ဖဒို မန္းျငိမ္းေမာင္ ကို သမၼတ က လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး လုိက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ကို ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့လို႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေနေၾကာင္း The Voice Weekly face book နဲ႔ Eleven Media Group face book မွာ ဖတ္ရပါသည္။
မည္သို႔ပင္လုပ္ခဲ့ေစကာမူ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိုက္သည့္ အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ
by The Voice Weekly on Sunday, March 18, 2012 at 11:24pm ·

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လြပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ ယေန႔ ( မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ) တြင္ အင္းစိန္အက်င္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္သည္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ေနေၾကာင္း The Voice Weekly ၏ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားကေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္တစ္သက္တစ္ကြ်န္းႏွင့္ သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ KNU ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္အား အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေရးကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံ တင္ျပေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက တရုတ္ျပည္ ကူမင္း ေလဆိပ္ တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္အား တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳမွီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပး၍မရဘဲ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ ၿပီးမွသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက သတင္းမီဒီယာ၏ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔သမၼတ ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ကရင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ ႔ ဆံုပြဲတြင္ KNU ႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကရင္အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ကူညီေပးရန္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://www.facebook.com/notes/the-voice-weekly/%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%A7%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94-%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%AC/406388106054692

Eleven Media Group
KNU ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ ဖဒို မန္းျငိမ္းေမာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း KNU အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က Eleven Media Gruop သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“သူျပန္လြတ္လာတဲ့ အေၾကာင္းကို တျခား တစ္ေယာက္က တစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကား လာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ KNU အေနနဲ႕ ဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့တာကို ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကို ဖိတ္ေခၚလို႔ ေနျပည္ေတာ္ သြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္”ဟု ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေျပာပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဖဒို မန္းျငိမ္းေမာင္ကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း KNU ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး – ၁ ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြက Eleven Media Group သို႔ ေျပာပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္းအဆီကို တိုက္ရိုက္အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳး မရွိဘဲ ျပန္လြတ္လာတာကို မီဒီယာေတြက တစ္ဆင့္သိရတာပါ။ နည္းနည္းေတာ့ ေနာက္က်သြားတယ္။ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ေတြ႕ကတည္းက လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာ ဟုတ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႕ သူတို႔ေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႕ လုပ္သြားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္း လိုက္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေနာက္က်သြားတယ္ ဆိုေပမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႕ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို လုပ္လိုက္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္ “ဟု ဗိုလ္မွဴး ေစာလွေငြက ေျပာပါသည္။
ဖဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔က ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၈ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၃/၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ ျပန္လြတ္ရန္ ၂၂ရက္အလိုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၂/၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္း၊ မတရားအသင္း ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္က်ခံေစရန္ မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..