“တုိင္းသာသနာေရးလက္ေထာက္ႀကီးဟာ သာသနာေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနသူ ျဖစ္လုိ႔ သာသနာေရးႏွင့္ စပ္ၿပီးျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ အသိမွန္ သိႏုိင္, မသိႏုိင္ ေပၚလြင္ေအာင္ နဲနဲေမးပါမယ္”
“ေမးပါ”
“တုိင္းလက္ေထာက္ သာသနာေရးမႈးႀကီးဟာ အရိယာျဖစ္ၿပီလား မျဖစ္ေသး ဘူးလား”
“မျဖစ္ေသးပါဘူး”
“ဒီလုိဆုိရင္ တုိင္းလက္ေထာက္ သာသနာေရးမႈးႀကီးဟာ ပုထုဇဥ္ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ဝန္ခံမွာေပါ့”
“ဝန္ခံပါတယ္”
“ပုထုဇဥ္ဟာ ဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီလား မျပဳတ္ေသးဘူးလားဆုိတာ သာသနာေရးမႈး ႀကီး သိပါသလား”
“သိပါတယ္၊ မျပဳတ္ေသးပါဘူး”
“ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္ဆုိတာ မိစၧာဒိ႒ိမရွိတာရဲ့ နာမည္ ဟုတ္ပါသလား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“မိစၧာဒိ႒ိဟာ သမၼာဒိ႒ိရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဟုတ္ပါသလား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ဗုဒၶဘာသာဟာ သမၼာဒိ႒ိဘာသာလား မိစၧာဒိ႒ိဘာသာလား”
“သမၼာဒိ႒ိဘာသာပါ”
“ဒီလုိဆုိေတာ့ တုိင္းလက္ေထာက္ သာသနာေရးမႈးႀကီးဟာ ဗုဒၶဘာသာ ဟုတ္ပါ့မလား”
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ေလာကီသမၼာဒိ႒ိျဖစ္လုိ႔ပါ”
“တုိင္းသာသနာေရးမႈးႀကီးဟာ ကုိယ့္သာသနာကုိ ေတာ္ေတာ္အေကာင္းထင္ ပုံရပါတယ္၊ အဲဒါ မွန္, မမွန္သိရေအာင္ နည္းနည္းေမးပါ့မယ္”
“ေမးပါ”
“သည္သာသနာမွာ ဘုန္းႀကီးအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ”
“တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္”
“ဘုန္းႀကီးေတြ ဘာလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနၾကပါသလဲ”
“အမ်ားအားျဖင့္ ပရိယတ္ သင္ယူ ပုိ႔ခ် လုပ္ေနၾကပါတယ္၊ ပဋိပတ္က်င့္သူ ေတြလည္း က်င့္ေနၾကပါတယ္”
“ပရိယတ္ဟာ ပဋိပတ္က်င့္ဖုိ႔ လမ္းညႊန္ဆုိတာ ဟုတ္ပါသလား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ပဋိပတ္ဟာ ပဋိေဝဓျဖစ္ဖုိ႔ ျဖည့္က်င့္ရတာ ဟုတ္ပါလား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ဒီလုိဆုိလွ်င္ ဗမာျပည္မွာ ဘုန္းႀကီး(၅၀၀၀၀)ေက်ာ္ေလာက္က ပဋိေဝဓရၿပီ ေျပာႏုိင္ၾကတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါသလား”
“မၾကားဖူးပါဘူး”
“ဘုန္းႀကီးတစ္ေသာင္းေလာက္က ေျပာတာေရာ ၾကားဖူးပါသလား”
“မၾကားဖူးပါဘူး”
“သည္လုိဆုိ ဘုန္းႀကီးငါးေထာင္ေလာက္က ေျပာႏုိင္စရပဲ၊ ဒါမ်ားၾကားဖူးပါသ လား”
“မၾကားဖူးပါဘူး”
“ဘုန္းႀကီးတစ္ေထာင္ေလာက္ ေျပာတာမ်ား ၾကားဖူးမလားပဲ”
“မၾကားဖူးပါဘူး”
“ဘုန္းႀကီးငါးရာေလာက္က ေျပာတာမ်ား ၾကားဖူးပါသလား”
“မၾကားဖူးပါဘူး”
“ဘုန္းႀကီးတစ္ရာေလာက္ကေတာ့ ေျပာမွာေပါ့၊ အဲဒါၾကားဖူးပါသလား”
“အဲဒါလည္း မၾကားဖူးပါဘူး”
“ဘုန္းႀကီးငါးဆယ္က ေျပာတာမ်ား ၾကားဖူးပါသလား”
“မၾကားဖူးပါဘူး”
“ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ေျပာတာေလာက္ေတာ့ ၾကားဖူးမလား”
“ဒါလည္း မၾကားဖူးပါဘူး”
“တစ္ပါးက ေျပာတာေတာင္ မၾကားဖူးဘူး ျဖစ္ေနသလား”
“ဟုတ္ပါတယ္”

“ဒီသာသနာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀၀)ေက်ာ္က တစ္ေထာင္နီးထိ ၾကာခဲ့ၿပီဆုိတာ အမွန္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ဒီေလာက္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေတြဟာ ေရတြက္မလြယ္ေအာင္ မမ်ားႏုိင္ဘူးလား”
“မ်ားႏုိင္ပါတယ္”
“ဘုန္းႀကီးေတြလည္း သည္ပရိယတ္ေတြ သင္မွာပဲ မဟုတ္လား”
“သင္မွာပါ”
“ဒီဘုန္းႀကီးေတြလည္း ဒီပဋိေဝဓကုိ ရၿပီလုိ႔ ဘယ္သူ႔ေျပာသံမွ သာသနာေရး မႈးႀကီး မယ္မယ္ ရရ ၊ မၾကား မေတြ႔ဖူးဘူး မဟုတ္ပါလား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ဒီလုိဆုိလွ်င္ သည္သာသနာဟာ အလုပ္ျဖစ္တဲ့သာသနာလား၊ အလုပ္ မျဖစ္တဲ့ သာသနာလား ေမးလွ်င္ သာသနာေရးမႈးႀကီး ဘယ္လုိေျဖမလဲ“
“တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား ဒါေတြဟာ အမႈနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါေတြ မေမးေစခ်င္ပါဘူး”
“ဒါ- အမႈနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္၊ သည္သာသနာရဲ့ အတိမ္အနက္နဲ႔ စပ္ၿပီး ေပၚလြင္မႈ ဆုိင္ရာ ထြက္ဆုိခ်က္သက္ေသ ျဖစ္မွာမို႔ပဲ”

( ေမာင္မုိးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပာဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ အက်ယ္သိရိွေလ့လာလိုပါက www.ariyathitsa.org ရိွ ၂၉။ ဓမၼ၀ိဟာရီနိဒါန္း စာအုပ္ တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF