”’ျမစ္ဝါျမစ္”’ (黃河) သည္ ၅,၆၄၆ ကီလိုမီတာ (၃,၃၉၅ မိုင္) ရွည္လ်ားၿပီး [[တ႐ုတ္ျပည္]]တြင္ ယန္ဇီျမစ္ၿပီး ဒုတိယ အရွည္လ်ားဆုံး၊ ကမၻာေပၚတြင္ ဆ႒မေျမာက္ အရွည္လ်ားဆုံး ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္သည္။ [http://www.geol.lsu.edu/WDD/ASIAN/Huanghe/huange_he.htm Yellow River (Huang He) Delta, China, Asia][[Chinese history]] records that Yellow River has changed its course 17 times တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ ခ်င္းဟိုင္ျပည္နယ္ (青海) ဘာရန္ဟာေတာင္တန္းတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံကာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၉ ျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး ပင္လယ္ဝါအနီး ေပၚဟိုင္ပင္လယ္သို႔ စီးဝင္သည္။

ျမစ္ဝါျမစ္ဝွမ္းေဒသသည္ [[တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမွု]] အစပ်ိဳးရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ေခတ္ဦး[[တ႐ုတ္သမိုင္း]]တြင္ စည္ပင္ထြန္းကားသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရတြင္ အနည္မ်ားကာ ဝါက်င္က်င္ အေရာင္ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျမစ္ဝါျမစ္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ အနည္က်ကာ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ ျမင့္တက္လာမွုေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ေရႀကီးမွု၊ ေရလႊမ္းမွုမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..