ကံဆိုတာ ဆိုးသည္ေကာင္းသည္မရွိ…

အျမဲေျပာင္းလည္းတတ္ေလ၏ …

က်ဳပ္အေၾကာင္း ၾကားျပီးရင္ ခင္ဗ်ားတို႕စဥ္းစားၾကည့္….

 

 

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ … ဂ်ာပန္ကို ေလယာဥ္စရိတ္သာ အကုန္ခံပီးေရာက္လာတယ္..

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ….ကေတာက္ …..ေလးမန္းေရွာ့ခ္ေရွ႕ေျပး ေလျပည္ေတြ ….

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ မိဘလုပ္စာ ျပန္ထိုင္စားဖို႔ ေအာ္တို ပါမစ္ က်တယ္…

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ….ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္လုပ္စားတယ္ဆိုမွ …လုပ္ရက္တယ္ ကိုနာဂစ္ရယ္…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ….အလုပ္ထဲမွာ ၾဆာလိုလိုဘာဂလိုလို …

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ … လုပ္လိုက္ရတဲ့အလုပ္….

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဂ်ာပန္တြားရမယ္ဒဲ့ ….

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ေလးမန္းေရွာခ့္ …(ခုမွ ဂယ္ေရွာ့ခ္)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ရံုးခ်ဳပ္ လက္ကိုင္ အသင္း လီဒါေပါ့ ..

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ကတ္စတမ္မာဆိုက္ဒ္ သြားဖို႔ အခြင့္အေရး ဆံုးရွာေရာေပါ့ …

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ေအးေဆး ေႏြးေထြး …..

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ မနက္ ၇ ည၉ …ခြီးတဲ့မွ ..စက္ရုပ္လိုေနရ…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဘိုးေတာ္ေတြနား ေနရ

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ စကၠပ္ေၾကး သြားၾကံမိ…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ …စကၠပ္ေၾကးနဲ႕ အာဟိ…။

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ေသာက္ညင္ကပ္ ပုဒ္မ နဲ႕ ပလိုမိုးရွင္းမရ ….

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ မားကၠတိန္း အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာ..

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ အင္တာနယ္လ္ ဘရန္းဒင္း ကိုင္ရ…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ အရပ္ကကူ လူက၀ိုင္း

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ တရံုးလံုးက တဖက္ ကိုယ္က တဖက္

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကိုယ္ကမွန္ေန ..( တသက္မွာ တခါေလာက္ေတာ့ မွန္ဖူးေပမေပါ့ခစ္ခစ္)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္မရွိ …(ဘတ္ဂ်က္မွ မရွိတာ …မိုက္ခလိုေဆာ့ဖ္ ေျမာင္းထဲ ေရာက္

ေလာက္မယ့္ ပလင္န္ေရးႏိုင္လည္း ေျမာင္းထဲ ေရာက္မွာဘဲ ခြီး….)

ကံမ်ားေကာင္းခ်င္ေတာ့ …. ပိုက္ပိုက္မရွိလို႔သာ မလုပ္ရတာ ..လုပ္မ်ားလုပ္လို႔ကေတာ့ ဆိုပီး အထင္ခံရ …(လူရွိန္တာေပါ့)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ဟို အေပအေတ အစုတ္အျပတ္ ဆယ္လစ္ဗ်စ္တီ နဲ႕ မ်က္ခြက္ၾကီးက လာတူေန…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ သြားေလရာ စကီေလးမ်ားက အာဟိ ….

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ …(ဒင္းဟာဒင္း ပိုက္ပိုက္ရလို႔ ေၾကာ္ျငာေတြမွာ ဒြန္႔တာ ..) က်ဳပ္မွာ အသားလြတ္ လူအ၇ိုအေသပ်က္

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ အလိုလိုေနရင္းကို ..ကိုယ့္ စီနယာေဒြ ထြက္ကုန္ ေသကုန္ ႏွစ္တိုင္းလူသစ္၀င္ပီးေအာ္တိုမက္တစ္ ၾဆာဂ်ီးျဖစ္လာ

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ တခုခုဆို ေခါင္းခံရင္ခံ မခံရင္ အဟြာခံေပေတာ့ပဲ …(ဟဲဟဲ လက္ေျပာပါတယ္…)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ လာ လာ ကူေနတဲ့ အက္ဒ္ဘာတိုင္းဇင္း လီဒါေလးက အျပတ္မိ

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ အေရွ႔ကၽြန္းကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရ … (ေသာက္ျမင္ကပ္ပုဒ္မ မ်ား ေျပာဘာဒယ္)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ အႏွီ စကီေလးက ကိုယ့္ လက္ထဲမွာ …ညင္းညင္း …(လက္ထဲက ငွက္လည္း ငါ့ငွက္

ျခံဳထဲက ငွက္လညး္ နာ့ငွက္ လုပ္ေပါင္းမ်ားလုိ႔…. ၆ျမင္ကပ္ခံထိတာခနခန…)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ အႏွီ စကီေလးကို ၀ိုင္းၾကိဳက္ေနတဲ့ ငတိေတြလားလား ….

(ရွိစုမဲ့စု ေယာက္်ား ၃၀မွာ ၂၀ေလာက္ က ၾကိဳက္တယ္တဲ့ဂ်ာ ….)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ..အင္ေဖာ္ေမးရွင္း က က်ဳပ္လက္ထဲမွာ ..သြပ္သြပ္ …(တကယ္က နည္းနည္းျဖဲေခ်ာက္လိုက္တာပါ…

သမ်ားလည္း အဲ့တုန္းကဘာအင္ေဖာ္ေမးရွင္းမွ ဟုတ္ဟုတ္ညားညား မရွိေသး၀ူး..)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ အလုပ္ခြင္မွာ စီနယာ ဂ်ဴနယာ ျဖစ္ေနေတာ့ သိကၡာဆိုတာဂ်ီးကို ….ခြီး ….(ဂယ္က ၁စက္မွရွိတာမဟုတ္၀ူးရယ္)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ငတိေတြ အကုန္လက္ေရွာင္ … (မေရွာင္ေနမလားဗ်ာ …အင္ေဖာ္ေမးရွင္းကိုင္ထားတဲ့ ေက်ာက္ဆင္းတု

ေခါင္းညွိမ့္ ႏွဴးဘာဂိုဏ္းခ်ဳပ္နဲ႕ ဘယ္သူက သိကၡာ အက်ခံျပီး ျပိဳင္ခ်င္မလဲ … :D )

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ အေျဖမရခင္(ဘယ္ရလိမ့္မလဲ …ဖြင့္ေတာင္မေျပာရေသး…ဟီး ..) ဗီဇာရ

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ တျပားမွ မကုန္ဘဲ အေရွ႔ကၽြန္းျပန္ေရာက္

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ..ပိုက္ပိုက္ ေသာက္ေသာက္လဲ ကုန္ (ကုန္မွာေပါ့ ဖြန္ေၾကာင္ပီး ဖုန္းခ်ည္း လႊတ္ဆက္ေနတာကိုး…)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ အရက္သမားအခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႔ေလြ႔ …(ေဘာဇိနဲ႕ ခ်စ္ၾကတာမ်ားေျပာပါတယ္)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ကိုယ္ တေကာင္ထဲ ..(လူ၁ေထာင္လံုး လက္က မီးခိုးထြက္ေအာင္ ေရးၾကတဲ့ ကုဒ္ဒင္သမားေတြခ်ည္း)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ …ကိုယ့္ ၾဆာလုပ္မယ့္လူမရွိ …( ေအးေဆး ေအးေဆး …ကိုယ္ေျပာမွ ၾကားဖူးမွာ

ေလးေဒြ …ဟီဟိ…. ျပင္ညာ ေတြ ျပင္ညာေတြ …နာမည္ေက်ာ္ ဘစ္ဇနက္စ္ေမာ္ဒယ္ေတြကို နည္းနည္းစီ

ျပင္ျပင္ပီး ညာစားေနတာ…)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ သင္ၾကားျပသေပးမယ့္လူမရွိ …( ဒီတခါ ဂြမ္းလည္း အနည္းဆံုးေတာ့ ဘစ္ဇနက္စ္

ေခ့စ္ စတာဒီ ေလာက္ေတာ့ျဖစ္တာေပါ့ သမီးရယ္..)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကေလးေဒြကို ပင္းဘုတ္နဲ႕ နရင္းအုပ္ခဲ့တာေလးေတြက အသံုးတည့္လာ..

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ဘားဘုတ္ နဲ႕ ပ်ားတုတ္ ေလသတည္း …(ေအာ္… ရယ္ ….ခက္ထွာဂ်ာ ….

သက္သာမလားလို႔ မားကတၱိန္း ပါတယ္ …ခုေတာ့ ေတဘီ ေတဘီ …)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကိုယ္ဘာလုပ္လည္း ၁ရံုးလံုးမသိ ..၁ရံုးလံုးဘာလုပ္လဲ ကိုယ္မသိ ..( ေတာ္ထွာ မင္းခ်န္ရယ္

ေသလို႕ရတယ္..)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ စြစ္ဒဂ်ီ ဘက္ အခိုင္းခံရ ..(မီးဒုတ္ကေတာ့ ရွိဳ႕ခံရေတာ့မွာဘဲ …)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ၾဆာ့ၾဆာဂ်ီးေဒြ ဆီက ကြန္ခ်က္ေတြ ျမင္ရ ..( မာမား က ပါဠိစာ ဖတ္ပီး ဗုဒၶဂါယာ

သြားတဲ့အခ်ိန္ … ေဟာသည့္ အကုသိုလ္ အတံုးအခဲ သြားသြားေနတာက အီဇာဂါယာ …အ၀ီဇိ ေတာ့ ကပ္ေတာ့မွာဘဲ

အဲ့ …. ဇိ ေရးမိျပန္ဘီ …ေပါက္ေဖာ္မ နဲ႕ အီးတီ မီးဒုတ္လာ ရွိဳ႕ေတာ့မွာဘဲ …လစ္မွ …)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ တိုးဟိုကု ငလ်င္ဂ်ီးနဲ႕ တည့္တည့္တိုး …

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဒုကၡသယ္စခန္းမွာ ေနဖို႔ စားဖို႔ မပူရ …

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ဗမာအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္က်ပ္တဲ့ အင္တာေနရွင္နယ္ေကာလ္ကိုမွ ဖရီးဆိုပီး တမုန္းဆက္မိ

(ကေတာက္ … ၆လိုက္ကမ္းဇိုးမသိတဲ့ အာလဖြားဂ်ီး …. သူ႔သမီးဆီဆက္တာ မရွိရင္ မရွိ၀ူးေပါ့ဂ်ာ … ဖုန္းက ဖရီး

ဆိုတာနဲ႕ နာရီ၀က္ေလာက္ ေတာ္ကီေရာင္းသြားတယ္ …ခြီး …)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ငလ်င္ဂ်ီး အေၾကာင္းျပဳ ေကာင္းမႈ တခု လုပ္လိုက္တာ ..အာဟိ သူကေလးက ေမာင္ တဲ့ …..

(ဤကား ဆီဇင္နယ္လ္ မားကတၱင္းတည္း)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ …ဒင္းနဲ႕လည္း ၾကာၾကာခံဘာဘူး …ရန္ကုန္ျပန္တုန္း …ရည္းဇားေဟာင္းေလးနဲ႕ ညတိုင္းနီးပါးေလးပဲ

ဖုန္းေျပာမိတာပါဂ်ာ…တားတားက အျပစ္ကင္းဘာဒယ္…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဒင္းမရွိလည္း ဘာျဖစ္တုန္းေနာ … ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္ …အဟဲ …. တျပည္သူမေရႊထားေလး

အိမ္ေပၚေခၚတင္ထားမိသေပါ့…ခိခိ

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ေဒ၀ါလီ ခံရေတာ့မယ္ဗ်ာ …မေရႊထားက ႏွိပ္စက္ရဲ႕ ….ခြီး …(သည္လိုသံုးပံုမ်ိဳးနဲ႔ကေတာ့ နာ့ဟာနာ

ရြာျပန္ပီး – ခံစားတာကမွ ပိုကိုက္ဦးမယ္… – = အလွဴ)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ မေရႊထား တူးပြိဳင့္ဇီးရိုး ေလးနဲ႕ေတြ႔သေပါ့

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ မေရႊထား 2.0 ေလး ႏိုင္ဂ်ံဂါး ေျပာင္းတြားဒယ္ …. (ကေတာက္ ႏွေမ်ာထွာကြာ …ေခးအိုး ဒိုင္းငခု ဆင္းေလး သဂ်ီးရဲ႕

ဒါမိုးေလးက ဆြဲထားရမွာ …ခုေဒါ့ ခုေဒ့ါ)

အလုပ္ဘက္ ျပန္သြားဦးစို႕ရဲ႕ …

ကံမ်ားေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကိုယ္နည္းနည္းသိတဲ့အပိုင္းေတြ သိတဲ့လူ ကမရွိ ..(ဟီဟိ…ယူနစ္ခ္ဆဲလင္း ပြိဳင့္တည္း)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ေရးလိုက္ရတဲ့ ဒဇိုင္း …. (လူလည္း ကန္းေတာ့မယ္..)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့တေန႔တေန႔ စကားေျပာရင္း ပိုက္ဆံရ …

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ေနာက္ေန႔ စားပြဲေပၚေရာက္ေနတယ္.. ဂူဂဲလ္ အနဲလတစ္ ႏ်ဴးမြန္း ….(ေတဘီၾဆာဘဲ)

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကြန္ဖစ္ဂေရးရွင္းပီးကတည္းက သာသာယာယာဘဲ …(အိပ္ေနလို႔ေတာင္ရရဲ႕ ..အာဟိ…)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ဒါေတြ သူတို႔ သိသြားၾကတယ္…. ဟင့္ ….(အႏုျမဴအေပ်ာ့ ေငြေရာင္အလင္း ၊ အႏုျမဴအေပ်ာ့

ျပာေသာ ျပတင္း ၊ အႏုျမဴအေပ်ာ့ ေရြ႔လ်ားေနေသာ ၀ယ္သူ ဆက္ဆံေရး ေလးဒသမသံုည၊ မဟာအ၀ုိင္းဂ်ီး၏

ဒီဂ်စ္တယ္လ္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဗဒ ၊ ပန္းသီး၏ ပလက္ေဖာင္းတည္ေဆာက္မႈ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ အျဖာျဖာ

ဇိမ္ဖံုးဂ်ီးတို႔ လက္ကိုင္ျပဳ အပ္ေသာ ဇန္၀ါဒ ဒီဇိုင္းပညာ) ေအာင္မယ္ငီး… သတ္သာ သတ္လိုက္ပါေတာ့ဂ်ာ… ။

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ …. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စာသင္ေပး လိုတာ၀ယ္ေပးရင္းကေန လခက ေပးေနေသး…

(ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းတဲ့ အေရွ႔ကၽြန္းသားေတြ)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ သူမ်ား အရႈပ္ထုပ္ ကိုယ့္ေခါင္းေပၚလာ က် …ခြီး တကၠစတင္ တဲ့ …

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဘစ္ဇနက္ေမာ္လဒယ္ အသစ္တခု ေရးရ ….

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ၅ေထာင္တန္ ဖုန္းကိစၥလို အေရမရာျဖစ္…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ..မင္းခ်ံ …မင္း အီတာလီယား သြား၇မယ္တဲ့..

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ..တိုက္တိုက္ေလးရယ္မွ ဆိုင္ဆိုင္ အီတာလီယာမွာ ေစ်းကြက္ပ်က္ေန…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ အဲ့ဒီမွာတင္ ကိစၥျပတ္သြားတာ …(ေတာ္ေသး အဟီး ..ဂယ္ သြားပါ လုပ္ပါဆိုမွ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ပိန္းမွန္း

လူသိေတာ့မွာ …ခုေတာ့ ထိုင္ေန အေကာင္းသား အာဟိ…)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ ဟို အိုင္ဘီအမ္ ဦးေႏွာက္ေဆးခံထားတဲ့ ကတံုး နဲ႕အတူ ကေမာၻဒီးယား ကို လိုက္သြားတဲ့ …အဲ့မွာ ရံုးသစ္တဲ့ ..ဂိန္ ဂိန္…

ကံမ်ား ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကတံုးက သူ႔သေဘာသူေဆာင္ သူ႔ဟာသူ လုပ္မယ္ ဆိုလို႔ .မလိုက္ရေတာ့တာ …(သိဒယ္မလား …သူ႔ဟာသူဆို

သူ႔လက္သူ႔ေျခ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရတာကိုး …. ဘုရားမေၾကာက္ သရဲမေၾကာက္ ႏွဴးဘာ တေကာင္ ထိန္းရသက္သာလည္း နည္းမွတ္လို႕)

ကံမ်ား ဆိုးခ်င္ေတာ့ နာဂိုယား လိမ့္ေတာ့တဲ့ဂ်ာ … (ရံုးခ်ဳပ္က အဲ့မွာကိုး …ခ်စ္တယ္ထင္ပါ့ …လူဂ်ီးနား မွ ေခၚမထားရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ..

ဒီျမိဳ႕မွာ လည့္ပတ္ေသာင္းဂ်န္းေနတာေတြလည္း သိလို႔ထင္ပါ့ ….)

ကဲပီးပီ ….

က်ဳပ္ကို ဘာလုပ္စားေနတာလဲ လို႔ ေမးေမးေနတဲ့ ရြာသူေလးေတြအတြက္ ေရးတာ…ပါ

(ရွာေရွနဲ႕ …မရွိလည္း အထင္ခံရနည္းလား ေနာ …)

အဲ့သလို ေပါက္ပန္း၄၀ လုပ္တဲ့ ေကာင္ပါ ….အထင္မၾကီးၾကပါနဲ႕ ….

ပန္းသီးအတြက္လည္း မလုပ္ပါဘူး အႏုျမဴအေပ်ာ့ကလည္း မဟုတ္ပါဘူး ..။

စာေမးၾကတာေတြလည္း ရပ္လိုက္ပါေတာ့ ေမးလ္ပို႔ပီး ပေရာ္ဘလမ္ရွဳတင္းတာေတြလည္း

စာျပန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ….(ဟီး …က်ေနာ္မွ မတတ္တာ ရယ္..)

 

 

ဤတြင္ ဇိမ္ဖံုးဂ်ီးေပါက္စ အင္ဇာဂီ ၏ နိမ့္ျမင့္တက္က် ကံဇာတာ ပိုစ့္ ျဖစ္ေစသတည္း ….။

အီတာလီယား အစ ကေမာၻဒီးယား အလယ္အိုဘယ့္ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ နာဂိုယား မွာဆံုးတဲ့

က်ေနာ့္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ ပါခည…..

လာဘီေနာ …ေနာက္လ ….ဟိုင္းေရာ ဟိုင္းေရာ ….

(ေနာက္လ မန္းေလး မသြားရတာေတာ့ ေရလည္ စိတ္ထိခယက္တြားဘာသည္)

 

နာဂိုးယားတြင္ မိန္းမယူမည္…ဒန္တန္႔တန္ …..။

ကုိသစ္ေရ ..ရွာထားေပး … တားတားတို႔အရြယ္၀တ္ကေလး …. သခၤ်ာ၀င့္ေၾကာ္ ပံုစံမ်ိဳးေလး …

မွတ္ခ်က္။ ကိုသစ္ကို အမွတ္ရသျဖင့္ စကားအတင္းစပ္ပီး ေရးဖြဲ႕ပါသည္…။

 

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011

   Send article as PDF