ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္ ၀မ္းေလွ်ာ၊၀မ္းပ်က္ စသည့္ ၀မ္းေရာဂါမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားေနၿပီး
၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသခံသူ ဦးေရး မွာ ဆယ့္ေလးဦး
ခန္ ့ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာ ပ ေဆးရုံ ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္ ေဆးေပးခန္း အခ်ိဳ ့တြင္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္
လာေရာက္ ကုသခံသူ အမ်ားစု မွာ ရာသီေပၚ သီးႏွံ မ်ား ႏွင့္ မသန္ ့ရွင္းေသာေရေၾကာင့္ ျဖစ္သည္
ဟု သိရသည္။

၀မ္းေရာ ဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ မရွိေသး ေသာ္လည္း အခ်ိန္ မွီ ေဆး၀ါးကုသျခင္းမခံရပါက
အသက္ဆံုးရံႈး ႏိုင္သည္။ ယခင္က ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား မွာ နီးရာ
ေဆးဆိုင္၊ေဆးခန္း မ်ား တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ္ လည္း မဂၤလာ ေစ်း မီးေလာင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွ စ၍
ရပ္ကြက္ ထဲရွိ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေဆးဆိုင္ မ်ား တြင္ ေဆး၀ါးမ်ား အလြယ္ တစ္ကူ ၀ယ္ယူမရႏိုင္
ေတာ့ ဟု သိရသည္။

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..