ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁ရက္ေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ

“ ၁၈ ႏွစ္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ လက္ နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ ကေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ပ္ေတာ့ ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကိုင္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့စကား။ ကြၽန္ေတာ္တကယ့္ကို ပဲစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။”ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းတိုင္းမွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြရွိရမွာျဖစ္သလို ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ေတြ အားလံုးမွာလည္း သမားရိုးက်စာၾကည့္တိုက္ေတြသာမက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အြန္လို္င္းစာၾကည့္တိုက္ေတြရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔  တင္ျပ ခ်င္တာ က“ ၁၈ ႏွစ္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြတင္မက

လက္နက္ မကိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ …ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ …လည္းပဲ

လက္ပ္ေတာ့ ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကိုင္ခ်င္ပါတယ္။

အြန္လို္င္းစာၾကည့္တိုက္ေတြ သံုးႏိုင္ေအာင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား ၊

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး လက္ပ္ေတာ့ ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကိုင္ရပါမယ္။

“အရည္အေသြး ေကာင္း တန္ဖိုး နည္း လက္ပ္ေတာ့ မ်ား တင္သြင္း ေရာင္းခ် ေပး ႏိုင္္ေရး

စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္္တာ၀န္ယူ ျပင္ဆင္ေဆာင္္ရြက္ သင့္္ပါေၾကာင္း”

အဆိုျပဳ တင္ျပ ခ်င္ပါတယ္။

About the best

the best has written 40 post in this Website..