အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္အား မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာရြက္စစ္အဖြဲ႕မွ အေလ်ာ္ေပး၍

လြဲေျပာင္းယူမည္ဟုၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္စစ္႒ာနခ်ဳပ္အား နမ့္စန္ၿမိဳ႕အနီးအနား၀န္းက်င္ျဖစ္ေသာ အမွတ္၉ရြာဘက္သို႔ေျပာင္းေရြ႕ေနရာ

ခ်ထားမည္ဟုလည္းသတင္းရရွိခဲ့သည္။ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္၏ၿမိဳ႕နယ္ခြဲျဖစ္ေသာ ခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ၌

ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာရြက္စစ္အဖြဲ႕မွ ၄င္းတို႔နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိအေဆာက္အဦမ်ား၏ကုန္က်စားရိတ္ကို တြက္ခ်က္ေပးၿပီးေငြေခ်ေပးမည္ဟုလည္း နမ့္စန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားထံတြင္သတင္းမ်ား

ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါအေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အားေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ အမွတ္၉ရြာပတ္၀န္းက်င္းအနီးတြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က

စက္မႈဇုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာေျမေနရာမ်ားတြင္လည္း ယခုႏွစ္ဧၿပီလ၌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕အတြင္းတြင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါေျမေနရာမ်ားတြင္ အလ်ားေပ၈၀xအနံေပ၆၀ရွိသည့္ေျမကြက္မ်ားမွာ လည္းေစ်းႏႈန္းသံုးဆခန္႔ျမင့္တက္လာေၾကာင္း

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ ျပည္သူမ်ားထံမွၾကားသိရသည္။ ထိုသို႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ယ္လိုသူအမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္ဟုလည္းၾကားသိရသည္။

 

About ရွမ္းျပည္သား(ေတာင္ပိုင္း)

အလြမ္းရဲ႕က်ိန္စာသင့္ေနေသာ လူ has written 35 post in this Website..

ဥပေဒအႀကံဥာဏ္မ်ားကိုတတ္စြမ္းသေရြ႕ေပးေနပါသည္.... အႀကံဥာဏ္လိုကကူညီခြင့္ေပးလွ်င္ေပးခ်င္ပါသည္..... အခမဲ့အႀကံေပးျခင္းျဖင့္ကုသိုလ္ယူလုိပါသည္......

   Send article as PDF