မဂၤလာေစ်းမွမီးေဘးသင့္ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား ဆိုင္ခန္းအလြယ္တကူငွားရမ္းနိုင္ရန္အတြက္ အနီးရွိယုဇနပလာဇာမွ  5 လႊာရွိကားပါကင္ေနရာအားဆိုင္ခန္းမ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္လဲငွားရမ္း

မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းစံုစမ္းသိရွိရသည္။

မီးေလာင္ၿပီး 2ရက္ေနေတာ့ပလာဇာေရွ့မွာဆိုင္ခန္းငွားရမ္းလိုသူမ်ားပလာဇာအုပ္

ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ့သိုစံုစမ္းပါဆိုၿပီးေတာ့

ေၾကၿငာထားတယ္

အဲဒီရက္ကေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆိုင္ခန္းရွင္ေတြစာရင္းေပးၾကတယ္။

က်ေနာ္တို့ကေတာ့ဆိုင္ခန္းေစ်းမ်ားလို့မယူၿဖစ္ဘူး။

ယင္းဆိုင္ခန္းတိုးခ်ဲ့ေပးမွူႏွင့္ပါတ္သတ္၇်္ မဂၤလာေေစ်းမွမီးသင့္ဆိုင္ခန္းရွင္တစ္ဦးက ေၿပာၾကားၿခင္းၿဖစ္သည္။

ပလာဇာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ့မွ ေဆာက္အအံုဧ။္ 5 ထပ္ရွိေသာကားပါကင္အနက္မွ အေပၚဆံုးထပ္ၿဖစ္သည့္ပါကင္ေနရာကိုဆိုင္ခန္းမ်ားပံုစံၿပန္လည္ဖြဲ့စည္းၿပီးငွားရမ္းမည္ၿဖစ္သည္။ထို့ေၾကာင့္ 4 ထပ္အထိသာကားမ်ာ၇ပ္နားခြင့္၇ေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။

ဆိုင္ခန္းအေရအတြက္စုစုေပါင္း 30 ခန့္ယင္းေနရာတြင္တိုးခ်ဲ့မည္ၿဖစ္ၿပီးတစ္ခန္းလ်င္ အခန္းငွားခတစ္လ ၂ သိန္းခန့္ရွိေၾကာင္း ပလာဇာတြင္းရွိလက္ရွိေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိေသာဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားထံမွစံုစမ္းသိရွိရသည္။ပလာဇာဒုတိယထပ္ႏွင့္တတိယထပ္တို့တြင္

ရွိေသာယခင္ဆိုင္ခန္းေဟာင္းမ်ားမွာတစ္လလ်င္က်ပ္ ၃ သိန္း၀န္းက်င္ၿဖစ္သည္။……..။

About faizal

tharnge tharnge has written 11 post in this Website..

I am a man of normal life