ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးေနာက္ပိုင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကာစ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာေပၚမွာ အင္အားႀကီးမားလာတဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုဗီယက္ရုရုား ဦးေဆာင္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဟာ အလြန္လႊမ္းမိုးလာခဲ့တယ္။ အေစာပိုင္းမွာ တရုတ္နဲ႕ ရုရွားဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတရားေရးရာတူခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လံုး၀သေဘာထားကြဲခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကေခါင္းေထာင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို ဦးစီးဦးရြက္ျပဳလာတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ အေပၚလႊမ္းမိုးဖို႕ အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ေရနံရဖို႕နဲ႕ ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႕ လုပ္သလိုမ်ိဳးေပါ့။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အေၾကာင္းကို နဲနဲေျပာမွရမယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဟာ ဥေရာပမွာ စၿပီးေပၚခဲ့တဲ့ Political Theory တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စၿပီးေပၚလာတာကေတာ့ Political Theorist ေတြျဖစ္တဲ့ ကာလ္းမာခ္နဲ႕ အိန္ဂ်ယ္တို႕ရဲ႕ Communist Manifesto ကြန္ျမဴနစ္ အရင္းက်မ္းစခဲ့ပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ Political Development သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကုိ ေျပာရရင္ အလြန္ရွည္လွ်ားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အတိုခ်ဳပ္အေနနဲ႕ေျပာရရင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က ယံုၾကည္တာက လူသားေတြဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရတာဟာ လူတန္းစားေခါင္းပံုျဖစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ လူတန္းစားကို အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႕ ေငြရွင္ေၾကးရွင္လူတန္းစားဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားတယ္။ ေငြရွင္ေၾကးရွင္လူတန္းစားကုိ ဘူဇြာ (Bourgeois) လို႕ေခၚတယ္။ ေငြရွင္ေၾကးရွင္လူတန္းစားေတြဟာ ေဖါက္ျပန္သူေတြခ်ည္းပဲ။ သူတို႕ရဲ႕ မသမာေလာဘ ေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြကို အျမဲေခါင္းပံုျဖတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္လူတန္းစားေတြကို ရွႈင္းပစ္ရမယ္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အကုန္ဖ်က္သိမ္းရမယ္။ လုပ္ငန္းေတြပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အမ်ားပိုင္  (Commune) ေတြလုပ္ရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုလည္း အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲထားမယ္။ ဗဟုိက ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ Economy ပဲလုပ္ရပါတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အေၾကာင္းေျပာရရင္ အရင္းရွင္စနစ္ (Capitalism) အေၾကာင္းလည္းနဲနဲေျပာရတာေပါ့။ အရင္းရွင္စနစ္ကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ရဲ႕ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တယ္။ ဗဟုိအစိုးရက အခြန္ေကာက္တဲ့အလုပ္ပဲလုပ္တယ္။ အရင္းစုေဆာင္းႏိုင္ဖို႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြဖြဲ႕လို႕ရတယ္။ Private Company ေတြဖြဲ႕လို႕ရတယ္။ Public Company ဖြဲလို႕ရတယ္။ ရွယ္ယာေတြေရာင္းလို႕ရတယ္။ Capital Market ေတြရွိတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္မွာက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက အရမ္းျပင္းထန္တယ္။ ငါးအေသးေလးေတြကို ငါးအႀကီးႀကီးေတြက စားသလိုမ်ိဳးပဲ။ မသန္မာတဲ့လုပ္ငန္းေတြအကုန္လံုး ေဒါ၀ါလီခံၾကရတယ္။ လူလိမ္ေတြက ပိုၿပီးအလုပ္ျဖစ္တယ္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္လာတာကေန စစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ အစဟာ အရင္းရွင္စနစ္ကလို႕ ယူဆၾကတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္တို႕ရဲ႕ ကၽြန္အျဖစ္ခံစားေနရခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္တို႕ရဲ႕ Economy ဟာ အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြဟာ အဂၤလိပ္ေတြနဲ႕ အိႏၵိယ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လက္ထဲကို ထိုးအပ္ခဲ့ရတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္ကၽြန္ျဖစ္သြားရတာကလည္း ဒီအရင္းရွင္စနစ္ေၾကာင့္ပဲလို႕ ဒီေခတ္က လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြျမင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ေရာက္လာ ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို