ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး မၾကာမီ က်င္းပေတာ႕မည္။ ေယာဆရာႀကီးတို႕ ျမိဳ႕ကေလးမွာ ျခေသၤ႔ႏွင္႔ ေဒါင္း ၊ ေဒါင္းႏွင္႔ ျခေသၤ႔ အျပိဳင္ အဆိုင္ မဲ ဆြယ္ စည္းရံုးေနၾကျပီ။ ထိုထို မဲဆြယ္ စည္းရံုးေနသည္ကို ေယာဆရာႀကီး ျမင္ေတြ႕ခိုက္ ၁၂၉၅ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လ တြင္ ေရးသားခဲ႔သည္႔ ဆရာႀကီး သိပၸံေမာင္ဝ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝတၳဳေဆာင္းပါး ကို အမွတ္တရ ရွိလွသည္ႏွင္႔ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဤဒီမိုကေရစီ ေခာတ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကား မ်ားလွေပေတာ႕သည္။ မင္းတိုင္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ျမဴနီစီပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ဒိစၾတိတ္ ေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ သူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ ၊ေက်းရြာေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ မ်ားလိုက္သည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေရတြက္၍ပင္ မကုန္ႏိုင္ျပီ။

ယခုေရးသားမည္႔ေရြးေကာက္ပြဲကား သူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေလသည္။ မည္သည္႕ရြာက သူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေပနည္း။ လင္းလြန္းပင္ ရြာက သူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေလသည္။

လင္းလြန္းပင္ သူႀကီး ဦးဘိုးေဆာင္ ကား လူဆိုး၊ ဓါးျပ တို႕ကိုေၾကာက္ေသာေၾကာင္႕ သူႀကီး အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္သည္မွာ ႏွစ္လ ခန္႕ၾကာ ေလျပီ။ သူ၏သား ေမာင္သာပန္းက ရြာကို ေခတၱအုပ္ခ်ဳပ္္လ်က္ေန၏ ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ထြန္းကားေနေသာ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ သူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ရေပမည္။ ေရွးေခတ္ ကမူကား သူႀကီးသားမွာ မပင္ပန္းဘဲ သူႀကီးျဖစ္သြားမည္မွာ မုခ်ပင္ ။

လင္းလြန္းပင္ရြာတြင္ ကၽြက္စီ ၊ ကၽြက္စီ ျဖစ္လ်က္ ေနေလျပီ။ ေမာင္ေရႊေက်းလဲ အေရြးခံမည္ဟု အမ်ားကေျပာေနၾကေလသည္။ ဟုတ္မွန္စရာ အေၾကာင္းရွိ၏ ။ေမာင္ေရႊေက်းကား အင္းသားၾကီး ျဖစ္ေလသည္။ ပစၥည္းခိုင္လံု၏ ၊ အေသာက္ အစားကင္း၏၊ လူရည္ လည္၏ ။ သို႕ရာတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင္႔ မသင္႕ ဟု ေျပာသံၾကားရေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေခတ္စားေနေသာ အခါတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင္႕ မသင္႕လ်င္ အဘယ္မွ်ပင္ အရည္အခ်င္း ရွိေစကာမူ ရြာသူၾကီး ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္း၏ ။

ေမာင္သာပန္းကား သူႀကီးသားျဖစ္၏ ။ သူႀကီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ မ်က္ႏွာရွိျပီးသားျဖစ္ေလသည္။ သူႀကီးေဟာင္း ဦးဘိုးေဆာင္ မွာလည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ ညံ႔၏။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတြင္ ဖ်င္း၏ ။ တရားစီရင္ ျခင္းတြင္ ဘာတစ္ခုမွ် မတတ္။ သို႕ေသာ္ရြာသားတို႕၏ မ်က္စိႏွင္႕ၾကည္႕လွ်င္ ဦးဘိုးေဆာင္မွာ သူႀကီး၏အရည္အခ်င္းႏွင္႔ မ်ားစြာျပည္႔စံုေသာ သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်က္ေန၏ ။ သူၾကီးညံ႔ေလ ၊ ရြာသားႀကိဳက္ေလ ၊ ႏွစ္သက္ေလ ၊ ျမတ္ႏိုးေလပင္ ။

ေမာင္ေရြေက်း ဖက္မွ လူမ်ားႏွင္႔ ေမာင္သာပန္းဖက္မွ လူမ်ားအလုပ္ရႈပ္ေနၾကေလျပီ ။ သူ ႔ဖက္ ခဲျပားထည္႔ပါ၊ ငါ႕ဖက္ခဲျပားထည္႕ပါႏွင္႔ ေဟာေျပာေနၾကကုန္၏ ။ မင္းတိုင္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းက ထက္ပင္ အေရးႀကီးၾကေလသည္။ တစ္ရြာလံုးဆူညံဆူညံ၊ ကၽြက္စီ ၊ ကၽြက္စီ ျဖစ္ေနၾကျပီ။

ဆယ္အိမ္ေခါင္း ဦးဘေမာင္က ေမာင္သားပန္း ဖက္က တိုက္တြန္း၏ ၊ ေက်းရြာေကာ္မတီ ဦးထြန္းေအာင္ က ေမာင္ေရြေက်းဖက္မွ အားေပးေလသည္။ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ လယ္ထြန္ရာတြင္ စကားမ်ားရာက ထိုးၾက ၊ သတ္ၾက ကုန္၏ ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဖူး ဖူး ေရာင္ေရာင္ ျဖစ္ကုန္ၾကေလျပီ။ ဦးဘေမာင္ အိပ္ယာမွ မထႏိုင္သည္မွာေလးရက္မွ် ၾကာ၏။ ဦးထြန္းေအာင္ဖ်ားေနသည္မွာ ေျခာက္ရက္ခန္႕ၾကာေလသည္။

တစ္ေနေသာ္ လင္းလြန္းပင္ ရြာသို႕ သမၺာန္ ပ်ာတာ ေမာင္စု ေရာက္၍ လာေလသည္။ ေမာင္စု၏ လက္ထဲ၌ ဝါဆိုလဆန္း (၈) ရက္ေန႕တြင္ သူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမည္ ဟူေသာ နယ္ပိုင္မင္း၏ အမိန္႕ ပါလာ၏ ။ ေမာင္သာပန္း ႏွင္႔ ေမာင္ ေရြေက်းတို႕ တစ္ေစာင္စီ ရၾကေလသည္။ ေမာင္စုလည္း ေမာင္သာပန္း၏ အိမ္တြင္ ဟိုေျပာ သည္ေျပာႏွင္႔ ထမင္း ဝ ေအာင္ စားသြားေလသည္။ ေဆးလိပ္ေတြကိုလည္း ႏိႈက္ယူသြားေသး၏ ။ အလြန္ညစ္ေသာ သမၺန္ ပ်ာတာေတြပါတကား ။

ထိုေန႔တြင္ တစ္ရြာလံုး ဆူေနေတာ႕၏ ။ လယ္ထြန္ရာ မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ၾကက္ဝိုင္းတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ငါးမွ်ားရာမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ရြာ႔ေရတြင္းမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ဦးရာဇိႏၵ ေက်ာင္းတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ဦးပုသ္ ဇရပ္ တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ တစ္ရြာလံုး ေျပာၾကားေနၾကေလသည္။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲမွာ လင္းလြန္းပင္ ရြာသူ ရြာသား တို႔ အဖို႕ အလြန္ပင္ အေရးႀကီး ေပ၏ ။ ျမန္မာျပည္ သို႔ ဘုရင္ခံ အသစ္တစ္ပါး ေရာက္လာသည္မွာ သူတို႕ အတြက္ အေရးမႀကီး ၊ အိႏၵိယျပည္တြင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ေျပာင္းလဲ သြားသည္မွာ သူတိုကအတြက္ အေရးမႀကီး၊ အဂၤလန္ျပည္တြင္ နန္းရင္းဝန္ႀကီးေတြ ေျပာင္းလဲသည္မွာ သူတို႕အတြက္ အေရးမႀကီး ၊ သူတို႕ရြာမွာ သူႀကီးအသစ္လဲ သည္ ကသာ အေရးႀကီးေလသည္။

ယေန႕ကား ဝါဆိုလဆန္း (၈) ရက္ေန႕တည္း။ တစ္ရြာလံုးရွိ ရြာသူ ရြာသား တုိ႕အလုပ္မဆင္းၾကေတာ႕ျပီ ၊ ႏြားမ်ား အားလပ္ခြင္႕ ရၾကကုန္၏ ။ ငါးမ်ား ခ်မ္းသာခြင္႕ ရၾကကုန္၏ ။

ေမာင္သာပန္း ႏွင္႔ ေမာင္ေရႊေက်း တို႕ကား တစ္ညလံုး အိပ္မေပ်ာ္ၾကေခ် ၊ နံနက္ ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အိပ္ယာမွ ထၾကျပီးလွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံ လ်က္ ေနၾကေလသည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ လာၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္တို႕အား ထမင္းေကၽြးရန္ စီမံၾက၏ ၊ သို႕ေသာ္ မဲ ဆႏၵကို မတရား ဝယ္ယူသည္ဟု တစ္ဖက္က ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ခက္ေလေတာ႕မည္။ မခက္ပါ၊ ထိုေန႕တြင္ ရဟန္းေတာ္ တို႕အား ဆြမ္းေကၽြးသည္ဟု ဆိုကာ ဝိနည္းေရွာင္က လြယ္၏ ။ ဆြမ္းေကၽြးကာ တရားနာျခင္းသည္ မတရား လက္ေဆာင္ထိုးသည္ မဟုတ္၊ မည္သူမွ် မတားႏိုင္၊ ကုသိုလ္ လုပ္ျခင္းႏွင္႔ မဲဝယ္ျခင္းသည္ မည္သို႕မွ်မသက္ဆိုင္ ။ နယ္ပိုင္လည္း စြပ္စြဲ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ။ ဤသို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းေကၽြးလွ်င္ ရြာသူရြာသားတို႕ကိုပါ ေကၽြးေမြးသည္ မွာ ထံုးစံ ျဖစ္ေလသည္ ။ ထိုသို႕ ေကၽြးေမြးသည္ကို မဲဝယ္သည္ ဟူ၍ မည္သူဆိုႏိုင္အံ႔နည္း ။

ထိုေန႕တြင္ ေရႊေက်း အိမ္၌ ဆြမ္းေကၽြးပြဲ တစ္ပြဲ ၊ သာပန္း အိမ္ ၌လည္း ဆြမ္းေကၽြးပြဲ တစ္ပြဲ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္ ။ ဥာဏ္မ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕ေပတည္း ။ ႏွစ္အိမ္လံုးမွာ လူစည္ကားလ်က္ပင္ ။

၁၀ နာရီ ထိုးျပီ….

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေယာဆရာႀကီး

About ေယာဆရာႀကီး

has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF