ဦးဇင္းလည္း ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ဘာသာ၀င္ေတြ မိမိတုိ႔ဘာသာကုိ အထူးတလည္သိျမင္ၿပီး ပုိမုိေကာင္းမႈမ်ားမ်ားလုပ္တတ္ေအာင္ ျမန္မာျပည္ေနစဥ္မွာလည္း ေတာင္းတန္းေဒသမွာမက်န္ ကုိယ့္ဘာသာအေၾကာင္း ေဟာေျပာဆံုးမသင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ခုလည္း ျပည္ပေရာက္ေတာ့ အြန္လုိင္းကေန သိခ်င္တာမ်ားေျဖေပးခဲ့တာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ကုိယ့္ဘာသာအေၾကာင္း မသိလုိ႔လား၊ ဘာလားေတာ့ မသိ။ တျခားဘက္ကုိေရာက္ေရာက္သြားတာ ျမင္ၾကားေနရေတာ့ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ခဲ့ပါ။ ဒါနဲ႔ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမတူရင္ ဘယ္လုိေတြျပဳလုပ္သင့္သလဲဆုိတာကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပကလူငယ္ေတြ အေမးမ်ားတာနဲ႔ မိမိတက္သိသမွ် ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။

အယူ၀ါဒတစ္ခု ဘ၀တစ္ခုမွာ လြဲမွားခဲ့လုိ႔ အမွားမ်ားစြာျပဳလုပ္မိခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီအမွားရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးဒဏ္ေတြဟာ ေျပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ခက္သလုိ ေကာင္းက်ိဳးေတြျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ကလည္း ခက္ပါတယ္။ ဒါျပင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္မဲ့ ဘ၀ေတြ၊ အသိဉာဏ္ေတြရွိတဲ့ ဘ၀ကုိရဖုိ႔က ပုိၿပီးခက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးရရွိခ်ိန္မွာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ခဏတာေကာင္းစားေရးကုိပဲမၾကည့္ဘဲ ဘ၀မ်ားစြာေရရွည္ခရီးေကာင္းစားရန္ကုိၾကည့္ၿပီး အယူ၀ါဒလြဲမွားမႈေတြနဲ႔ မေကာင္းမႈေတြကုိ မျပဳလုပ္မိရန္၊ မေကာင္းတာကုိ အေကာင္းမထင္တတ္ရန္၊ မေကာင္းတာလုပ္ေနတာကုိပဲ အေကာင္းလုပ္ေနတယ္လုိ႔ မထင္ျမင္တတ္ရန္အတြက္ မိမိမွာ ေကာင္းေသာအယူ၀ါဒအျမင္ ရွိေနေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီေကာင္းတဲ့အျမင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ မိမိဒီဘ၀မွာ လက္ကုိင္ထားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ဘ၀မ်ားစြာမွာလည္း ေကာင္းတာမ်ားဆက္လုပ္ၿပီးသကာလ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားခံစားၿပီး ေကာင္းတဲ့အရပ္ဌါနကုိ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိကာ ဒုကၡၿငိမ္းျခင္းခ်မ္းသာကုိ ခံစားရမွာပါ။

အဲဒါကုိ ယခုေခတ္လူေတြက ေရရွည္ကုိမၾကည့္ဘဲ အတုိကာလေလး ေကာင္းစားေရးကုိပဲၾကည့္ၿပီး ျဖစ္သလုိေနထုိင္စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးကာျဖင့္ ဘ၀ကုိအဆံုးသတ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ မ်ားေနပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြဟာ ကုိယ့္မသိႏုိင္ေသးတဲ့ဘ၀မုိ႔ ဘယ္လုိပဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိခံစားရပါေစ ဒါေတြက ထည့္တြက္စရာမလုိဘူးလုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဘယ္လုပ္မဆုိ ကုိယ့္လုပ္ရင္ ကုိယ့္လုပ္သေလာက္ ခံစားရတာမုိ႔ အဆံုးသတ္ႏုိင္တဲ့ေနရာကို မေရာက္မခ်င္း ကုိယ့္လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ ကုိယ္ပဲျပန္လည္ခံစားရမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုဘ၀တစ္ခ်က္အမွားျပဳလုပ္မိလုိက္တာနဲ႔ ေနာက္ေနာင္မေရတြက္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ေတြမွာ မိမိရဲ႕အမွားတစ္ခ်က္ဟာ ဘ၀မ်ားစြာမွာ ဒုကၡပယ္လယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရမွာမုိ႔ ဒီဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အျမင္အယူ၀ါဒ ယံုၾကည္ခ်က္အမွားဖုိ႔နဲ႔ မဟုတ္တာကုိ မျပဳလုပ္မိေအာင္ သတိထားစဥ္းစားရပါမယ္။ က်န္တဲ့အမွားေတြဟာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရင္ ခဏတာနဲ႔ေျပေပ်ာက္ေပမဲ့ အယူ၀ါဒအမွားႀကီးဟာ မွားၿပီးရင္မွားလုပ္ေနကာ မေကာင္းမႈေတြ မိမိဆီမွာ အၿမဲေရာက္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚသလုိ ျပဳလုပ္တတ္တာေၾကာင့္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သတိထားၾကပါ။

မိမိတုိ႔က ယခုလူ႔ဘ၀၀ယ္ ဘ၀ခရီးေဖာ္ရွာတဲ့အခါ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိဘေဆြမ်ိဳးအသုိင္း၀ုိင္းမ်ားနဲ႔ ရုိးစြဲစြာယံုၾကည္လာခဲ့တဲ့ ေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒကေန သူတစ္ပါးရဲ႕ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္မႈ၊ တခဏတာေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ႏုိင္မဲ့ အခြင့္အေရး ေရတုိကုိၾကည့္ၿပီး မေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒဘက္ကုိ မကူးေျပာင္းဖုိ႔နဲ႔ အယူ၀ါဒမွားဘက္ကုိ မလုိက္မိေအာင္ သတိထားေစာင့္ထိန္းၾကရမယ္။ ခုေခတ္လူေတြဟာ ခဏတာေကာင္းစားေရးကုိ အဟုတ္မွတ္ အေကာင္းထင္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ဘက္ကုိ ပါသြား၊ ေျပာင္းသြားတတ္တာဟာ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကုိယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ နစ္နာဆံုးရႈံးတယ္ဆုိတာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာ-မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ တျခားဘာသာေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္က မင့္ကုိ ကုိယ္တကယ္ခ်စ္တာပါ။ မင့္နဲ႔ရရင္ ကုိယ္မင့္အတြက္ တစ္ဘ၀စာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ထားမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး မင့္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔လက္ထက္ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္လည္း ကုိယ္ကမင့္နဲ႔အတူ မင့္ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ေကာင္းမႈေတြကုိ အတူလက္တြဲလုပ္ကုိင္မွာပါ။ ကုိယ္တုိ႔ရရွိလာမဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆစ္သစ္မ်ားကိုလည္း မင့္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးမိဘအစဥ္အလာတုိင္း ယံုၾကည္ရာကုိ လုပ္ခုိင္းမွာပါစသည္ျဖင့္ မိန္ကေလးနဲ႔မရခင္ေတာ့ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ေျပာဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါျပင္ အဲဒီလုိေျပာဆုိတဲ့ ဘာသာျခားေယာက်္ားေလးမ်ားဟာ မိန္းကေလးရဲ႕အဌါကုိ က်က်နနသိေအာင္ေလ့လာၿပီး မိန္းကေလးရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသားခ်က္မ်ားကုိပါ အမိဖမ္းႏုိင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ဒီမိန္းကေလးက ဘယ္လုိေယာက်္ားေလးမ်ိဳးမွ ႀကိဳက္တာလဲ။ ဘယ္လုိပံုစံမွ ႀကိဳက္တာလဲ။ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိယုုယၿပီး သူ႔အလုိကုိ ဘယ္လုိလုိက္မွႀကိဳက္သလဲစတဲ့အခ်က္မ်ားအျပင္ ကာမဂုဏ္ကိစၥနဲ႔ပါ အေတြ႕ႀကံဳရင္က်က္တာျခင္းမတူတာမုိ႔ အပုိင္ေသခ်ာေအာင္ ကာမဂုဏ္ကိစၥနဲ႔ပါ သိမ္းသြင္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီလုိနဲ႔ မိန္းကေလးဟာ မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးမိဘအစဥ္လာ ယံုၾကည္လာတဲ့ အယူ၀ါဒကုိ ေယာက်္ားေလးက တကယ္လုိက္မလုိက္ကုိ ေသခ်ာမစဥ္းဘဲ ေယာက်္ားေလးရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈေတြေပၚမွာ သာယာၿပီး ေယာက်္ားေလးနဲ႔ လက္ထက္လုိက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးမိဘေတြ ယံုၾကည္လာတဲ့အယူ၀ါဒကုိ မေလးစား၊ ဂရုမစုိက္သလုိ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေလ့လာမႈအားနည္းတာရယ္၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ သြန္သင္ေပးမႈ အားနည္းတာရယ္ေၾကာင့္ အယူ၀ါဒကုိ အေလးမထားဘဲ ေယာက်္ားေလးဘက္ကုိ လုိက္သြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကာမဂုဏ္အာရံုဘက္ကုိ သာယာမိၿပီး ပါသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ တစ္ဘ၀စာေကာင္းစားေရးကုိ အထူးအားေပးကာ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ ေရရွည္ကုိမစဥ္းစားၾကလုိ႔ပါ။

အဲဒီေတာ့ နံပါတ္(၁)အေနနဲ႔ မိမိနဲ႔ဘာသာလူမ်ိဳးမတူပါက ထုိလူဟာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကုိ တကယ္လုိက္မွာဟုတ္မဟုတ္သိရေအာင္ ေသခ်ာေလး အခ်ိန္ယူေလ့လာသံုးသပ္ေပးရပါမယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကုိယ့္ယံုၾကည္မႈအယူ၀ါဒရဲ႕ အဓိကအခန္းက႑မွာပါတဲ့ သာသနာေဘာင္ကုိ တစ္ပါတ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္လျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ခုိင္းျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ေယာက်္ားေလးက ဘာသာျခားဆုိ၊ ဒုလႅဘရဟန္း၊ မိန္းကေလးဆုိ သီလရွင္ အနည္းဆံုး တစ္ပါတ္ေတာ့ ၀တ္ခုိင္းၾကည့္ေပးပါ။ တခ်ိဳ႕ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အေပၚယံကုိလုိက္လုပ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွိခုိးတာ၊ ေကာင္းမႈလုပ္တာ၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားေတြလုိက္ၿပီး သူတစ္ပါးယံုၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ေပးတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သူတုိ႔ဘာသာရဲ႕ အယူ၀ါဒကုိ ထိခုိက္သြားတာမဟုတ္သလုိ သူတုိ႔အယူ၀ါဒလည္း ပ်က္ျပယ္သြားတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမဆုိ လုိက္လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါျပင္ သူတုိ႔ဘာသာရဲ႕ ဆရာသမားေတြ၊ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြကလည္း ဒီေလာက္ကိစၥေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေနာက္ပုိင္းသူတုိ႔လက္ထဲေရာက္လာလုိ႔ သူတုိ႔ဂြင္ထဲေရာက္လာရင္ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် ျပန္လည္သိမ္းသြင္းျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ အႀကံရွိေနၾကလုိ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘာသာျခားမ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕သာသနာေဘာင္၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ ဘယ္သူမွအလြယ္တကူ ခြင့္မျပဳၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကုိတကယ္ခ်စ္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သူကုိယ္တုိင္က မိမိအယူ၀ါဒကုိ ယံုၾကည္လုိ႔ျဖစ္ေစ မိမိဘာသာဘက္ကုိ လုိက္ႏုိင္မလုိက္ႏုိင္ ေသခ်ာဖုိ႔ရန္အတြက္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ခုိင္းမွ အေျဖထြက္မွာပါ။

