ဘုရားကိုသတ္၊ သံဃာျမတ္ကို
မျပတ္ဦးေဆာင္၊ သင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး
ၿပီးၿပီးခန္႕ခိုင္၊ ဓမၼတိုင္ကို
လႈိင္လႈိင္ဖြံ႕ၿဖိဳး၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား
သင္လုပ္ညားလို…..။
အို…အဇာတသတ္….
ဖခင္ကိုသတ္၊ တုိင္းျပည္ျမတ္ကို
မျပတ္ဦးေဆာင္၊ တိုးတက္ေအာင္ဟု
ေဆာင္ေယာင္စည္းစိမ္၊ တထိန္ထိန္ႏွင့္
အၿငိမ္ေနသြား၊ သင္လုပ္ျငားလို…။
အို…အဇာတသတ္…
ေက်းဇူးရွင္ အေဖကိုရွင္း၊ အာဏာကိုမင္းယူ၊
ထူေထာင္ေပါ့ရာဇၿဂိဳဟ္၊ လိုသလုိမင္းလုပ္
မင္းအုပ္ခ်ဳပ္သမွ်နာခံ..
ဘာခံႏိုင္မွာလဲကြ..အဇာတသတ္ရ…ဟား..ဟား..ဟား..ဟား…။
အို….ေဒ၀ဒတ္…
ဘုရားကိုသတ္၊ သံဃာျမတ္ကို
မျပတ္ဦးေဆာင္၊ သင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး
ၿပီးၿပီးခန္႕ခိုင္၊ ဓမၼတိုင္ကို
လႈိင္လႈိင္ဖြံ႕ၿဖိဳး၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား

အို…ေဒ၀ဒတ္…
အဇာတသတ္ဆိုတဲ့က်ဳပ္ကို၊ မင္းလုပ္ေစၿပီး
ဒင္းလုပ္ေပးမည္ဆိုတဲ့
ျမတ္ဗုဒၶကိုလည္း အေသသတ္၊
ျမတ္သံဃာကိုလည္း ဦးေဆာင္၊
ဒီႏွစ္ေကာင္ လက္တဲြရင္ျဖင့္
ေျမျပင္နဲ႕ေကာင္းကင္၊ ေပါင္းဆင္ၿပီးေမႊေႏွာက္
ဒီႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေကာင္းတာ
ဘယ္ကမၻာမွာရွာမလဲ…ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ…..။
တဟဲဟဲတဟားဟားတဟားဟားတဟဲဟ
လြဲလုိက္တဲ့ စိတ္ကူးေတြအတိုင္း
႐ိုင္းမိုက္စြာလုပ္ေဆာင္
အဟုတ္ အေကာင္အထည္မေပၚၾကေတာ့
မေလွ်ာ့တဲ့ဇြဲအမိုက္ေတြနဲ႕
ဖခင္ကို တိုက္အတြင္းမွာအက်ဥ္းထား၊
ဘုရားရွင္အား ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၊
ဆင္ နာဠာဂီရိအား ကိုးေမာင္းတိုက္၊
ခိုက္ရန္ျပဳဖို႕တြန္းအားေပး၊
မေႏွးရေအာင္အားေတြစိုက္၊
ခပ္မိုက္မိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပမယ့္….
အခ်ဳပ္ေထာင္က အေဖကၿပံဳးရႊင္၊
ဘုန္းေတာ္ရွင္ ျမတ္ဗုဒၶအား၊
ဦးခ်တဲ့ ဆင္နာဠာ၊
ေအာ္…ထင္တာေတြ ဘာမွမျဖစ္..
ဆင္တာေတြ ဘာမွမျဖစ္…။
ညစ္သူႏွင့္ စင္သူ
ဒီႏွစ္လူ ယွဥ္တိုက္လွ်င္
ဥာဏ္မိုက္သူေ၀းလြင့္၊
ခ်င့္ခ်င့္ႏွင့္ခ်ိန္ခ်ိန္၊ လူက၀ိန္ ဗိုလ္အမ်ားတို႕ေရ…
လိုလားစရာက အားေကာင္းတဲ့ပညာ၊
မလိုလားစရာက မွားေပါင္းတဲ့ဥာဥ္လႊာ..။
ပမာပံု ဒီအတိုင္းထား၊ စဥ္းစားစရာ ယၡဳ႐ႈ…။
အတုယူမွား၊ ဥာဏ္အမွားေၾကာင့္
ဘုရားညီလတ္၊ ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္
ဇာတသတ္ဘုရင္၊ ပမာတင္႐ႈ
ပံုစံျပဳေသာ္…..
မေဟာ္မဟုတ္၊ ဥာဏ္စြာထုတ္လွ်က္
ဗုဒၶေဒသနာ၊ ျမတ္ဓမၼာအတြင္း
အာဏာသြင္းၿပီး၊ ခင္းႀကီးခင္းငယ္
သူကိုင္တြယ္၍၊ ဘယ္ဟာအမွား
ဘယ္ကားအမွန္၊ သူႀကံဖန္ေသာ္
မေဟာ္ဥတၱမ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏
သာသနာအစစ္၊ ဓမၼအႏွစ္သည္
ဗ်စ္ဗ်စ္မည္ေအာင္ မွားေလေပါ့….။
(ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မဲ့လွေသာ ျမန္မာျပည္၏ မေထရ္ႀကီးမ်ားႏွင့္
အာဏာရွင္မ်ား အတုယူႏိုင္ၾကပါေစသား)။

About lionking

has written 8 post in this Website..