိုင္ရွင္ကမည္သူၿဖစ္သည္ ကားေမာင္းသူ(ကားဒရိုင္ဘာ)၏နာမည္တို့အား ေရးမွတ္ယူခဲ့ရၿပီး၊ အေဖ့အားၿပန္ေၿပာၿပရပါသည္။ မွာယူသည့္ပစၥည္းမ်ားအားလည္း မွာယူသည့္ကားဆရာအား တိတိက်က်ေၿပာၿပရၿပီး မွာယူသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမက်န္ရွိေစရန္ အေသအခ်ာပါလာေစရန္ မွာလိုက္ရပါသည္။ ပြဲရုံအလိုက္မွာယူသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိလာပါက မွာထားသည့္ကားဆရာ(ကားေမာင္းသူ)မ်ားမွ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို့ေပးၾကရပါသည္။ (မွာယူသည့္ပစၥည္းတို့အမ်ိဳးအစားမ်ားၿပားၿခင္း ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္) က်မတို့အိမ္ေရွ့သို့အေရာက္ ကုန္ပစၥည္းလာခ်ၿပီဆိုပါက

မွာထားသည္ပစၥည္းစာရင္းအား လက္ခံေၿပစာၿဖတ္ပိုင္းႏွင့္တိုက္ဆိုင္ခါ ေသခ်ာစြာၾကည့္ရွဴစစ္ေဆးၿပီး ကားေပၚတြင္လည္းပစၥည္းေမ့က်န္ေနမႈမရွိေစရန္ လက္ခံစစ္ေဆးၿပီးယူရၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ မလိမၼာလွ်င္ေတာ့ ႏွစ္ခါေမာမည္ ကားေပၚက်န္ကၿပန္မရပါ၊ကားဆရာမ်ားႏွင့္ အၿငင္းပြားၾကရက၊အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးစကားမ်ားတာ သာအဖတ္တင္မည္ဟု အေဖကေၿပာၿပထားပါသည္။

အေဖမွာထားသည့္အတိုင္း က်မက ကားေပၚတြင္တခုမွ် မက်န္ရွိေစရန္။ အေသအခ်ာစီစစ္ၿပီး လုပ္တတ္္သည္ကို
ကားအုံနာက သိရွိထားသၿဖင့္ က်မအားအလြန္ေတာ္သည္ ေခြ်းမေတာ္မည္ဟု ခ်စ္စႏိုးၿဖင့္စေနာက္တတ္ပါသည္ ။ (တစ္ခါတြင္ေတာ့သူ့သားႏွင့္ေပးစားပါရန္အမွန္ တကယ္ေၿပာၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုဆိုခါ အေဖ့ထံတြင္လာေတာင္းဘူးပါသည္)
ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာက္လာၿပီဆိုပါက မွာယူထားသည့္ ပြဲရုံအလိုက္ ကုန္ပစၥည္းတခုခ်င္းအလိုက္အမ်ိဳးအစားတို့အား သပ္သပ္စီခြဲၿခားထားကါ အေဖက ၿပန္လည္၍ကုန္အေလးခ်ိန္တို့္အားတခုၿခင္းအလိုက္ ကတၱားၿဖင့္ခ်ိန္တြယ္ယူကာအေလးခ်ိန္မွန္မမွန္ၿပန္စစ္ပါသည္။ (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ကားေမာင္းသူ၊ကားဒရုိင္ဘာတို့ကႏွိဳက္ယူထားတတ္၍လည္းၿဖစ္ပါသည္)
ပြဲရုံတို့မွ မွာယူထားသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တူညီေနမႈတို့အားေရြးခါ စုပုံထားထားေပးရပါသည္။

မည္သည့္ပြဲရုံကဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ဆိုသည္ကိုသိရွိထားႏိုင္ရန္ ေရွးဦးစြာၿပဳလုပ္ရၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစားတူညီေနေသာ ပြဲရုံႏွစ္ခုတို့မွငရုတ္သီးႏွစ္အိပ္ဆို္ပါက ပြဲရုံတစ္ခုစီ၏ ကုန္ပစၥည္း ။ အရည္ေသြး ။
အေလးခ်ိန္တို့အား အရင္သိရွိေအာင္ ၿပဳလုပ္ရပါသည္။ ဥပမာ…ပန္းလွိဳင္ပြဲရုံကမွာေသာပစၥည္း ၿဖစ္သည္ဆိုပါစို့…
ထိုပြဲရုံမွမွာယူေသာ ငရုတ္သီးအိပ္တအိပ္တြင္ ဂုံနီအိပ္၏အထူအပါး အေစ့ႏွင့္ဖလံၿဖဴ၊အညွာစသည္တို့ပါ၀င္မႈႏွဳံးႏွင့္ ငရုတ္သီး(အသား)စားသုံး၍ရသည့္အေလးခ်ိန္တို့အား ခြဲၿခားဖယ္ထုတ္ခါ ခ်ိန္တြယ္၍ သိေအာင္ၿပဳလုပ္ရၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။
မၿပဳလုပ္ခင္ ငရုတ္သီးမွထြက္ေသာမြန္ထူေနသည့္အနံ့အား ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ပိတ္စထူအား ႏွာေခါင္း၀တြင္
စည္းေႏွာင္ထားရပါသည္ ။

လက္မွာလည္းလက္အိပ္မ်ားစြပ္ထားရပါသည္။ ထိုပြဲရုံမွမွာယူသည့္ ငရုတ္သီးအိပ္မွ ခ်ည္ထားေသာဂုံနီအိပ္ၾကိဳးစအား ဆြဲၿဖည္၍တစ္အိပ္လုံးသြန္ၿပီး ေမွာက္ခ်ရပါသည္။ေနရာကကုန္ပစၥည္းမ်ားထားထားရွိသည့္ ဂိုေဒါင္ထဲက်ယ္ၾကီးထဲတြင္ ၿပဳလုပ္ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ၾကမ္းခင္းက သံမာန္တလင္း(အဂၤေတ)ၿဖစ္ပါသည္ ဖုံမႈန့္မ်ား မရွိေစရန္တံမ်က္စည္း(ငွက္မွ်ား)အေခ်ာၿဖင့္ အေသအခ်ာလွဲေၾကာထားရပါသည္။အလုပ္
သမားထက္ သားသၼီးကိုသာအေဖသုံးပါသည္။
(သားသၼီးအားပညာရရွိေစရန္အတြက္ၿပဳလုပ္ၿပရ၍ၿဖစ္ပါသည္)

ထိုေမွာက္ခ်ထားသည့္ ငရုတ္သီးမ်ားအား အၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္၍ ဖလံၿဖဴ၊အေစ့၊အညွာတို့အားသပ္သပ္ ေရြးထုတ္ၾကရပါသည္၊အသားအား သပ္သပ္ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္ ။ ပထမဆုံးငရုတ္သီးထည့္ထားသည့္ ဂုံနီအိပ္၏အထူအပါးအေလးခ်ိန္အား သိရွိရန္အတြက္္ အရင္ဦးဆုံးခ်ိန္တြယ္ပါသည္ ။ ဘယ္ပြဲရုံကဂုံနီအိပ္အပါးႏွင့္သုံးထားသည္။
ဘယ္ပြဲရုံကၿဖင့္အထူစားသုံးထားသည္။စားသုံးသူအေပၚ ေစတနာမည္၍မည္မွ်ထားရွိၾကသနည္းဆိုသည္ကို ပြဲရုံအလိုက္ေစနာထားရွိမႈ၊ဆက္ဆံေရးမည္သူကသာသည္ကို သိလိုသၿဖင့္ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ၊ဂုံနီအိပ္အထူသုံးထားက စားသုံးသူသာနစ္နာရသည္။

