သီလေတြဟာ လူ႔အေနနဲ႔ လူ႔၀န္းက်င္ထဲမွာေနရင္ လူ႔အစည္း႐ံုးကေနၿပီးေတာ့ လြင့္ထြက္ၿပီးမသြားရေလေအာင္
ေဆာင္ထားရမယ့္အရာေတြပဲ။ဒီသီလေတြကို ေဆာင္မထားဘူးဆိုရင္ လူ႔အစည္း႐ံုးကေန လြင့္ထြက္သြားမွာပဲ။
လူ႔အစည္း႐ံုးနဲ႔ လူ႔အစည္း႐ံုးရဲ႕ စည္းကမ္းကလနားကို သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။
ဒီလူ႔အစည္း႐ံုးကို သေဘာေပါက္မွ လူ႔အစည္း႐ံုးရဲ႕ စည္းကမ္းကလနားကို သေဘာေပါက္မွာျဖစ္တယ္။
လူဆိုတာ တစ္ေယာက္ထဲေနတာမဟုတ္သလို၊ တိရစၧာန္ေတြလို အုပ္ဖြဲ႔ေနရံုေလာက္လဲ မကဘူး။
လူေတြကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့လယ္သမားက လယ္ေတြစိုက္၊
ယက္ကန္းသမားက ယက္ကန္းေတြယက္၊ ေဆးဆရာကေဆးကုနဲ႔ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္လုပ္ေနၾကတာ။
လူ႔စည္းကမ္းကို သိတယ္ဆိုတာ လူ႔အစည္း႐ံုးကို သိတာ၊ဒီစည္းကမ္းသိမွ ဒီစည္းကမ္းကို ျပည့္ေအာင္ျဖည့္ၾကည့္မိမွာ။
ဒီစည္းကမ္းသိတာက ေသာတာပန္၊ဒီစည္းကမ္းကို သိၿပီး ျဖည့္တန္သေလာက္ျဖည့္ေနၿပီ၊
ဒါေပမယ့္ ေပါက္တန္သေလာက္လည္း က်ိဳးေပါက္ေနဦးမွာပဲ။သကဒါဂါမ္က်ေတာ့ တစ္ႀကိမ္တေလပဲ
ဒီက်ိဳးေပါက္မႈလာေတာ့တယ္။
ေသာတာပန္ကသိတဲ့ အက်င့္အတိုင္း သကဒါဂါမ္က်ေတာ့ သီလကို က်င့္လိုက္တာ အေတာ္ႀကီးကို လံုသြားၿပီ။
ဒါ့ေၾကာင့္ ေသာတာပန္နဲ႔ သကဒါဂါမ္ကို သီလပဋိပူရကာရီ ၊ သီလေတြကို ျပည့္ေနေအာင္ ျဖည့္တယ္။
သူတို႔က ဘာက်င့္လဲဆိုေတာ့ သတိပ႒ာန္ကိုက်င့္တယ္။သတိပ႒ာန္ကို ဘယ္လိုက်င့္လဲဆိုေတာ့
ငါဟာ သီလေတြ လံုၿခံဳေအာင္ ေနေနတဲ့အထဲမွ သီလက်ိဳးေပါက္ေတာ့မယ္လို႔ဆိုရင္
ငါ့စိတ္ေတြထလာသလား၊ အဘိဇၨ်ာျဖစ္သလား၊ ေဒါမနႆေတြျဖစ္လာသလား။ အဲဒီစိတ္ထလာတာကို
ငါဖမ္းမယ္၊ စိတ္ထလာတာကို ဖမ္းလိုက္လို႔ စိတ္ထလာတာကို သိသည္နဲ႔ တၿပိဳင္နက္
အဘိဇၨ်ာျဖစ္ရင္ အဲဒီအဘိဇၨ်ာကို ေစာင့္မယ္၊ေဒါမနႆျဖစ္ရင္ အဲဒီေဒါမနႆကို ေစာင့္မယ္။
သီလ မက်ိဳးေပါက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း မက်ိဳးေပါက္သထက္ မက်ိဳးေပါက္ၿပီးေနေအာင္
ဒီသီလကို ေစာင့္မယ္။သီလကို ပညာတို႔၊ ၀ိရိယတို႔နဲ႔ ကြပ္ကဲၿပီး သတိပ႒ာန္ပြားပံု၊ေသာတာပန္၊
သကဒါဂါမ္တို႔ရဲ႕ ျဖည့္က်င့္ပံုႏွင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ျပည့္စံုပံု၊
အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာတို႔ရဲ႕ ျဖည့္က်င့္ပံုႏွင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ျပည့္စံုပံု၊
သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာ ဒီသိကၡာ သံုးရပ္လံုး လံုး၀ျပည့္စံုသြားတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔
ရပ္တည္သြားတာကို အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္၊စေသာ သီလသိကၡာ၊ သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာသိကၡာ
စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္တို႔ကို ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ေဟာေျပာထားသည့္
http://www.ariyathitsa.org website တြင္ ပါရိွေသာ
” သိကၡာသုတ္” အမည္ရတဲ့ MP_3 အသံ တရားေတာ္တြင္ (Download) ရယူၿပီး နာၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္းဓမၼလမ္းညႊန္ျပလိုက္ရပါသည္။

About ariyathitsa

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF