အသစ္ အသစ္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေသာ အယူအဆႏွင့္ အေဟာင္း အေဟာင္း ကိုဖက္တြယ္ ထားသူတို႔ ၏ ႏွစ္ဦး အႀကားျခားနားခ်က္ကို ဗုဒ(Buddha)က ဥပမာ ေပးကာ ယခုကဲ့သို႔ ေဟာႀကားေတာ္မူသည္…

တခါက ျမက္ပံုႏွစ္ပံုကိုအတူ ေတြ႔သြားႀကေသာ ခရီးသည္ႏွစ္ဦးသည္… ခရီးအတန္ငယ္ေရာက္ေသာ အခါ …

၀ါကြမ္းပံု ႏွစ္ပံုကိုေတြ႔သြားျပန္သည္… ထိုအခါခရီးသြားႏွစ္ဦးအနက္ ပထမတစ္ဦးက ငါဒီခရီး ဒီလမ္းအထိ

သယ္ ေဆာင္လာေသာ ျမက္ကို ပစ္မထားႏိုင္ဘူး ဟုေျပာသည္… က်န္ဒုတိယ တစ္ဦးသည္…

ျမက္ပံု ဖက္တြယ္မထားဘဲ.. ျမက္၏တန္ဖိုး ႏွင့္ ၀ါကြမ္း၏တန္ဖိုးကို ၾကည့္ၿပီး ျမက္ပံုကို ပစ္ခ်ၿပီး

၀ါကြမ္း ပံုကိုသယ္ေဆာင္ သြားသည္…

ေရွ့ခရီး ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ.. သိုးေမႊးပံုကို ေတြ႔သြားျပန္၏.. ပထမလူတစ္ေယာက္

ကေတာ့.. ၀ါကြမ္းပံုနဲ့ ျမက္ပံု ေတြ႔တံုးက ၀ါကြမ္းကို မလဲယူဘဲ ဒီအထိ.. ျမက္ပံုကိုဘဲ ႀကိဳးစား ပန္းစား

ဒီေနရာ အထိ သယ္ေဆာင္လာၿပီးၿပီ .. အခု လည္းသိုးေမႊးပံုကိုေတြ႔ ျပန္ၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း သယ္ေဆာင္

လာတဲ့ ျမက္နဲ့ သိုးေမႊးပံုကို ငါမလဲႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီး…ျမက္ပံု ကိုဘဲ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ သြားပါသည္..

ဒုတိယ လူကေတာ့.. ၀ါကြမ္းပံုနဲ့ သိုးေမႊးပံုရဲ့ တန္ဖိုးကိုၾကည့္ၿပီး… ၀ါကြမ္းပံု ကိုပစ္ခ်ကာ..

သိုးေမႊးပံုကို သယ္ေဆာင္သြားေလ၏…ဒုတိယလူကေတာ့ တစ္ခုထက္ တစ္ခု တန္ဖိုးျမင့္ေသာ အရာကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ကာ…

တစ္ခုၿပီး တစ္ခုေျပာင္းလဲ သယ္ေဆာင္သြား၏…

ထို႔အတူဘဲ…ယေန႔အထိ ဓမ(Dhamma) ဟုထင္ကာ မွတ္ယူလာခဲ့ေသာ အရာသည္..
ေရွးကႏွင့္ မတူ ထူးျခားတိုးတက္လာသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္…အဓမ(Adhamma) ျဖစ္သြားခ်င္လည္း
ျဖစ္သြားႏိုင္သည္…

ယေန႔ အထိ အေကာင္း ဟုထင္ၿပီး..သယ္ေဆာင္လာေသာ အရာသည္… ယေန႔တြင္မူ
အညံ့ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္…

ဘုရားက..ရဟန္းတို႔ ..ဓမ(Dhamma)ကိုေဖါင္ကဲ့ သို႔ သေဘာထားရမည္.. ေဖါင္သည္ တဖက္ကမ္း သို႔ ကူးရန္အတြက္ျဖစ္သည္..ဖက္တြယ္ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ အတြက္မဟုတ္ေပ..ထို႔အတူ ဓမ(Dhamma) သည္လည္း လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ အတြက္ျဖစ္သည္…ဖက္တြယ္ဆုပ္ကိုင္ ထားရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ…

ဓမ(Dhamma) သည္ပင္လွ်င္ ဖက္တြယ္ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ မဟုတ္လွ်င္…အဓမ(Adhamma) မွာမူ ေျပာစရာ ဘယ္မွာလိုေတာ့….မည္နည္း…

 

ကိုတာ၏ ျဖန္ထြက္ေတြးေခၚျခင္းစာတမ္းမွ …

စာေရးဆရာ ပါရဂူ၏ အမွာစကား တြင္ပါသည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခိ်ဳ႔…မွတဆင့္ မၽွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္…

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF