ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဒုကၡဆင္းရဲ ျဖစ္သြားေသာသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မွဳ႕မ်ား လုပ္ေဆာင္နဳိင္ရန္ အေမရိကန္နဳိင္ငံ နယူးေယာက္ျမဳိ႕မွ လူငယ္တစ္စုမွ ဒုကၡသည္ကူညီမွဳ႕အသင္းကုိ မုိးၾကဳိး ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရံပုံေငြ မ်ားစြာရရွိရန္ နွစ္စဥ္ ၾကဳးိပမ္းလုပ္ေဆာင္္ခဲ့ၾကသည္။ ယၡဳၾကေရာက္လာမည့္ ၂၀၁၀ခု ဂ်ြန္လ ၁၃ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တတိယအၾကိမ္ အျဖစ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ျပဳလုပ္မည္ဟုသိရသည္။အထက္ပါဖလုိင္ယာတြင္ အေသးစိပ္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားရာ မည္သူမဆုိ လာေရာက္ဝယ္ယူအားေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီမွဳမ်ားျပဳလုပ္နဳိင္သည္ဟု သတင္းေကာင္းပါးလုိက္ပါသည္။

About anyataya

အညၾတ အဘညၾတ has written 10 post in this Website..