အလြန္ႏွစ္ခ်ိဳက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ယူေဆာင္လာခဲ့သူကေတာ့ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ကို လက္ခံယံုၾကည္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြမွာ ဆိုဗီယက္ရုရွားရဲ႕ အယူ၀ါဒကိုလိုက္တဲ့သူေတြ၊ တရုတ္၀ါဒကိုလိုက္တဲ့သူေတြနဲ႕ အိႏၵိယ ဘက္ကိုလုိက္တဲ့သူေတြဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုကြဲကုန္ၾကပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ စျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ တစ္ဘက္နဲ႕တစ္ဘက္ဟာ ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႕ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ႀကိဳးစား ၾကပါေတာ့ တယ္။

အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကြန္ျမဴနစ္မျဖစ္သြားေစလိုပါဘူး။ ဗီယက္နမ္တို႕၊ ကမ္ေဘာဒီးယားတို႕၊ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႕ဟာ ကြန္ျမဴနစ္လံုးလံုးျဖစ္သြားၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လည္းကြန္ျမဴနစ္တို႕ရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္တုိက္ခိုက္မႈေတြကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မျဖစ္သြားပါ။ ၁၉၅၀ နဲ႕ ၁၉၆၀ အတြင္းေလာက္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ Economy ကို အေထာက္အကူျပဳဖို႕ Economist ေတြလႊတ္ေပတယ္။ အၾကံေပး (Advisor) အမ်ိဳးစံု၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုတို႕အျပင္ လက္နက္အကူအညီေတြပါေပးပါတယ္။ ဒါမွာ ပဲခူးရိုးမနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွာ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို တုိက္ႏိုင္မွာကိုး။ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႕ ျမန္မာအစိုးရ ပလူးပလဲလုပ္ေနပံုက ဒီေန႕ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနအတိုင္းပါပဲ။ အေမရိကန္ အစိုးရက ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း အေကာက္အည္ေဖၚေဆာက္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္လမ္းေပၚက Summit Parkview ဟိုတယ္ေနာက္က တုိက္ေတြဟာ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားသံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက အကူအညီေတြနဲ႕ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြလည္း စေဆာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ပါလီမန္အထဲမွာ တိုက္ပြဲက အေတာ္ျပင္းထန္ေနပါတယ္။ ဗုဒၵဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္လုပ္လို႕ မေက်နပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူနဲစုေတြရွိတယ္။ ဒိအျပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေတြက အကူအညီေတြရေတာ့ သူ႕ေဒသမွာ လုပ္မယ္၊ ငါ့ေဒသမွာလုပ္၊ သူလုပ္မယ္၊ ငါလုပ္မယ္နဲ႕ လုေနၾကတာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း စက္ရံုေတြအလုပ္ရံုေတြကို ျပည္မမွာပဲလုပ္တယ္။ ငါတို႕ျ့ပည္နယ္ေတြကိုေတာ့ ဘာမွမလုပ္ေပးဘူးဆိုၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲလာေတြလည္းရွိတယ္။ ဒိထက္ဆိုးတာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားေတြပါပဲ။ အျမီးက်က္အၿမီးစားေခါင္းက်က္ေခါင္းစား လူမ်ိိဳးေတြဟာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးရွာၾကတာပါပဲ။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အကူအညီေတြအားလံုးဟာ သူတို႕အိတ္ထဲပဲေရာက္ကုန္ၾကတယ္။ တိုက္ပံုေတြတကားကားနဲ႕ ေခါင္းေပါင္းေတြတစ္လူလူနဲ႕ အားလံုး ညာခ် ေနသူေတြခ်ည္းျဖစ္လာတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြကို ဘယ္နည္းနဲ႕မွ မယံုႏိုင္ေတာ့ ဘူး။ ဒီေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ခဲြထြက္ႏုိင္ျခင္း (Secession Clause)ကို ျပန္ကိုင္လာၾကတယ္။ ဒီ Secession Clause က လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာလို႕မွာ မႀကိဳက္ရင္ခြဲထြက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဆိုေတာ့ ၁၉၅၈ ဆိုရင္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ရင္ေတာ့ ငါတို႕အားလံုးခြဲထြက္ေတာ့မယ္ဆိုတာျဖစ္လာတယ္။ အေမရိကန္ေတြဟာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ကူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း နဂိုကတည္းကုိက ဘာမွ မယ္မယ္ရရမႀကိဳးစားပဲ ေဖါက္ျပန္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကို စိတ္ပ်က္သြားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းကို ရပ္ၿပီး စကားတစ္ခုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာက ျခအံုႀကီးနဲ႕တူပါတယ္။ ဘာသစ္သားပဲထည့္ထည့္ ဒီျခအံုႀကီးက ၀ါးပစ္မွာပါပဲ။ အပိုင္း-၆ဆက္ဖတ္ပါ။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF