အိႏၵိယ Essar ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကုလားတန္ (Kaladan) အမည္ရွိ အဆင့္ ျမင့္ ဘက္စံုသံုး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ဆိပ္ခံ တံတား ႏွစ္စင္း အပါ အဝင္ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ႏွင့္ ကုန္စည္တင္ ေရယာဥ္ ႀကီးမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ဆိပ္ခံ တံတား ၂ စင္းအား စစ္ေတြ ႏွင့္ ပလက္ဝ တို႕တြင္ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ကုလားတန္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္စည္ မ်ားအား ဝယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ အရွည္ ၁၂၀ ကီလိုမီတာ ရွိေသာ လမ္းကိုလည္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း စီမံကိန္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္စည္ သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ရ ာတြင္ စီဆင္းမႈ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဗဟို အစိုးရ ၏ သေဘာ တူညီမႈ တစ္ခု ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ေျမာက္မွ အေရွ႕သို အျပန္ အလွန္ လြယ္ကူစြာ ကူးလူး သြားလာႏိုင္မႈကို ေပးစြမ္း ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရး ပါေသာ တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္သည္ဟု Essar မွ တာဝန္ ရွိသူက ဆိုသည္။ စီမံကိန္း အား ၃၆ လ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲမည့္ တန္ဖိုးမွာ ႐ူဘီ ၃.၄၂ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..