ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းတို႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ လူတိုင္းသိေသာ္လည္း ဆူးေလ ဘုရားလမ္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ရွိေနေသာ အလံျပ ဘုရားလမ္းကို လူတိုင္းမသိပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အလံျပဘုရားလမ္းကို Signal Pagoda Road ဟူေသာ အဂၤလိပ္အမည္ႏွင့္တြဲ၍ သိေသာ္လည္း အလံျပ ဘုရားကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မဖူးႏုိင္ခဲ့ပါ။ အလံျပဘုရားသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕အတြက္ နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးေနခဲ့ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုး စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ဝင္းအတြင္း ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ တည္ထားေသာ သမုိင္းဝင္ဆံေတာ္ႀကိဳ အလံျပဘုရားကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ခြင့္ ရေနပါၿပီ။ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း အခ်က္ျပမွတ္တိုင္ အနီးရွိ စစ္႐ံုးဂိတ္တြင္ သမိုင္းဝင္ ဆံေတာ္ႀကိဳ အလံျပဘုရားသို႕ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း မည္သူမဆုိ ဝင္ေရာက္ဖူးေျမာ္ ႏိုင္ပါသည္ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္ စိုက္ထူထားပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ဖူးခြင့္မရသည့္ သမိုင္းဝင္ ဆံေတာ္ႀကိဳ အလံျပဘုရားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚေသာ ဆိုင္းဘုတ္ျဖစ္ပါသည္။
စစ္႐ံုးဝင္းအတြင္းသို႕ ဝင္သြားလွ်င္ လမ္းညႊန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားသျဖင့္ ဘုရားကုန္းသို႕ အလြယ္တကူ သြားႏုိင္ပါသည္။ ေရႊျပားသကၤန္းမ်ား အသစ္တစ္ဖန္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းထားသည့္ အလံျပ ဘုရားသည္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ တဖိတ္ဖိတ္ ဝင္းလက္ေတာက္ပေနသည္ကို အားပါးတရ ဖူးခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ အလံျပဘုရားသည္ ရင္ျပင္ေတာ္မွ ငွက္ေပ်ာဖူးအထိ ၈၂ ေပႏွင့္ လက္မဝက္ျမင့္ၿပီး ရင္ျပင္ေတာ္မွ ထီးအထိ ၉၈ ေပ၊ ၄ လက္မျမင့္ပါသည္။ ဖိနပ္ေတာ္အက်ယ္ ၈၆ ေပ ေပၚတြင္ ၅ေပ၊ ၂ လက္မျမင့္ေသာ ပန္းတင္ခံုခံကာ ပစၥယာသံုးဆင့္ႏွင့္ တည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၁ ေပ ၆ လက္မျမင့္ေသာ ေခါင္းေလာင္းပံုေပၚတြင္ ၁၆ ေပ ျမင့္ေသာ ေဖာင္း ၁၃ ရစ္ခံထားသျဖင့္ ေစတီေတာ္ ၏ပံုရိပ္သည္ ပိုမိုသြယ္လ် ေၾကာ့ရွင္းသြားသည္ဟု ထင္မိပါသည္။ မုခ္ဦးစႀကၤံလမ္း ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ျခေသၤ့ႀကီး ႏွစ္ေကာင္ရွိသကဲ့သို႕ ရင္ျပင္ေတာ္ ဘုရားေထာင့္ သံုးခုတြင္လည္း ျခေသၤ့ႀကီး တစ္ေကာင္စီ ရွိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အလံျပဘုရားကို ျခေသ့ၤငါးေကာင္ရွိေသာ ဘုရားဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ရံေစတီမွာ ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ တစ္ဆူစီ ရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း ေလးဆူဖူးခဲ့ရပါသည္။
သာသနာ သမိုင္းဝင္ ဆံေတာ္ႀကိဳဘုရားကို ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလံုး အလံျပဘုရားဟု အလြယ္တကူ ေခၚေနေသာ္လည္း ဤေစတီေတာ္တြင္ ဘြဲ႕ေတာ္ခုနစ္ခု ရွိေၾကာင္း သိရေသာအခါ အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္မိပါသည္။ ဤေစတီေတာ္တြင္ ဆံေတာ္ႀကိဳ၊ မင္းလက္ဝဲ၊ က်ဳိက္ခ ေပါက္ဆြတ္၊ မတ္ကရီ၊ ေဆးလ္၊ ေဂၚရာကုန္း၊ အလံျပ ဘုရား ဟူ၍ ဘြဲ႕ေတာ္ခုနစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေက်ာက္စာ ဖတ္ရေသာအခါ အလြန္စိတ္ဝင္စားမိပါသည္။ ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ဆံေတာ္ႀကိဳမွာ အေစာဆံုးဘြဲ႕ ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အလံျပမွာေနာက္ ဆံုးဘြဲ႕ေတာ္ျဖစ္ေနပါ သည္။ ေဆးလ္ဟူေသာ ဘြဲ႕မွာ Sail ကို အသံထြက္ ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ က်ဳိက္ခေပါက္ဆြတ္မွာ မြန္ဘုရားဘဲြ႕ေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားတည္ထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေဂၚရာကုန္းမွာ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္မ်ား တပ္စြဲထားစဥ္ ေဂၚရာစစ္သားမ်ား ရွိသျဖင့္ ေဂၚရာကုန္းဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိေက်ာက္စာတြင္ ‘မဟာ သကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ တဖုႆ ႏွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ႏွစ္ဦးသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ ရွစ္ဆူအား မဇၩိမေဒသမွ ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕သို႕ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဤေနရာတြင္ မင္းႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား ႀကိဳဆို၍ စံေတာ္ႀကိဳ ေစတီအား တည္ထားကိုး ကြယ္ခဲ့သည္’ဟု ေရးထိုးမွတ္တမ္း တင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ဘုရားသမုိင္းကို ေလ့လာေသာအခါ သာသနာႏွစ္ ၁၅ဝ၊ ဘီစီ ၃၉၄ ခန္႕တြင္ ဒြတၱေဘာင္မင္းက ျပဳျပင္ မြမ္းမံခဲ့ၿပီး သာသနာႏွစ္ ၂၃၆၊ ဘီစီ ၃ဝ၄ ခန္႕တြင္ စူဠသီရိဓမၼာေသာက မင္း၊ သာသနာႏွစ္ ၉၃၆၊ ေအဒီ ၃၉၂ ခန္႕တြင္ သထံုဘုရင္ ဓမၼပါလမင္း၊ သာသနာႏွစ္ ၁၅၉၈၊ ေအဒီ ၁ဝ၅၄ ခန္႕တြင္ သထံုဘုရင္ မႏုဟာတို႕ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ေပ ၁ဝဝ ခန္႕အျမင့္တြင္ရွိေသာ အလံျပ ဘုရားသည္ သာသနာႏွစ္ ၁၈၉၂၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၇၁ဝ တြင္ ပထမ အႀကိမ္ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပဳိက်ခဲ့ၿပီး ေကာဇာ ၇၉၈၊ ေအဒီ ၁၄၃၆ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ခဲ့ပါသည္။ ေကာဇာ ၉၂၆၊ ေအဒီ ၁၅၆၄ တြင္ တတိယအႀကိမ္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း မွတ္သားရပါသည္။ စတုတၴအႀကိမ္ ၿပိဳက်စဥ္ ျပန္လည္တည္ထားသူမွာ မင္း၊ မိဖုရား၊ အမတ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း၏ စစ္သူႀကီး မဟာစည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ မွတ္သားထားမိပါသည္။
ယခင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရလက္ထက္ စစ္တပ္မ်ား ႐ံုးစိုက္စဥ္က ေဂၚရာကုန္းဟု ေခၚခ့ဲသည့္ ထိုဘုရားကုန္းသည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ တည္ရွိရာ သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ၿပီး ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ေျခရင္းမွ ဦးေထာင္ဗိုလ္လမ္းကို ေျမဖို႕လိုက္လွ်င္ ေတာင္ေၾကာတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရား သမိုင္းမူကြဲ တစ္ခုတြင္ ေနာက္ဆံုးဌာပနာ ပိတ္မည့္ရက္၌ ရန္ကုန္ျမစ္ဒီေရ အျမင့္ဆုံး တက္ခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး ဌာပနာ တိုက္ပိတ္ေၾကာင္း ဖတ္ရပါသည္။ ဒီေရအျမင့္ဆံုး တက္ေသာအခ်ိန္ကို ေစာင့္၍ အခ်က္ျပျခင္းမွာ အလံျဖင့္ ေဝွ႕ရမ္းအခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အလံျပဘုရား Singnal Pagoda ဟူေသာအမည္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဤဇာတ္လမ္း မည္မွ်မွန္ကန္ေၾကာင္း မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ဌာပနာ တိုက္ပိတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ မွန္ကန္လိမ့္မည္ဟူ ယူဆမိပါသည္။ ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ ခုနစ္ခုရွိသည့္အနက္ ပထမဆံုးဘြဲ႕ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးဘြဲ႕ကို ေပါင္း၍ ‘ဆံေတာ္ႀကိဳ အလံျပဘုရား’ ဟုေခၚတြင္ျခင္းမွာ အလြန္သင့္ျမတ္ ၿပီးသမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနပါသည္။
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ အနီးဆံုး ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ တည္ထားသည့္ အလံျပ ဘုရားသည္ သမိုင္းေနာက္ခံအရ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ တူညီသကဲ့သို႕ သက္တမ္းအရလည္း ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေရးလွ်င္ အလံျပဘုရားသမိုင္း မပါ၍ မရပါ။ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ဌာပနာ တုိက္အတြင္း ဆံေတာ္ႏွစ္ဆူတင္ထားသည့္ ေရႊေလွထည့္၍ ဒီေရအျမင့္ဆံုး တက္ခ်ိန္တြင္ ဌာပနာ တိုက္ပိတ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းေရးလွ်င္ အလံျပ ဘုရားတည္ရွိရာ ေတာင္ကုန္းေပၚမွ အလံျပ၍ အခ်က္ေပးသည္ကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရပါ။ အဂၤလိပ္လို Signal Pagoda ဟူေသာ အမည္သည္ အလံျပ ဘုရားသမိုင္း ပံုရိပ္ကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
သာသနာသမိုင္းတြင္ အလြန္ ေရွးက်ေသာ၊ အလြန္အေရးပါေသာ၊ အလြန္ထင္ရွားေသာ အလံျပဘုရားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား တစ္ခါတစ္ေခါက္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။ အလံျပဘုရား ရင္ျပင္တြင္ ရပ္၍ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈ ကန္ေတာ့ရသည္မွာလည္း ေတာေတာင္ အထပ္ထပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ကန္ေတာ့ရသည္ႏွင့္ တူေနပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အားလံုး သာသနာ့ သမိုင္းဝင္ ေနရာထူးကို ေရာက္ဖူးသင့္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..