82လမ္း 27
မႏၱေလးၿမိဳ႔ ၊ 82 လမ္း၊ 27 & 28 လမ္းၾကား AGB ဘဏ္၏ေဘး မီးေလာင္မႈ ျမင္ကြင္းဓာတ္ပံု။
ေႏြရာသီေရာက္လာတဲ့ လူတိုင္းလူတိုင္းမီးေဘးအႏၱရာယ္ကို အထူးဂရုျပဳၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္
သည္ေနရာကေန တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

About kaunglay

kyaw thu has written 10 post in this Website..