ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦး ေရႊမန္း က တင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာမ်ား တုိးျမွင့္ေပးေရးအဆုိကုိ

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကလက္မခံဘဲ ပယ္ခ်လိုက္ပါျပီ။

ႏိုင္ငံအတြက္  ျပည္သူ႕အတြက္ မ်ားစြာေသာ နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြ မၾကံဳေတေအာင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ စဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္လာပါျပီ။

လစာတိုးေပးသည့္ နည္းလမ္းတခုတည္းျဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီးပြားေရး ေျပလည္လာ ေအာင္မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူးဆုိတာ လက္ခံ ပါတယ္ ။

ၿမန္မာၿပည္သူေတြဟာ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္း ဒဏ္ကို ခံေနၾကရပါတယ္ ။

ေငြေၾကး မေဖာင္းပြေအာင္…ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတက္ေအာင္…ျပႆနာေတြ အားလံုး ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ

အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ကာ ကြယ္ ႏုိင္ပါ မယ္။

ေလာေလာဆယ္ ျပည္သူ ႏွင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြဟာ စနစ္ရဲ့ သားေကာင္္ျဖစ္ ေနၾကရ ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူေတြ.. ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ၾကားပြဲစား ေတြ.. စီးပြားေရး  လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေတြ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး အက်င့္ပ်က္ စာရိတၲေတြ ပ်က္ လာၾကတယ္။

ဒီဟာေတြကို မတုိက္ဖ်က္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းက စီးပြားေရး ေျပလည္လာေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္ အက်င့္ပ်က္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလက္၀ါးၾကီးအုပ္  ၀ိသမေလာဘသားတို႔  သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွ်မွ်တတ အျပန္အလွန္လည္း စဥ္းစားၾကည့္ ျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါ ။

ၿမန္မာၿပည္သူူေတြ ကံေကာင္း ၾကပါေစ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက် ပါေစ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ေျဖရွင္းႏုိင္ ပါေစ။

About the best

the best has written 40 post in this Website..

   Send article as PDF