ၿမစ္

 

အိမ္မက္ေတြေၿပာင္းၿပန္စီး သိပ္ ခရီးမတြင္ခဲ့တဲ့ၿမစ္

သူသူငါငါ ဇကာခ် အညစ္အေၾကးေတြေဆးေၾကာခဲ့တ့ဲၿမစ္

ေခတ္အလာ ၾကပ္ခိုး တိတ္တခိုး မ်ိဳခ် ခဲ့ရတဲ့ၿမစ္

ေနအေၿပာက္ တိမ္ေတာက္တယ္ဆိုတာလဲ တုံဏာဘာ၀ိ သူမသိရတဲ့ၿမစ္

သူမသိငါမသိ ဒုကၡသည္ေတြတၿပံဳတမ( ငံု မ) ထားတဲ့ၿမစ္

ဓါတုရည္ေတြ ၾကံဳသလို ၀င္ေႏွာက္လဲ ေခ်ာင္းငယ္ထင္ ခါးထစ္ခြင္ေနရတဲ့ၿမစ္

အဲဒီၿမစ္

ၿမစ္ဟာၿမစ္လိုေနရင္း စီးဆင္း

အခင္းအက်င္းေတြ လက္သိပ္ထို းတတ္ခဲ့။

ၿမစ္တစ္စင္းရဲ႕ မာယာ သူ ခ၀ါ ခ်တတ္ခဲ့။

အခ်ိန္တန္ အိမ္ၿပန္ တဲ့ အေၾကာ သူ သေဘာက် ေနတတ္ခဲ့။

ေမ်ာေနတဲ့ ဒိုက္ နဲ႔  ေ၀့၀ိုက္ ရင္း သူ စိတ္ေကာက္ေနတတ္ခဲ့။

ဒီလိုနဲ႔

ၿမစ္ဟာ ၿမစ္လိုေန ရင္း…သူ… စီးဆင္းေနေတာ့တယ္။    ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ေအာ့ေၾကာလန္နန္႔နန္႔ထိုး ေခြးလယားသီး ၿဗားၾကီး

ေအာ့ေၾကာလန္နန္႔နန္႔ထိုး ေခြးလယားသီး ၿဗားၾကီး has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF