ၿပည္တါင္းၿပည္ပကဧည့္သည္မ်ားအင္းေလးကိုသြားလည္ႀကမယ္ဆိုယင္ေညာင္ေရႊ၊အင္းထဲကေဖါင္ေတာ္ဦးဘုရား၊

အင္းတိန္၊ ငါးဖယ္ေက်ာင္း၊ကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္း၊ယက္ကန္းရုံ၊ေငြပန္းတိမ္လုပ္ငန္း၊အမွတ္တရအေရာင္းဆိုင္စသၿဖင့္နာမည္ႀကီးတဲ့ေနရာေတြကိုဘဲ

လိုက္ပို႕ႀကပါတယ္။

တကယ္ဆိုယင္၊အင္းေလးနဲ႕ပါတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္ေလ့လာလည္ပတ္စရာအမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္၊ သဘာ၀ရႈခင္းႀကည့္မလား၊

ေဒသခံလူမ်ားေနထိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းလုပ္ငန္းေတြ၊ေလ့လာမလား၊အင္းေလးကန္ပတ္လည္မွာရွိတဲ့ေရွးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

ေတြကိုေလ့လာမလား၊အင္းေလးကန္ထဲကိုစီး၀င္ေနတဲ့ေခ်ာင္းေတြရဲ႔ေရတံခြန္ကိုေလ့လာမလား၊ကၽြန္းေမ်ာမဟုတ္တဲ့ေတာင္ယာစိုက္ခင္း၊

ဥယာဥ္ၿခံစိုက္ခင္းေတြေလ့လာမလား အမ်ားႀကီးပါဘဲ။

အလုပ္ကိစတစ္ခုနဲ႕အင္းေလးကိုေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊လူေတြသြားလည္ေနက်ေနရာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ေညာင္ေရႊၿမိဳ႔အေနာက္ဘက္တည့္တည့္(၃)မိုင္

ေလာက္အကြာေတာင္ကုန္းေပၚမွာရွိတဲ့ေမြေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းပါ၊ အင္းေလးလူငယ္ေတြရဲ႔ workshop တစ္ခုကိုဦးေဆာင္ဘို႕ေရာက္

သြားယင္းအဲဒီေတာင္ကုန္းေပၚကၿမင္ရတဲ့ဆန္းသစ္လွပတဲ့ရႈေမွ်ာ္ခင္းေလးေတြကိုshare လုိက္ပါတတယ္။

ေတာင္ကုန္းေလးေပၚကအေရွ႔ဘက္ကိုလွမ္းၿမင္ရတဲ့ေညာင္ေရႊၿမိဳ႔ေလးအင္းေလးကန္ေၿမာက္ဘက္ၿခမ္းကေရတစ္ပိုင္းလယ္ေၿမတစ္ပိုင္းၿဖစ္ေနတဲ့ရြာေလး၊နဲ႔ဟိုးခပ္လွမ္းလွမ္းရါာသားေတြရဲ႕ေၿပာင္းဖူးမ်ိဳးေတြကိုေရစိုမွာစိုးလို႔ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဇရပ္ေဆာင္ေတြမွာဒီတိုင္း၊အေရွ႕ဘက္ေညာင္ေရႊဘက္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ထားတဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရဲ႔ဇရပ္တစ္ေဆာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတာင္ဘက္ကိုလွမ္းႀကည့္လိုက္ယင္အင္းေအးေရၿပင္ကိုအေ၀းမွာၿမင္ရမယ္