ေတာ္ေတာ္ေလး မွန္တယ္ဗ်… ကုိယ့္လကၡဏာ ကုိယ္ၾကည့္ၿပီး ကုိယ္ ဘယ္လူအမ်ဳိးအစားမွာ ပါလဲၾကည့္လုိ႕ရတယ္… အခ်စ္ကံေခမယ့္ သူလား… စန္းပြင့္တဲ့လူလား… ကၽြန္းပဲ ခံေနလားေပါ့…

Hi Friends Download Here

Download Book:

စံဇာဏီဘုိ – အခ်စ္လကၡဏာ

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..