စားသုံးသူနစ္နာရသည္ဟုဆိုလိုရင္းအဓိပါယ္မွာ ဂုံနီအိပ္မွာကါး တန္ဘိုးမရွိပါ ငရုတ္သီးအသားေစ်းေပးထားရသၿဖင့္ စားသုံးသည့္သူနစ္နာရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဂုံနီအိပ္ကတန္ဘိုးမည္မွ်မွပင္မရွိေသာ္လည္း ပြဲရုံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအဖို့က အေရအတြက္မ်ားလာပါက ထိလာပါသည္ ဒါေၾကာင့္ပင္ မည္သည့္ပြဲရုံကမွ်မွ ဂုံနီွအိပ္၏အေလးခ်ိန္အား အလုပ္ရွဳတ္ခံၿပီးထည့္မႏွဳတ္ပါ။ သူတို့အတြက္ကေတာ့ တြက္ေခ်အလြန္ပင္ကိုက္ပါသည္။ ငါတို့မွာက စားသုံးသူႏွင့္ တိုက္ရုိက္္ဆက္ဆံရသၿဖင့္ စားသုံးသူကေတာ့ ေစ်းသက္သာသည့္ေနရာသာ ရွာ၀ယ္မည္ၿဖစ္သည္။ ငါတို့ကအပင္ပန္းခံၿပီး ေစ့စပ္မေသခ်ာပါက ၾကာလာပါကေရာင္းအား က်ဆင္းခါအေရာင္းအ၀ယ္ထိခိုက္၍ ေစ်းေရာင္းပါးလာႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္စားတာမွန္လွ်င္ေတာ့ အပင္ပန္းခံႏိုင္ရမည္ အပင္ပန္းခံမွပိုက္ဆံရမည္။ လက္ေၾကာမတင္းက ထမင္းငတ္မည္ ေရရွည္ကိုသာၾကည့္တတ္ရမည္ဟု ေၿပာဆိုခါဆုံးမရင္းႏွင့္ သင္ပါသည္။

ငရုတ္သီးတအိပ္တြင္ ဖလံၿဖဴ၊အေစ့၊အညွာတို့က မည္၍မည္မွ်ပါရွိသည္ကိုမသိ၍မရ။ သိရေအာင္ခ်ိန္တြယ္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုအေဖကရွင္းၿပပါသည္။ ဂုံနီအိပ္အထူသုံးကါ၊ဖလံၿဖဴထည္၊အစ့အညွာမ်ားစြာသုံးထားသည့္ ထိုပြဲရုံ၏နာမည္အားမွတ္သားထားခိုင္းပါသည္။ထိုပြဲရုံအားလည္း တစ္ခါဆက္ဆံ၊ဆယ္ခါလန္ဟုေၿပာဆိုပီး ေနာင္ဘယ္ေသာခါမွ် ထိုပြဲရုံမွပစၥည္းမ်ား အား အေဖက မမွာခိုင္းေတာ့ပါ၊မွာယူၿခင္းလည္း အလွ်င္းလုံး၀မရွိေတာ့ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ ့ကအၿမတ္ရေရးအတြက္သာေရွးရွဴ ့ၾကသည္၊စားသုံးမရသည့္ဖလံၿဖဴ၊အေစ့၊အညွာမ်ားအား မတရားသၿဖင့္ထဲ့ထားၾကသည္။

သၼီးတို့ေခတ္ဘန္းစကားၿဖင့္ ေၿပာရလ်င္ေတာ့ ဂ်င္းထဲ့တာေပါ့(အခ်ဥ္ဖမ္းၿခင္းခံရတာေပါ့) တခ်ိဳ ့ပြဲရုံမ်ားကေတာ့ေရရွည္ကို ထဲ့မတြက္ဘူး ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့၊ေပၚပင္ၿမတ္မည့္၊ကိုက္မည့္ ဟာမ်ားကိုသာေၿပာင္း၍လုပ္စားၾကတာမ်ားသည္။ ပဲခူးဆိုတာကအထက္ ဗမာၿပည္ႏွင့္ေအာက္ဗမာၿပည္ဆက္သြယ္ေပါင္းဆုံသည့္ ေနရာေဒသၾကီးၿဖစ္၍အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ကလာလုပ္စားၾကသည့္ သူေပါမ်ားသည္။ တစ္ရာသီီနဲ့တစ္ရာသီ ထြက္သည့္ရာသီသီးႏွံမ်ားကလည္းမတူၾက ၊ကုန္ေၿခာက္ၿဖစ္ေအာင္ထားကါေလွာင္ၾကရသည္။ (ေငြအရင္းအႏွီးၿမဳပ္ႏွံထားၾကရသည္) ဒါေတြကိုကိုယ္က မသိထားလွ်င္ကိုယ္သာခံရမည္ဟု ေၿပာဆိုၿပီးလွ်င္သန့္ထားၿပီးသည့္ ငရုတ္သီး(အသား)မ်ားအားဂုံနီအိပ္တြင္ၿပန္ထည့္ခါႏွစ္ခုလုံးအား ၿပန္ခ်ိန္ပါသည္။ထိုအေပၚတြင္သာအၿမတ္အစြန္းအား သင္တင့့္္မွ်တစြာတင္ၿပီးၿပန္ေရာင္းခ်ၿခင္းဘဲ ၿဖစ္ပါသည္ ၊ စနစ္တက်မတြက္ခ်က္တတ္ပါက ရွဳံးႏိုင္သည္ဟုေၿပာဆုိၿပပါသည္။

အေဖက ဖလံအေစ့အညွာမ်ားက လိုသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၿပန္သုံးပါသည္ လႊင့္ေတာ့မၿပစ္ပါ အေစ့မ်ားဆိုပါက အေဖကဆပ္ၿပာထည့္သည့္ပုံးအလြတ္မ်ားတြင္ ေၿမေဆြးၾသဇာမ်ားထည့္၍ အေစ့မ်ားအားၿပန္ပ်ိဳးထားပါသည္။ ၀ယ္သူရွိကေရာင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက၀န္ထမ္းအခ်ိဳ့လာ ေတာင္းတတ္သၿဖင့္ အေဖကေပးပါသည္။ အိမ္မွာလည္းစိုက္ပါသည္။အစပ္အရသာရွိေနသၿဖင့္ ငရုတ္စိမ္းမႈန့္(အေရာင္တင္မႈန့္) ၿပဳလုပ္ရာတြင္အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ထဲ့ကါသုံးပါသည္။ မ်ားလွ်င္အေရာင္မလွဘဲၿဖဴသြားတတ္၍ၿဖစ္ပါသည္။ငရုတ္စိမ္းမႈန့္ကေတာ့ အမႈန့္ၾကိတ္စက္တြင္ သာသြားၾကိတ္ရပါသည္။
ကုန္ေၿခာက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း အစိုးရကအသိ အမွတ္ၿပဳသည့္ တံဆိပ္အမွတ္အသားခပ္ႏွိပ္ထားသည့္ အေလးတင္းေတာင္းမ်ား၊ခ်ိန္တြယ္ခြက္မ်ားသာခ်ိန္တြယ္ အသုံးၿပဳပါသည္။ ဥပမာၿပရလွ်င္က်ားတံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ထားေသာအေလးမ်ား၊ စိန္တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္လားသည့္ၿပည္ေတာင္းမ်ား၊ခ်ိန္တြယ္ ခြက္မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။

ခ်ိန္တြယ္ရာတြင္လည္း ပညာပါသည္ဟုေၿပာဆိုကါသင္ၿပပါသည္။
ေၿမပဲဆီႏွမ္းဆီ၊အုန္းဆီတို့ကသခင္ခ်စ္သည္။ရက္စက္လွ်င္လည္းသခင့္မ်က္ႏွာ မၾကည့္ဟုေၿပာပါသည္။ဘာလို့လဲဆိုရင္ ခ်ိန္တြယ္တတ္ကကိုယ္ဘက္ပါ၍၊အခ်ိန္အတြယ္ မတတ္လွ်င္ကေတာ့ ကိုယ္သာပင္ရွဳံးမည္၊ကိုယ့္ထဲကပင္ပါသြားမည္ဟုေၿပာပါသည္။ မတတ္ထားကေစ်းေရာင္းစား၍ မရဟုအေဖကေၿပာပါသည္။ တပိႆာခြက္အား အခ်ိန္တြယ္မတတ္က တစ္က်ပ္သားတိတိရွဳံးပါသည္။အေဖၿပတာၾကည့္ထားပါဟုေၿပာၿပီးပိႆာခြက္အားယူ၍ ေၿမပဲဆီထည့္ထားသည့္ ပုန္းထဲသို့ ခြက္ႏွင့္လက္အားတည့္မတ္စြာ(၉၀)ဒီကရီကိုင္ၿပီး ပုံးအလည္တည့္တည့္ႏွစ္ခ်ၿပလိုက္ပါသည္ ၿပီးလွ်င္တည့္တည့္ယူကာဆြဲတင္ၿပီး သၼီးၾကည့္ထားေနာ္ဟုေၿပာခါ

ဆီကခြက္အၿပည့္ပါလာသည့္အၿပင္အလယ္၌ ေမာက္လွ်က္ပါရွိလာပါသည္။အေဖကိုင္ထားေသာပိႆာခြက္၏ ေအာက္ဖင္နားထိကပ္၍ တစ္က်ပ္သားခြက္အားသၼီးေသခ်ာစြာကိုင္ထားပါဟုေၿပာပါသည္။ ၿပီးလွ်င္အေဖက အေဖကိုင္ထားသည့္ပိႆာခြက္အား အသာအယာကိုင္ထားၿပီးေမာက္ေနေသာဆီအား အတိၿဖစ္ရန္အတြက္္ ကိုင္ထားသည့္လက္ၿဖင့္ဆီခြက္မွဆီအား တစက္ၿခင္းခ်ယူပါသည္။ တစ္က်ပ္သားခြက္အားက်မကကိုင္ထားရပါသည္ အေဖ့လက္မွကိုင္ထားသည့္ပိႆာဆီခြက္မွပိုလွ်ံကာ ေမာက္ေနသည့္ဆီမ်ားကို က်မကိုင္ထားသည့္တစ္က်ပ္သားခြက္ထဲသို့ ဆီတစက္ၿခင္းက်ေနမႈအား အေဖက စိ္တ္ရွည္စြာႏွင့္လုပ္ၿပပါသည္။တစ္က်ပ္သားတိတိၿပည့္လွ်င္ေတာ့အေဖကိုင္ထားသည့္ ဆီပိႆာခြက္ကအၿပည့္ကြက္တိၿဖစ္သြားၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္္။

က်မအားအေဖလက္ေတြ ့ၿပၿခင္းၿဖစ္ရကါး က်မမွလြန္စြာပင္ သေဘာက်သြားခဲ့ပါသည္။ အေဖကဆီခ်ိန္တြယ္သည့္အခါ မိမိကိုင္ထားသည့္ဆီခြက္ႏွင့္မိမိ၏လက္အား (၄၅)ဒီကရီေစာင္းလွ်က္
ကိုင္တြယ္ၿပီး ဆီပုန္းထဲရွိဆီမ်ားအားခြက္ႏွစ္လွ်က္ အၿပည့္ခပ္ယူကာဆြဲတင္ပါလွ်င္ဆီမွာမိမိလက္ၿဖင့္ကိုိင္ထားသည့္ ခြက္ထဲသို့ အၿပည့္ပါရွိၿပီးပိုလည္းမပို လိုလည္းမလိုအေနေတာ္ ကြက္တိပင္ၿဖစ္သည္ဟု အေဖကေၿပာၿပပါသည္။
ဆီကသခင္ခ်စ္သည္ဆိုၿခင္းမွာ ေစ်း၀ယ္သူက အၿမန္လိုခ်င္သည့္ သူသာမ်ားပါသည္ ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကိုင္္ေရာင္းထားသည့္
ဆီခြက္အား ပုံးငယ္အသန့္အလြတ္တစ္ခုထဲတြင္ ။ ေမွာက္ထားၿပီးစစ္ထားရမည္ ။

၀ယ္သူလာကၿပန္ခပ္၍ၿပန္ေရာင္း ၿပီးလွ်င္စစ္ထားပါ။ တစ္ေနကုန္ေရာင္းၿပီးစစ္ထားသည ့္ဆီခြက္မွဆီတို့သည္ ေရာင္းအားေပၚမူတည္ၿပီး (၅)က်ပ္သားမွ်အပိုထြက္လာတတ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဆီကိုသခင္ခ်စ္သည္ဟု ေၿမပဲဆီ၊ႏွမ္းဆီ၊ အုန္းဆီေရာင္းစားသည့္ ေစ်းသည္မ်ားကေၿပာစမွတ္တြင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုအေဖကေၿပာၿပခဲ့ပါသည္။
ေစ်းသည္ကား ဥပမာထားဆိုၿပရပါလွ်င္ အိုေရာင္းသည့္သူအိုေကာင္းမသုံးသကဲ့သို့ စကားပုံပမာရွိပါသည္။ ထိုပိုထြက္လာသည့္ဆီကို ကိုယ္စားပါကေစ်းဘိုးေတာ့အနည္းဆုံးခုမိကါသည္။ ခိုးယူၿခင္းလည္းမၿဖစ္သၿဖင့္ အၿပစ္မရွိပါ။ သိမ္ငယ္သည္ဟုလည္းတြက္၍မရ။ ေစ်းရာင္းစားတာ အက်င့္ၾကံမွန္ဘို့ကသာ အေရးၾကီးပါသည္ဟုအေဖေၿပာၿပခဲ့ပါသည္။
(ေ၀ဖန္ထင္ထင္ၿမင္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံအပ္ပါသည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF