ျမတ္စြာဘုရားမပြင့္မီ အခ်ိန္ကတည္းက ေဗဒင္ပညာရပ္ ေမွာ္အတတ္

ဂမၻီရ ပညာရပ္မ်ားစြာထြန္းကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

သို ့ေသာ္လည္းေဗဒင္ကိုမည္မွ်ယံုသင့္မယံုသင့္  ေန ့စဥ္ဘ၀တြင္မည္မွ်ပါ၀င္သက္ေရာက္မွဳရွိေနသည္ကိုေတာ့ သိသူနည္းေနေသး၏။

စာေရးသူသိသေလာက္ျပန္လည္ မ်ွေ၀ခ်င္သည္။

 

လူတစ္ေယာက္၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ၄ခုရွိေလသည္..ကံ၊ စိတ္ ၊ ဥတု ႏွင့္အာဟာရ၄ခုလံုးေကာင္းစြာ

မွ်တမွဳရွိပါမွ လူတစ္ေယာက္ေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ျပီး မိမိတို ့လိုရာကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ကိုေတာ့

အားလံုးအၾကမ္းအား ျဖင့္ သိရွိႏိုင္ေလသည္။

 

သို ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ေလးခ်က္လံုးမွာ ျမန္မာစကားလံုးမူရင္းမ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ ပထမဆံုး ကံ ကို

ဖြင့္ဆိုရာတြင္ပင္မ်ားစြာ အခက္ေတြ ့ေစႏိုင္ေလသည္။ ကံကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာၾကည့္မည္ဆိုပါက

မိရိုးဖလာလက္ခံေလ့ရွိေသာ အတိတ္ကံ ပစၥုဳပၸန္ကံ ႏွင့္ အနာဂတ္ကံဟုယခုဘ၀ ကိုေျပာမည္ေလာ။

သို ့မဟုတ္ပဲ ေရွးဘ၀ေနာက္ဘ၀ကံ မျဖစ္ေသးသည့္ကံမ်ား

ကိုေျပာခ်င္လည္းေျပာႏိုင္သည္။ မည္သို ့ပင္ေျပာေျပာ

ထုိကံမ်ားသည္မိမိတို ့ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုမထင္မိေပ။

မိမိတို ့ပိုင္ႏိုင္စြာခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ကိုင္တြယ္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာကံ၊

ေျပာင္းလည္းရႏိုင္ေသာကံလည္းမဟုတ္သျဖင့္ အျငင္းအခံုျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး

အခ်ည္းအႏွီး အခ်ိန္ကုန္ရံုသာ ရွိေပလိမ့္မည္။ လက္ေတြ ့က်က်သံုးသပ္ပါက ထိုကဲ့သို ့ မဆိုပဲ

မည္သူမွ်လည္းမျငင္းႏိုင္ သဘာ၀ယုတိၱလည္းက်ေသာကံ၃ပါးသာရွိသည္ကိုေတြ ့ႏိုင္သည္။

ထိုကံသံုးပါးမွာ ကာယကံ၊ ၀စီကံ ႏွင့္မေနာကံတို ့သာျဖစ္သည္။

မိမိတို ့ေန ့စဥ္ႏွင့္အမ်ွ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပဳလုပ္ေနေသာ  ကံျဖစ္ေၾကာင္းေကာင္းစြာသိျမင္ႏိုင္သည့္ အျပင္

ကံသံုးပါးေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္စိတ္ရွိသူတိုင္း အခ်ိန္ေနရာမေရြး လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး မိမိတို ့ဘာသာ

ျပဳျပင္စီရင္ တည့္မတ္ႏိုင္ေသာကံ၃ပါးလည္းျဖစ္ေပသည္။

ထိုကံသံုးပါးမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ သံုးသပ္ျပီး ျပဳျပင္မွသာလမ္းမွန္ကိုေရာက္ေအာင္ တည့္မတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၊

ျပဳျပင္လိုစိတ္မရွိက မိမိတို ့ကိုမည္သူကမွ်ဘယ္ေလာက္ပင္ေျပာေစကာမူ

ကြ်ဲပါးေစာင္းတီးမွ်သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 

ေနာက္ စိတ္ဆိုသည္မွာလည္း ျမင္ ၾကား အနံ ့ အရသာ အထိအေတြ ့အစရွိသည့္အာရံုငါးပါးကို သိမွတ္ခံစား တုန္ ့ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အရာျဖစ္ေပသည္…စိတ္ေဖာက္ျပန္သူ၊ စိတ္က်န္မာေရးခ်ိဳ ့တဲ့ေနပါကလည္းလူတစ္ေယာက္တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။

စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းပါကလည္း စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ထံတြင္သြားေရာက္ျပီး

ေပ်ာက္ကင္းေအာင္းကုသႏိုင္ေသးသည္။ ေရွးအခါက ပေယာဂဆရာမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာနည္းျဖင့္စိတၱဇကို

ကိုကု သေပးပံုတို ့ကိုလည္း ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ယခုေခတ္တြင္ေတာ့စိတ္ေရာဂါကုထံုးမ်ားလည္း

တိုးတက္လာျပီျဖစ္ရာ ပေယာဂျဖင့္လည္းကုစရာလည္းမလိုေတာ့ေပ။

 

ရာသီဥတုမေကာင္းဥပမာပူလြန္းလွ်င္ေအးျမေသာ ေရကန္အနီး သို ့မဟုတ္ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္တြင္သြားေရာက္ေနႏိုင္သလို ေအးလြန္းလွ်င္လည္း

ေစာင္ျခံဳျပီးေႏြးေထြးစြာေနႏိုင္ေသးသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မ်ွတေအာင္ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

ေဗဒင္ပညာရပ္ဟူသည္ ရာသီဥတု ပထ၀ီအရပ္မ်က္ႏွာတို ့ကိုျခံဳငံုသံုးသပ္ျပီး ျဖစ္ရပ္တို ့ကို

စနစ္တက်မွတ္တမ္းမွတ္ရာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာဟုလည္း တစိတ္တေဒသဆိုႏိုင္သည္။

ထို ့ျပင္ေဗဒင္ပညာရပ္ကိုစနစ္တက်လိုက္စားတတ္ေျမာက္ျပီး

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနေသာသူမ်ားလည္း မိမိတို ့ႏိုင္ငံတြင္ မနည္းလွေပ။

အာဟာရကိုယခင္ကတည္း ရိုးရာတိုင္းရင္း ေဆးဆရာတို ့က ေကာင္းစြာ ညြႊန္ၾကားေလ့ရွိသည္။

အပူစာ အေအးစာ ရာသီစာအသီးအႏွံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို မည္သို ့မည္ပံုက်န္းမာေအာင္းအခ်ိဳးက်နစြာစားေသာက္ရမည္ကိုညႊန္ၾကားေလ့ရွိသည္။

အာဟာရျဖင့္လည္းမိမိတို ့၏ ခႏၶာကိုယ္က်န္မာေအာင္ မွ်တစြာစားေသာက္ႏိုင္ေပသည္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရလ်ွင္ လူတစ္ေယာက္ပီပီျပင္ျပင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္

ကံ၊ စိတ္၊ ဥတုႏွင့္ အာဟာရ ေလးခုစလံုး ညီညႊတ္မွ်တစြာျဖစ္ေနဖို ့လိုသည္ကိုမေမ့သင့္။

ထိုအခ်က္ေလးခ်က္လံုးတစ္ခ်က္လွ်င္ ၂၅% အၾကမ္းအားျဖင့္ေနရာယူထားျပီးျဖစ္ေလသည္။

ေဗဒင္ကိုလံုး၀ယံုစရာ မလိုဟုလည္း လက္လြတ္စပယ္ မဆိုသင့္။

ထို ့ေၾကာင့္စာေရးသူတို ့သည္ ရာႏွုန္းျပည့္မွန္ကန္ေသာေဗဒင္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား  ၂၅%သာ ယံုအပ္ေပသည္။

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေရာက္တတ္ေပါင္းလည္းမနည္းလွေတာ့။

က်န္ရွိေသာ ကံ၊ စိတ္၊ အဟာရတို ့ကိုလည္း ညီညႊတ္မွ်တစြာ ေနထိုင္ရန္မေမ့အပ္ေပ။

မိမိသိရွိထားေသာ ဗဟုသုတတစ္ခုကိုမွ်ေ၀ျခင္းသာျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ – လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။

 

စံေတာ္ခ်ိန္

၂၇၊ ၄၊ ၂၀၁၂

About sandawchain

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF