မၾကာေသးမွီကမွ ျပည္ပ မီဒီယာသို႔ ေပါက္ထြက္လာသည့္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ လွ်ိဳ၀ွက္ႏ်ဴးကလီးယား စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို စံုစမ္းစစ္ေနျပီဟု ကုလသမဂၢ ႏ်ဴးကလီးယား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ လိုအပ္ပါက ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံဖြယ္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Yukiya Amano ကလည္း ေျပာဆိုသည္။
ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကလည္း စစ္အစိုးရ၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ႏ်ဴးကလီးစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးလည္း တင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စစ္အစိုးထံမွ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိသလို ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ျပီးခဲ့သည့္ အပတ္ထဲမွာေတာ့ ျပည္ပအေျခစိုက္ စစ္အစိုးရအတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏ်ဴးကလီးားဗံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တက္ ျမန္မာ့အသံမွ ငါးႏွက္ၾကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚအေျခခံျပီး စစ္အစိုးရ၏ လွ်ိ၀ွက္ႏ်ဴးကလီးယား စီမံကိန္းကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အဆိုပါသတင္းသာအတည္ျဖစ္ခဲ့ပါက အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏ်ဴးကလီးယားစီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..