သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔

                                                   သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔

                                                  အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သမၼတႀကီးခဗ်ၤာ- ဦးပၪၥင္းသည္ ျမစ္ဆုံကိစၥမွစ၍ သမၼတႀကီးကို ေလးစားၾကည္ျဖဴလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုလည္း သမၼတႀကီးတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥ၊ တိုင္းျပည္ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥ မွန္သမွ်ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းထဲ၌

အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေပးခဲ့ျခင္းမွာလည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အရ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံး ေပးခဲ့သည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အျဖစ္ မွတ္တမ္း အသစ္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ “ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဇန္န၀ါရီလအတြင္းမွာ(၂)ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးရျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာျပသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

လြတ္လပ္ျခင္းအလွဴ ေပးလွဴခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႀကီးသည္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားထိုက္သည္ကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီးသည္ လက္က်န္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ကား အရိပ္အျမြက္မွ်ပင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

သမၼတႀကီးခဗၤ်ာ လက္ရွိေထာင္ထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတို႔မွာ ပါ၀င္ခြင့္ မရွိၾကေတာ့ဘူးလား ခဗၤ်ာ။ သူတို႔ကို ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သမၼတႀကီးေမွ်ာ္မွန္းသည့္ “အားလုံးပါ၀င္ခြင့့္” သည္ ျပီးျပည့္စုံေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟု ေျပာ၍ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား ခဗၤ်ာ။

 

 

သမၼတႀကီးခဗၤ်ာ-

ေထာင္က်သူခ်င္းအတူတူ-မိဘက လြတ္လာၿပီး၊ သားသမီးက က်န္ေနခဲ့လွ်င္၊ ဆရာကလြတ္လာၿပီး၊ တပည့္မ်ားက က်န္ေနခဲ့လွ်င္၊ လြတ္လာသည့္ မိဘဆရာသမားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ပါမည္လား ခဗၤ်ာ။ က်န္ရစ္သူ တပည့္သားသမီးမ်ားကေရာ ပိုၿပီးအားငယ္၊ ပိုၿပီး၀မ္းနည္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးလား ခဗၤ်ာ။ ျပန္ခဲ့သူႏွင့္ က်န္ခဲ့သူအေပၚ  သမၼတႀကီး စကၠန္႔ပိုင္းေလးေလာက္ ကိုယ္ခ်င္းစာ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္ ခဗၤ်ာ။

သမၼတႀကီးခဗၤ်ာ-

ျပစ္မႈတူ၊ ျပစ္ဒဏ္တူ၊ ပုဒ္မတူခ်င္းျဖစ္ပါလ်က္ အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို မလႊတ္ဘဲ ထားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ သမၼတႀကီးေပးသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ မွ်တမႈရွိသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ လား ခဗၤ်ာ။ သမၼတႀကီး၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔သည္လည္း တရားမွ်တသည့္ အမိန္႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား ခဗၤ်ာ။ သမၼတႀကီးသည္လည္း တရားေသာမင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား ခဗၤ်ာ။

ဘုရားေလာင္း ဇနသႏၵမင္းႀကီး နန္းတက္စကာလ၌ ေထာင္တံခါးမ်ား အရွင္းဖြင့္၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ ေပးခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ေထာင္တံခါးမ်ား ဟင္းလင္းဖြင့္၍ အရွင္းမလႊတ္ႏိုင္ေတာင္ ယုံၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုေတာ့ တစ္ေယာက္မက်န္ လြတ္ေပးသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ကိုယ့္အိပ္ကပ္ထဲမွ စိုက္ထုတ္လွဴရသည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္တည္းဟူေသာ လြတ္လပ္ေရးအလွဴႀကီးကို တြန္႔တိုဆုတ္နစ္မႈမရွိဘဲ အျမန္ေပးလွဴေစလိုပါသည္။ သို႔မွသာ သမၼတႀကီး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသို႔ အျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား)မရွိေသာေၾကာင့္ (၀ါ)ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိေနလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မပီသေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

                                     ၁၃.၁.၂၀၁၂-ေန႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္

                                     ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္လာသူ

                                     ဦးပၪၥင္း၊

                                              ၀ီရသူ(မစိုးရိမ္)

                                               ဓမၼသဟာယေက်ာင္း

                                               မစိုးရိမ္တိုက္သစ္

                                               မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

                                               မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

                                     (                  )

၉.၃.၂၀၁၂။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF