စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ေတြကို ပုဂၢလိက ပိုင္ရွင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျပီး ေရာင္းခ်မွဳကို ဇြန္လ (၁၀)ရက္ စတင္လို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ စက္သုံးဆီ (ဓါတ္ဆီ ) ေစ်းကို ဆိုင္မ်ားအား အစိုးရ ၊ စြမ္းအင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ တစ္ဂါလံ ေစ်းႏွဳန္း က်ပ္၂၃၅၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးျပီး လူအမ်ားကို ထိုဆိုင္မ်ားမွ ၂၅၀၀က်ပ္ထက္ မမ်ားေစပဲ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားတယ္ လို႔ သတင္းစာေစာင္ေတြမွာေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီသတင္းစာေစာင္ေတြရဲ႕ အင္တာနက္ ဆိုက္ေတြမွာလည္း တင္ထားတာမို႔လို႔ ေအာက္က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတာေလးေတြဖတ္ရပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ သူတို႔ကို ၁၅၀က်ပ္ အျမတ္ေပးရမွာတုန္း၊ အစိုးရ ကတစ္ခါတည္းလူေတြကို ေစ်းသက္သာေအာင္တုိက္ရိုက္ေပးလိုက္ပါလား ၊ ဒီဆိုင္ဖြင့္တဲ့သူေတြ က ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအျမတ္ကို ၀င္ယူတာခံရမွာတုန္း ဆိုတာမ်ိဳးေတြ႔ေတာ့ အင္းေလ ဒီလို လုပ္ထားေတာ့ ဒီပုံစံမ်ိဳးေတြစရာျဖစ္ေနတာေပါ့လို႔ပဲ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အစိုးရက ေလွ်ာ့ေရာင္းေပးေနတာကို ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက အခန္႔သားစားၾကရတာကို ရွင္းရွင္းၾကီးျမင္ေနရသလိုကိုး။ လက္လီလက္ကားပုံစံလို႔ စဥ္းစားရင္ ရႏိုင္ေပမယ့္ လက္လီေရာင္းခြင့္ရတာက အထူးအခြင့္ေရးျဖစ္ေနေတာ့လည္းအျမင္မၾကည္စရာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ဒီ ဓါတ္ဆီကိစၥကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မွဳ နဲ႔ သုံးစြဲႏိုင္မွဳက စလို႔ ၊ ဓါတ္ဆီ ဒီဇယ္ဆီ ခိုးေရာင္းစရာေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ခိုးလိုက္ၾကတာ တစ္တိုင္းျပည္လုံး က ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြ၊ လမ္းေတြ ကစလို႔၊  ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ၾကီးအပါအ၀င္၊ လုံျခံဳေရး စစ္ေရးပါ ထိခုိက္ေနလိုက္တာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာလို႔ နာတာရွည္ေရာဂါၾကီးအျဖစ္ျမန္မာျပည္မွာ စြဲကပ္ေနတာပါ။ ဒီ စက္သုံးဆီ ကိစၥထက္ အခု ေျပာခ်င္ေနတာကေတာ့ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တကယ္ေတာ့ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္တာထက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေရာင္းခ်ေနတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းေပးတာမ်ိဳးက ပိုလို႔ေတာင္ အျမင္ဆိုးပါေသးတယ္။ တကယ့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ကိုင္ပုံမ်ားနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ပုံစံမ်ားအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံပိုင္  လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ သည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို လူထုလက္သို႔ေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား စက္ရုံၾကီးမ်ားရဲ႕တန္ဖိုးဟာၾကီးမားတာမ်ားပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပီးအပိုင္ျဖစ္ေစ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူနည္းပါးမယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာျပီးသားလူနည္းစုကို သာလုပ္ကိုင္ခိုင္းဖို႔ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မည္သို႔ပင္ လူအမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည္ဆိုေစကာ မူ လူအမ်ားလက္ထဲမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီအေနနဲ႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လုံေလာက္စြာမရွိလို႔ပါ။ ဒီေတာ့ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္သာ ခ်ယ္လွယ္ျခင္သလို ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢလိက ပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ကိုက္မယ္ထင္တဲ့လုပ္ငန္းကို ၾကိဳက္မွ လုပ္မယ့္သေဘာျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီလို ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေနသူမ်ားဟာ ဘယ္လို အခြင့္ထူးေတြရျပီး ေငြရင္းအႏွီးရလာသူေတြလဲ၊ အခြင့္ထူးေၾကာင့္ ေငြေၾကးေတြ ရလာျပီးေနာက္တစ္ခါ ဒီလို ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းၾကီးေတြထဲက ၾကိဳက္ရာေခါင္းေခါက္ယူသလို လုပ္ခြင့္ေတြရေနတာကလည္း လူအမ်ားအတြက္ မေက်နပ္စရာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံး က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ညီမွ်စြာမခံစားရဘူးလို႔ အမ်ားစုၾကီးက မွတ္ယူရင္ အဲသလို စီမံခန္႔ခြဲသူေတြအတြက္ ဘယ္မူ၀ါဒမွ အေကာင္အထည္ေဖၚမေနသင့္ပါဘူး။ ဘာမွ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ။

ျဖစ္သင့္ေသာ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ( Balance Sheet ) ကို မွန္ကန္စြာျပဳလုပ္ျပီး Total Assets ကို ရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္ေရာင္းခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္းနဲ႔ အရွင္းဆုံးေျပာျပတာပါ။ ဒီလို ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျပီး ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ လူနည္းစုကလည္း ၀င္ျပီး၀ယ္ယူ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးအရင္အႏွီးနည္းပါးေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မွဳ ရွိေသာ လူမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ေစကာ လုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေစခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ခိုင္မာတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားေပၚေပါက္မွသာလည္း စီးပြါးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ၊ ျပည္တြင္းစားသုံးမွဳေတြ ျမင့္တက္လာျပီး GDP တက္လာလို႔ စီးပါြးတိုးတက္မွဳအသီးအပြင့္ကိုလူတိုင္ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အစပိုင္းကေျပာသလို ဒီ စက္သုံးဆီကိစၥမွာ လည္း ဒီလို ဆိုင္ေလးေတြ တစ္ခုခ်င္းစီကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မယ့္အစား ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုလုံးကို အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ အျဖစ္စတင္ေျပာင္းလဲလို႔ ရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေရာင္းကာ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားနဲ႔ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း ပုံစံအသစ္အျဖစ္ စတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္ ကို မွ်မွ်တတ မွန္ကန္စြာေရာင္းခ်ေပးမယ့္ (Nationwide Distribution Networkေတြ ေဖၚေဆာင္ကာ )လုပ္ငန္းၾကီးအျဖစ္ ပုဂၢလိက စီမံခန္႔ခြဲေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားရမွာပါ။ အဲဒီလို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရင္း တစ္ဖက္မွာလည္း ျပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေမြးျမဴေပးတဲ့အေနနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳန႔ဲ စီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ားရလာေအာင္ျဖစ္ေစ ကမာၻေက်ာ္ သိကၡာရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွာ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေစျပီး ထပ္မံလုပ္ခြင့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လူအမ်ားအတြက္လည္းအက်ိဳးရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ရလာမွာျဖစ္ကာ အားလုံးအတြက္မွ်တေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးရာေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism