ငရဲသို႔လူတေယာက္ေရာက္လာသည္။ ငရဲမင္းကထုိသူအားျပစ္ဒဏ္မက်ခံခင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္တခုေပးေလသည္။ ထုိမွာအျခားမဟုတ္။ ငရဲက်ခံရန္ႏိုင္ငံအားေရြးခ်ယ္ ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ငရဲသားတစ္ေယာက္ ကုိႏုိင္ငံအလုိက္ငရဲမ်ားႏွင့္ ထိုငရဲမ်ား၏ျပစ္ဒဏ္စီရင္ပံုမ်ား ကိုလုိက္ျပခုိင္းသည္။ ထုိလူလဲအေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္အစ ရွိေသာၾကမ္းတမ္း၍ေ၀ဒနာမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာျပစ္ဒဏ္စီရင္ပံုမ်ား ကိုေတြ႔ၿပီးေၾကာက္လန္႔ေနေလသည္။ ထို႔ေနာက္ျမန္မာ့ငရဲသို႔ေရာက္ လာေလသည္။ ထုိလူငယ္ သည္ျမန္မာ့ငရဲခန္းေရွ႔တြင္ လူအမ်ားအျပားတန္းစီ လ်က္ျပစ္ဒဏ္က်ခံရန္ေစာင့္ေနသည္ ကိုေတြ႔ရေလေသာအခါ သူ႔အားလုိက္ျပေသာ ငရဲသားအား အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟုေမးေလသည္။

ျမန္မာ့ငရဲတြင္တရားစီရင္ပုံ ( ၃ ) မ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ ထုိ ( ၃ ) မ်ဳိးမွာ

၁ ။ လွ်ပ္စစ္ထုိင္ခံုျဖင့္ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိခံရျခင္း။

၂ ။ ၾကာပြတ္ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ျခင္းကုိခံရျခင္း။

၃ ။ သစ္သားျပားေပၚတြက္သံမ်ားစြာကိုရုိက္ထား၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူကို သံခၽြန္မ်ားဖက္တြင္တက္အိပ္ခုိင္းျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ငရဲသားလဲအဆုိပါလူကိုရွင္းျပေလသည္။

၁ ။ ျမန္မာ့ငရဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုိင္ခံုျဖင့္ႏွိပ္စက္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ျပည့္နီးနီးမီးမလာေသာေၾကာင့္သက္သာျခင္း။

၂ ။ ၾကာပြတ္ျဖင့္ရုိက္ရန္တာ၀န္က်ေသာ ငရဲသားမ်ားမွာ မြန္းတည့္အခ်ိန္ေလာက္မွာေရာက္လာၿပီး မၾကာခင္ထမင္းစားျပန္ထြက္သြားတတ္သည္။ ျပန္လာၿပီး လွ်င္လဲအ   တင္းေျပာလုိက္၊ ဟုိသြားလိုက္၊ ဒီလာလုိက္ျဖင့္ တေန႔တာအခ်ိန္ကုန္ဆံုးသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္အခ်ိန္မ်ားမ်ားပင္ မရွိတတ္လုိက္ေၾကာင္း

၃ ။ သစ္သားျပားေပၚမွ သံေခ်ာင္းမ်ားမွာလဲ ခုိးေရာင္းစားသျဖင့္ကုန္လုနီးပါ့းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလွ်င္လဲသက္သာေၾကာင္း

အဆုိပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလွ်င္လဲသက္သာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ငရဲကုိတန္းစီသူမ်ား၍ေရြးခ်ယ္သူမ်ားေၾကာင္းရွင္းျပသည္။

 

ဖတ္မိေသာဟာသေလးအားျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။

 

 

About မြသဲ ( 17082011 )

has written 110 post in this Website..

THAKHIN CJ #8172011

   Send article as PDF