ျမန္မာနိုင္ငံမွစာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာကိုေ၀မႈးသြင္သည္ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ ၏ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႈး  အေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပဲြသို႕၀င္ေရာက္မည္ဟုသိရသည္။ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ ပါတီ သည္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ၎တို ့ပါတီ၏ မဲဆြယ္မႈ ကိစၥ တြင္ သံုးမည္ ့ ပါတီ ရံပံုေငြ မ်ား အတြက္ ရံပံုေငြ ေကာက္ခံမႈ လည္းျပဳမည္ ျဖစ္သလို ၊ပါတီ၀င္ အခ်ိဳ ့က ၎တို ့ ၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား ကို ပါတီ ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အျဖစ္ အသြင္း ေျပာင္းးလိမ့္ မည္ ဟု ေျပာသည္။စာေရးဆရာ ေ၀မႈးသြင္ သည္ ၁၉၉၆၊၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့သူတစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ ပါတီ၀င္ အခ်ိဳ ့သည္ လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သူ မ်ား ျဖစ္သည္ ဟု ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။လူငယ္ စာေရးဆရာ ေ၀မႈးသြင္ က ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခင္ကလည္းဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယခုလည္း ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ား ကို အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ သည္ ေရျပတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ ့ေနရသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို ့မၾကာခင္ သြားေရာက္ ကူညီမည္ ဟု Freedom News Group ၏သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

About naykhanaing

nay kha has written 7 post in this Website..

live in yangon ,myanmar