အေကာင္းဆုံးေန႕ = ဒီေန႕
အသိဆုံးပုဂၢိဳလ္ = ဘုရား
အႀကီးဆုံးအရာ = ေမတၱာ
အႀကီးဆုံးအခ်ိန္ = ေသျခင္း
အႀကီးဆုံးအဟန္႔အတား = အေၾကာက္တရား
အလြယ္ဆုံးအလုပ္ = တစ္ဖက္သားကို အျပစ္ရွာျခင္း
အသုံးမက်ဆုံးပိုင္ဆိုင္မႈ = မာန
အႀကီးဆုံးပိတ္ဆို႔မႈ = အတၱ
အႀကီးဆုံးအမွား = လက္ေလွ်ာ့အရႈံးေပးျခင္း
စိတ္ခ်မ္းသားစရာအေကာင္းဆုံး = အလုပ္တစ္ခုကိုေကာင္းေကာင္းလုပ္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္
အျငင္းပြါးရဆုံးလူ = အျမဲတမ္းညည္းတြားေနတဲ့သူ
အဆိုးဆုံးဆင္းရဲမႈ = စိတ္မပါလက္မပါျဖစ္ျခင္း
အလိုအပ္ဆုံး = အမ်ားေတြးသလိုျမင္သလို ေတြးတက္ျမင္တက္မႈ
အညံ့ဖ်င္းဆုံးစိတ္ထား = သူတစ္ပါးေကာင္းစားတာကို မနာလိုျဖစ္ျခင္း
အေကာင္းဆုံးလက္ေဆာင္ = ခြင့္လႊတ္ျခင္း
အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ = လက္ရွိအခ်ိန္

About အရင့္ေရာင္

အရင့္ေရာင္ အရင့္ေရာင္ has written 56 post in this Website..