ေမးကရတာေလးပါ။ အိုင္တီေလာကနဲ႔ယွဥ္ၿပီး မိန္းကေလးေတြကို ခ်စ္စဖြယ္တင္စားထားတာပါ။ ဖြဲ႕ထားတာ လွပါတယ္။

သင္ဘယ္လိုု မိန္းကေလးမ်ိဳး ေတြ႕ ခဲ့တာလဲ–

၁. HARD DISK GIRLS:
she remembers everything, FOREVER

၂.RAM GIRLS:
she forgets about you, the moment you turn her off

၃.WINDOW GIRLS:
everyone knows that she can’t do a thing right, but no one can live without her.

၄. SCREEN SAVER GIRLS:
She is good for nothing but at least she is fun

၅.INTERNET GIRLS:
Difficult to access.

၆.SERVER GIRLS:
Always busy when you need her.

၇.MULTIMEDIA GIRLS:
She makes horrible things look beautiful

၈.CD-ROM GIRLS:
She is always faster and faster.

၉.EMAIL GIRLS:
Every ten things she says, eight are nonsense .

၁၀. VIRUS GIRLS:
Also known as “wife” when you are not expecting her, she comes, installs herself and uses all your resources. If you try to uninstall her you will lose something, if don’t try to uninstall her you will lose everything…

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT