ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေရအရင္းျမစ္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္သံုးသည္ထက္ျပဳန္းတီးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔မွာ အစိုးရ၏ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ဆည္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကိုသာေရအရင္းျမစ္မ်ားျပဳန္းတီးေၾကာင္းတရားမ်ားဟုမွတ္သားၾကၿပီး မိမိတို႔ေနစဥ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားေန႔စဥ္ျပဳန္းတီးေနျခင္းမ်ားကိုမူ သတိမမူမိၾကေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ေနအိမ္တြင္ေရေလွာင္ကန္မ်ားသို႔ေရတင္ၿပီး ေရမ်ားလွ်ံထြက္လာမွေရပိတ္ၾကတဲ့အခါ ေရပိုက္ေခါင္းေတြမလံုတဲ့အခါ မွာဆိုရင္ ေရေတြျပဳန္းတီးတာကိုသတိမထားမိၾကပါဘူး။ ဒါဟာတကယ္တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စီမံကိန္းေတြေလာက္ေရအရင္းျမစ္ဆံုး႐ႈံးမႈမမ်ားပါဘူးလို႔ဆင္ေျခေပးႏိုင္ေပမယ့္ မိုးစက္ကေလးေတြမ်ားလာရင္ ကန္ျပည့္တတ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့နည္းနည္းဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားေတာ့ အမ်ားႀကီးဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေတာ့တာေပါ့။ေနာက္ၿပီး လူအမ်ားစုကစည္းကမ္းမရွိဘဲ ေရႏႈတ္ေျမာင္းထဲအမိႈက္ေတြစြန္႔ပစ္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေရေခ်ာင္းေတြျမစ္ေတြဆီကို စြန္႔ထုတ္တဲ့အခါ ဒီေခ်ာင္းကိုမွီခိုၿပီးေနၾကရတဲ့ သတၱ၀ါအမ်ားကိုေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သစ္ေတာေတြကိုခုတ္တဲ့ကိစၥပါ။ သစ္ေတာေတြမရွိေတာ့ ရာသီဥတုကိုထိန္းသိမ္းေပးမယ့္အရာေတြမရွိေတာ့ဘူး မိုးေတြေခါင္တယ္ ေရရွားလာတယ္ ရာသီဥတုပူလာေတာ့ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြေရခန္းလာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာလူဦးေရတိုးပြားလာတာနဲ႔အမွ် ေနထိုင္ဖို႔အိမ္ရာေတြလိုအပ္လာတယ္ အဲဒီေတာ့“ရြာစည္ယာဆုတ္”ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း လယ္ယာေတြကိုေျမဖို႔ အိမ္ေတြေဆာက္ၾကတယ္။ လယ္ယာေျမအသစ္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ သစ္ေတာေတြကိုခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရျပန္တယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းေတာ့ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္တယ္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေတာ့ ေရေတြႀကီးတဲ့ေနရာႀကီး ရွားတဲ့ေနရာရွာျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ အဲေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူအမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းၿပီးထိန္းသိမ္းရင္ အစိုးရဘက္ကလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာေပးမွာပါ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးေတာင္ရပ္သြားတာပဲ။ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႔ပစ္တတ္သူမ်ား၊စက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမပြဲစားမ်ားပါ ပါ၀င္ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

 

ရွမ္းျပည္သား(ေတာင္ပိုင္း)

 

About ရွမ္းျပည္သား(ေတာင္ပိုင္း)

အလြမ္းရဲ႕က်ိန္စာသင့္ေနေသာ လူ has written 35 post in this Website..

ဥပေဒအႀကံဥာဏ္မ်ားကိုတတ္စြမ္းသေရြ႕ေပးေနပါသည္.... အႀကံဥာဏ္လိုကကူညီခြင့္ေပးလွ်င္ေပးခ်င္ပါသည္..... အခမဲ့အႀကံေပးျခင္းျဖင့္ကုသိုလ္ယူလုိပါသည္......