အဲဒီလုိ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ၀င္ေရာက္ခုိင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဘာသာျခားေယာက်္ားေလးဟာ သူ႔ကုိယ္တုိင္မယံုၾကည္ရင္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔ေဆြမ်ိဳးအသုိင္း၀ုိင္းက လက္မခံႏုိင္ရင္ျဖစ္ေစ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ေရာက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိတားျဖစ္လာတဲ့အခါ မိမိကုိတစ္ကယ္ခ်စ္ၿပီး မိမိဘာသာကုိယံုၾကည္တဲ့လူဆုိရင္ မိမိဘက္ကုိပါလာမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ သတ္မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ မိမိစမ္းသပ္သလုိ သူကမလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မိမိနဲ႔ဘာသာတူခ်င္း ဘ၀ခရီးလက္တြဲေဖာ္ရဖုိ႔ရန္ မခဲယဥ္းတာမုိ႔ အဆက္ျဖတ္လုိက္ပါ။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း တခ်ိဳ႕လူေတြေျပာတဲ့စကားဟာ ခဏတာပဲ မွန္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မက ဒီလူကုိရမွျဖစ္မယ္၊ ဒီလူမွမရရင္ ေသမယ္စတာေတြေျပာတဲ့လူေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့လည္း မုန္းတတ္သြြားသလုိ၊ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါျပင္ အဆုိးဆံုးကေတာ့ တစ္ေယာက္ဆုိ တစ္ေယာက္လုိ႔ေျပာတဲ့လူေတြက အဲဒီလူနဲ႔မရလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီလူက ေသသြားရင္ျဖစ္ေစ တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်စ္ႀကိဳက္တဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ တကယ္တမ္းသာ တစ္ေယာက္ဆုိတစ္ေယာက္၊ မင့္မွမင့္ပါဆုိရင္ အဲဒီလူနဲ႔ ဘယ္လုိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မေပါင္းသင္းရပါက တျခားလူကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားသင့္ပါဘူး။ ခုေတာ့ အဲဒီလုိမဟုတ္ၾကဘဲ အေပၚယံခဏတာ ပါးစပ္ကေနေျပာၿပီးတာနဲ႔ ေလထဲမွာေပ်ာက္သြားတတ္ၾကၿပီး မိမိစိတ္ကုိ မပုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားေလးျဖစ္ေစ ခ်စ္ခင္ဖုိ႔၊ ဘ၀ခရီးေဖာ္ရဖုိ႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔အတြက္ မိမိကသာ လူပီသပါက ခဲယဥ္းေသာအရာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိရွိထားၾကပါ။ အဓိကမိန္းဟာ ဒီဘ၀မွာ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ ရိကၡာေကာင္းေတြ မ်ားမ်ားစုသြားႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ ရခဲလွတဲ့ ဘ၀ေကာင္းေလး၊ သိခဲလွတဲ့ အသိဉာဏ္ေကာင္းေလး၊ ရွိခဲ့လွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေလး၊ ႀကံဳခဲလွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားထြန္းကားေနခ်ိန္ေလးမွာ ဒီဘ၀ထက္ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြအတြက္ကုိ အဓိကထားစဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္သြားၾကရမယ္ဆုိတာ မေမ့ဖုိ႔နဲ႔ ဘာမဟုတ္တဲ့အရာေလးနဲ႔ မိမိရဲ႕ဘ၀ေလးကုိ အဆံုးရံႈးမခံၾကဖုိ႔ သတိတရားအၿမဲထာ၀စဥ္ ရွိေနၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း ဦးဇင္းရဲ႕ ေျဖၾကားေပးမႈကုိ ယခုေတာ့ ဒီမွာပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပါတ္က်မွ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ ဘယ္လုိျမင္သလဲ။ ဘာသာေတြမွာ အဓိကမိန္းက ဘာလုပ္ရမွာလဲဆုိတဲ့ အေမးကုိ ေရးသားေျဖဆုိေပးသြားပါဦးမယ္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုး အသိဉာဏ္မ်ားတုိးပြားၿပီး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာကာ ပန္းတုိင္ကုိလ်င္ျမန္စြာ ေရာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးလ်က္……………။

မွတ္ခ်က္။ မိမိဘာသာ၀င္မ်ားအား အသိပညာ၊ ဗဟုသုတရၿပီး ေတြးေတာဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္တတ္ေအာင္ ေရးသားပညာေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး တျခားဘာသာမ်ားကုိ ေစာ္ကားျခင္း၊ ေစာင္းေျပာျခင္း၊ ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ နိမ့္ခ်ျခင္းမ်ား မပါရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤေဆာင္းပါးကုိ လူသားအားလံုး အသိပညာဗဟုသုတရၿပီး ေတြးေခၚဆင္ျခင္တတ္ေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ ေျပာျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ပညာဒါန၊ ဓမၼဒါနမ်ား ယူၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံလုိက္ပါတယ္။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
http://www.sanninaymin.com/
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

About ဆန္နီေနမင္း

has written 64 post in this Website..

sanninaymin@gmail.com http://www.sanninaymin.com/ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။