သို႔
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ကြၽန္ေတာ္သည္ တပ္မေတာ္မွအၿငိမ္းစားစစ္မူထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တပ္ကအနားယူသည့္အခ်ိန္တြင္ကြၽန္ေတာ္၏သားမွာ (၁၀) တန္းေအာင္ၿပီးခါစျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ သို႔ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ကြၽန္ေတာ္၏သားအားပို႕ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ကြၽန္ေတာ္၏သားသည္ စစ္သား သားသမီး ပီပီ စည္းကမ္းလည္းရွိပါသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လည္းေနတက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္႔သားေလးမွာ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးလို႔ မိဘအိမ္ခြင့္ျပန္လာေသာအခါအရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ပဲ တစ္ခုခုအလိုမက်ျဖစ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ သားေလးအားေမးၾကည့္ေတာ့မွ အေဖ ကြၽန္ေတာ္ဘ၀က အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတယ္၊ သားကစစ္တပ္မွာ Foreign Body ျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ ငါ့သားရယ္မင္းစကားကအဆန္းပါပဲ ဘာေတြမ်ားျဖစ္ေနလို႕လဲ့လို ႔ေမးၾကည့္ေတာ့  ေျပာတာမွစံုေနတာပါပဲ။ အဲ့တာနဲ႕ ငါသားရယ္မင္းတစ္ေယာက္ထဲ ျဖစ္ေနတာလားလို႔ေမးၾကည့္ေတာ့  မဟုတ္ပါဘူး အကုန္ျဖစ္ေနတာပါလို႕ေျပာပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္သူေျပာတာေတြကိုအကုန္မယံုပါဘူး။အဲ့တာေၾကာင့္ ေဆး႐ံု (၅) ခုကို ကိုယ္တိုင္သြားၿပီး စံုစမ္းပါတယ္၊ ကကေရးကိုလည္း လက္လွမ္းမွီသေလာက္စံုစမ္းပါတယ္။ကြၽန္ေတာ့သားေျပာတာေတြ ေတာ္ေတာ္မွန္ေနတာသြားေတြ႕ပါတယ္။ ကကေရးမွာ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းေတြကို ဘယ္တိုင္မွာထည့္သလဲဆိုေတာ့ သူတို႔အတြက္တိုင္မရွိေသးဘူး၊တိုင္ထူမယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔မွာေမဂ်ာမတူတာေတြရွိေသးတယ္တဲ့။အပတ္စဥ္(၁) ေက်ာင္းဆင္းေတာ့ လက္ရွိတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင္
(ယခင္ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္၏ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဴပ္ ) ကေျပာတယ္၊ေက်ာင္းဆင္းၿပီးရင္ အရာရွိလစာရမယ္၊ မိန္းမယူရင္ အရာရွိအိမ္ယာရမယ္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးလစာရရင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစီးတဲ့ကားရမယ္၊ အရာရွိခံစားခြင့္နဲ႕ အကုန္အတူတူရမယ္လို႕ ေျပာခဲ့တာပဲရွိတယ္လို႔ အမွတ္စဥ္(၁) မွကေလးေတြ၏ကိုယ္တိုင္ေျပာၾကားခ်က္ကို သိရပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ကေမးပါတယ္ အဲ့တာေတြကၫႊန္ၾကားခ်က္^ရက္စြဲ၊စာအမွတ္ရွိသလားဆိုေတာ့မရွိပါဘူး ၊ႏွဳတ္မိန္႔လို႔ေျပာပါတယ္။အမွတ္စဥ္(၂) ေက်ာင္းဆင္းေတာ့ အရာရွိပိကတ္ဦးထုပ္ေဆာင္းၾကတယ္လို႔ေမးၾကည့္ေတာ့၊အခုမေဆာင္းရေတာ့ဘူး ကကေရး၏(၂၁.၆.၂၀၀၅) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၊၁ /၄၂၇ / ေရး ၂ (ခ) နဲ႔စာထြက္ၿပီးတားထားတာရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အရာရွိပိကတ္ေဆာင္းတဲ့သူေတြကို အေရးမယူဘူးလားေမးၾကည့္ေတာ့ တပ္ရင္းအရာခံဗိုလ္ေတြမွာ ပိကတ္ေဆာင္းလို႕ရတဲ့ဥပေဒနဲ႔သြားညွိေနလို႔ အေရးယူလို႔မရဘူးလို႕သိရပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ အမ်ိဳးသားသူနာျပဳအရာရွိ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသူနာျပဳ အရာရွိဆိုတာရွိပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးသူနာျပဳေတြကိုအရာရွိေပးၿပီး ၊ဘြဲ႕ခ်င္းအတူတူ အမ်ိဳးသားေတြကို အရာရွိမေပးတာကိုလည္း ကေလးေတြေတာ္ေတာ္ခံစားၾကရပါတယ္။ B.N.Sc အမ်ိဳးသမီးအမွတ္စဥ္(၄) ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္  တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွာ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး (၄) လသက္တမ္းရွိေနတာကိုလည္းသြားေတြ႔ပါတယ္။၎တို႕ကို အျခားအဆင့္ထဲထည့္ထားၿပီး၊အရည္အခ်င္းလစာမရရွိျခင္းလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ယခင္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ D.S.A ေက်ာင္းဆင္းပြဲလာစဥ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ေဆး႐ံုရွိ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ကိုေတြ႕ေသာအခါ ဘယ္သူေတြလဲဟု ေမးတာခံရတဲ့အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ေတာင္ ငါတို႔ကိုမသိဘူးဟု ခံစားၾကရပါတယ္။အေရးယူေသာအခါတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ရဲေဘာ္အဆင့္ေလ်ာ့ခ်တာကိုလည္းမေက်နပ္ၾကပါဘူး။
တပ္မေတာ္၏ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ရဲေဘာ္အဆင့္ေလ်ာ့ခ်မည္ဆိုလွ်င္၊ ကာယကံရွင္အား ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းရွိ^မရွိေမးခြန္းကို ေမးရပါတယ္။ယခုအခါ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ကိုထိုကဲ့သို႕ ေမးခြန္းမ်ိဳးမေမးဘဲ ရဲေဘာ္အဆင့္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဆက္လက္အမူ႕ထမ္းခိုင္းတာေတြ႕ရပါတယ္။
လက္ရွိကေလးေတြခံစားေနရေသာကိစၥမွာ (၁)ျပန္တမ္း၀င္ျဖစ္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိျခင္း (၂)မိမိရာထူးအားလူၾကားထဲတြင္ထုတ္ေဖၚမေျပာဆို၀ံ့ျခင္း၊(၃)အရာရွိမဟုတ္သည့္အတြက္အရာရွိခံစားခြင့္မရရွိျခင္း၊(၄) ၂၀၀၆ခုႏွစ္ လစာတိုးခ်ိန္တြင္ (၂၀၀၀၀) က်ပ္တိတိေလ်ာ့နည္းေနျခင္း၊(၅) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးလစာ စားရခ်ိန္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစီးေသာ ကားမရရွိႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ (၆) ေက်ာင္းဆင္းမိန္႕ခြန္းတြင္ပါေသာ စုမွဴး /ခြဲမွဴး / ရင္းမွဴးသင္တန္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတက္ေရာက္ခ်င္ျခင္း၊(၇) တက္ေရာက္ေသာသင္တန္းမ်ားအား (အထူး)ျဖင့္မဖြင့္ပဲ သာမန္သင္တန္းမ်ားနည္းတူဖြင့္ေစခ်င္ျခင္း၊(၈)Due Respect ရရွိရန္လိုအပ္ျခင္း၊တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
၎အခ်က္မ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့ေသာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။က်န္ခ်င္လည္းက်န္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။စနစ္တစ္ခုရဲ႕သားေကာင္မ်ားျဖစ္သြားေသာ အနာဂါတ္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုမည္သို႕ျပန္လည္ကုစားေပးမည္နည္း။ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ ေက်ာင္းဆင္းေပးၿပီး အျခားအဆင့္စစ္သည္မ်ား နည္းတူေနထိုင္ေနရတာဟာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္၏ ဂုဏ္ကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။(၄) ႏွစ္တက္လာတာ (၄) လတက္ၿပီး စစ္သားျဖစ္လာတဲ့လူေတြနဲ႔ တစ္တန္းထဲမထားသင့္ပါဘူး။အရင္လူႀကီးေတြေပးထားတဲ့ ဂတိေတြကို ေအာက္ေခ်ထိရွင္းလင္းေပးသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
အခုေနာက္ဆံုးၾကားရတဲ့သတင္းအရ ကကေဆးေလးလပတ္တြင္ စစ္ေရးခ်ဴပ္မွ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ယခုလိုျဖစ္ေနတာေတြကိုအထက္ကလူႀကီးေတြမသိပါဘူး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္က အင္တာနက္မွသတင္းမ်ားကိုသိရေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္လို႔ ၾကားသိရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာမိပါတယ္။စစ္တပ္မွာဒီမိုကေရစီမရွိပါဘူး။ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့စနစ္ေတာ့ရွိသင့္ပါတယ္။စစ္တပ္၏ က်န္ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားရွိေနႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။စနစ္တက်ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။အခ်ိန္လြန္မွသိရရင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာေကာလိပ္လိုအျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳရႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ လူဆိုတာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္အသက္ရွင္ေနတာျဖစ္သည့္အတြက္ ကေလးေတြ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရင္း ဒီစာကိုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

စစ္သည္ေတာ္ေဟာင္းတစ္ဦး

About kaunglay

kyaw thu has written 10 post in this Website..

   Send article as PDF