– ဆုေပးဒဏ္ေပးနဲ႔ ကိုယ္ႏုတ္ႏွလံုးေကာင္းဖို႔ တည္ေဆာက္ရမယ္ ဆိုရင္…ေလာကမွာ ဘုရားပြင့္ဖို႔ေတာင္ မလိုပါဘူး။

ဆုေပးဒဏ္ေပး စႏွစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားလို႔ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုးေကာင္း အက်င့္ပါ ေနၿပီး ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး မေဖါက္ျပန္ သူေတြ အမ်ားအျပားရိွပါလိမ့္မယ္…

ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုးေကာင္းလို႔ ရႏိုင္တဲ့ဆုထက္ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ လိုလားတပ္မက္စရာ မေတြ႔မီ အထိဘဲ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ေကာင္းႏိုင္ မွာေၾကာင့္ပါဘဲ။
ရလာလို႔ ေကာင္းတာဆိုေတာ့ ဆိုးရင္ဒီထက္ပိုရမွာ ရိွရင္ ဆိုးေတာ့ မွာပါဘဲ။

ဒီလိုဘဲ ဆိုးရင္ ဒဏ္ရမွာဆိုၿပီး ဒဏ္ေၾကာက္လို႔ မဆိုးသူဟာ ဆိုးမွဘဲ အဲဒီဒဏ္ကို ေက်ာ္ႏိုင္မယ္ကို ျမင္တဲ့ အခါ ဆိုးတာကို ျပန္လုပ္မွာပါဘဲ။

ဆုေပးဒဏ္ေပး အျမင္နဲ႔ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ေကာင္းေနၾကသူေတြဟာ သမိုင္းထဲက ဘိုးေတာ္ဘုရင္နဲ႔

ေၾကာင္လိမ္မာ လိုသူေတြဘဲ ျဖစ္လို႔ ရိုးသားတဲ့ သူကို ေခၚေ၀ၚတဲ့ အရိယာလူေတြ မဟုတ္ၾကေသးပါဘူး။

အရိယာ လူဟာ သမာတဲ့ ကိုယ္ႏုတ္ႏွလံုး ရိွသူရဲ့ အမည္ျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ဘာ၀နာပြားၿပီး တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ေတြကို သမာေအာင္ က်င့္တာပါ။

Buddha ဘာသာမွာ အက်င့္ရဲ့ အမည္ဟာ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ျပဳမူလွဳပ္ရွားမႈရဲ့ အမည္ဘဲ ျဖစ္တယ္။

မိဘေတြဟာ သူတို႔သာသမီးကို ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး မမွားေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးတာ ေကာင္းေပမဲ့ ဒီလိုေပးသူ ေတြရဲ့ အျမင္က ငရဲလားတတ္တယ္၊ အပယ္က်တတ္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာက္တရား ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ နတ္ျပည္ေရာက္မယ္၊ လူ႔ျပည္ေရာက္မယ္ ဆိုတဲ့ အေမွ်ာ္ တရားေတြနဲ့ ျဖစ္ေနပါတယ္…

ဒါေတြဟာ ဒုတ္ရမယ္..မုန္႔ရမယ္ လို႔ေျပာတာနဲ႔ အတူတူဘဲ။ အေၾကာက္ အမက္ေတြနဲ႔ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး
ေကာင္း တည္ေဆာက္သူေတြ ျဖစ္ေနတယ္.. ဒါတကယ္ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အျဖစ္ကို မေရာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

ေဖါက္ျပန္တဲ့ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ေတြရဲ့ အျပစ္အနာ အဆာေတြကို သိျမင္ေတြးေခၚၿပီး

ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ေဖါက္ျပန္မႈေတြက လြတ္တဲ့ သမာတဲ့ ကိုယ္၊ႏုတ္၊ႏွလံုး ျဖစ္ေအာင္ေလ့က်င့္ ရမွာျဖစ္တယ္….

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF