လြပ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိသားစု

ေရးသူ – မင္းဟန္

အခန္း (၁)

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးမွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပိလွ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ေနာင္တြင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္)မွ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး ၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္တုိ႔အစု၏ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္တို႔အား လက္နက္ကိုင္ထၾကြမည့္အစီအစဥ္အား အခ်ိန္မွီ တားရ၊ဆီးရေသး၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးက တစုတဖြဲ႕ေလးႏွင့္ ထ၍၊ေတာ္လွန္၍မရ…..။ လူထုအားစည္း႐ုံးရမည္။ ျပင္ဆင္ရမည္။က်ယ္ျပန္႔ေသာအင္အားစုၾကီးပါဝင္ရန္လိုသည္။

ၿပီးလွ်င္ ….. အခ်ိန္ႏွင့္အေျခအေန…။ ပကတိဘဝက ရင့္မွည့္ဖို႔လိုသည္။ ဤအတြက္ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးတုိ႔အားေခၚ၍ တားဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစုၾကီးေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္ေနရ၏။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဲခူးစံျပတပ္ရင္း၌ သခင္စိုး၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး “ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္” အား ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုစဥ္က …..သခင္စိုးသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအား ေျမေအာက္တြင္ဆင္း၍ လုပ္ေနရသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲက လွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြ႔ဆံုပြဲ……။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပဲခူးသို႔ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္တုိ႔ မရိပ္မိေစရန္အတြက္ မိသားစုပါေခၚ၍ အလည္အပါတ္သေဘာသြားခဲ့၏။ ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ သားၾကီးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ သားငယ္ ေအာင္ဆန္းလင္းတုိ႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ပဲခူးစံျပတပ္ရင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအား တပ္မေတာ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာတူၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အစီအမံႏွင့္ တပ္တြင္း၌ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သေဘာတရားေရး သင္တန္းမ်ား ေပး၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေျမေအာက္ကလပ္စည္းမ်ား ဖြဲ႔၏။ အားလံုးက လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္ႏွင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ၊စစ္ဝန္ၾကီးအရွိန္အဝါႏွင့္ လုပ္ရသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္မွာ ထိေရာက္၏။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ေတာ္ၾကီးေစာင္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေနအိမ္တြင္ပင္ ဖက္ဆစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးအားျပဳလုပ္၏။ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ ဗုိလ္ေနဝင္း၊ ဗုိလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ေစာၾကာဒိုး၊ ဗိုလ္ေအာင္ေအာင္၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္ရဲထြ႗္ ၊ ဗိုလ္ဖုိးကြန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလးတုိ႔တက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီက ဦးဘေဆြ၊ သခင္ခ်စ္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ဦးလွေမာင္တုိ႔တတ္ေရာက္ၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွမူ …..သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္တင္ျမတုိ႔ပါဝင္သည္။

အစည္းအေဝးက ညဦးယံမွ စခဲ့သည္မွာ ….သန္းေခါင္ယံေက်ာ္မွပင္ၿပီး၏။ ဧည့္သည္မ်ား ျပန္သြားၾကၿပီးသည့္ေနာက္ အိမ္သည္ တိတ္ဆိတ္၍သြားသည္။ တာဝါလိမ္းလမ္းဖက္ဆီက ေမာ္တာ္ကားသံအားသဲ့သဲ့ၾကားရ၏။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ မအိပ္ဘဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အားေစာင့္ေန၏။ ေဒၚခင္ၾကည္က မေပါ့မပါး….။ တတိယေျမာက္ကိုယ္ဝန္ႏွင့္….။ ၅-လရွိသည့္ကိုယ္ဝန္က မို႔မို႔ဝန္းဝန္း….။

အခန္း (၂)

ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္အား ထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္အား စစ္မ်က္ႏွာ တခုဖြင့္၍တုိက္ခိုက္ရန္ စစ္ထြက္မိန္႔ေပးလိုက္၏။ ဂ်ပန္တုိ႔၏စစ္ထြက္မိန္႔က …ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အဖို႔ “ေရာင္ေတာ္ျပန္ႏွင့္ ေရာလႊတ္” ရန္ အခြင့္အေရးရသြား၏။ တပ္မ်ားအား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ တာဝန္က်ရာ စစ္တုိင္းမ်ားသို႔ ပုန္းလွ်ဳိ၊ကြယ္လွ်ဳိေျပာင္းေရႊ႔ရန္မလုိေတာ့….။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဦးဝိစာရလမ္းႏွင့္ ဝင္ဆာလမ္းေထာင့္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲမ်ားအား စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္း ေပး၏။

“အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူကို ရွာတုိက္ၾက…..”

(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ရန္ကုန္မွ စစ္ထြက္၏။ ေဒၚခင္ၾကည္က သားငယ္ႏွစ္ဦး….။ ၿပီးလွ်င္ …. ရင့္မာစျပဳေနသည့္ ကုိယ္ဝန္ႏွင့္က်န္ရစ္၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က သရက္၊ မင္းတုန္းဘက္တြင္ အေျချပဳ၍လႈပ္ရွားမည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ စစ္တုိင္းမ်ားအားလံုးက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား တၿပိဳင္တည္းစ၍ တုိက္ၾက၏။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ေမ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အား ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွျပန္၍ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့၏။ ရန္ကုန္အားဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားက သိမ္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း….. ဂ်ပန္တပ္မ်ားက စစ္ေတာင္းျမစ္၊ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းႏွင့္ တနသၤာရီေဒသမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား သိမ္းပိုက္ရရွိၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ရန္ကုန္အား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၏။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စပီးယားက.. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဆီးမည္။ ဖဆပလအား မတရားအသင္းေၾကညာမည္…..ဤသို႔ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းလာ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စပီးယား၏ေျခလွမ္းအား လန္ဒန္ရွိအာဏာပိုင္တို႔က ခြင့္မျပဳ….။ စပီးယားအား ရန္ကုန္မွ ျပန္ေခၚၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဟူးဘတ္ရန္႔စ္အား လႊတ္၏။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ဇြန္လ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္၌ ျမန္မာျပည္ရွိ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းေဝးအားျပဳလုပ္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဖဆပလ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းျပ၏။ ဗမာတပ္မေတာ္၏အနာဂတ္ကိစၥအား ေဆြးေႏြး၏။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘတ္တန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သခင္သန္းထြန္းတို႔ ရန္ကုန္တြင္ပင္ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးၾက၏။ ဗမာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏အေရးအား အဓိကထားေဆြးေႏြးၾက၏။ အလုပ္တာဝန္မ်ား အၾကား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပိ၍ေနသည္။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ တတိယေျမာက္ ကိုယ္ဝန္အား ေမြးဖြားခဲ့၏။ သမီးေလး….။ မိခင္ႏွင့္ကေလးပါ က်န္းမာေရးေကာင္းၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဇနီးသည္ႏွင့္ သမီးငယ္တုိ႔အနား၌ ၾကာၾကာမေနႏိုင္….။ အခ်ိန္မေပးႏုိင္။ မနက္ျဖန္တြင္ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖို႔အေရးကရွိသည္။ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရမည္။ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးစရာမ်ား လည္းရိွ၏။ သိပ့္သိပ့္သည္းသည္း ထုတ္ပိုးထားသည့္ ျဖဴေဖြးေသာ အႏွီအတြင္းမွ သမီးငယ္ေလးမ်က္ႏွာက နီတာရဲရဲ…..။

အခန္း (၃)

၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအားဆင္ႏႊဲရာတြင္ “ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္” (BDA) အား “ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္”ဟု အမည္ေျပာင္း၍ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးက ၿပီးၿပီ။ ၿဗိတိသွ်မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ “ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္”အား “ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္” (BNA)ဟူ၍သာ သံုးေန၏။ “ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္”သားမ်ားကလည္း “ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္“ဟူ၍သာလက္ခံၾက၏။ “ေဝါဟာရ” အျငင္းအခုန္က ရွိေနသည္။ ေဝါဟာရ၏ေနာက္တြင္ အႏွစ္သာရအသြင္ကေဆာင္လာမည္။

၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ေတြ႔ျပန္သည္။ ေဒၚမန္စမစ္က တပ္မေတာ္၏အမည္သတ္မွတ္ေရးအား “ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္”ဟူ၍ေခၚရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အားအၾကံေပး၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွလည္း သေဘာတူလိုက္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတြက္ သူထူေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ၾကီး၏အမည္ကိစၥကၿပီးၿပီ….။ တဖက္တြင္ က….ရွိေသး၏။ အမည္ကိစၥပင္….။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ရက္က ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ သူ၏ရင္ေသြးသမီးငယ္ေလးအား ယခုအထိ အမည္မေပးရေသး…။ သားဦးေယာက်္ားေလးေမြးစဥ္က ….ေအာင္ဆန္းဦးဟု ေပးခဲ့၏။ ယခုသမီးငယ္အတြက္ ….။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္အတြင္း၌ အမည္တခုအားေပးၾကည့္၏။ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါ၌ ဇနီးသည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္က စိတ္ထဲမွ ေပးထားသည့္ အမည္အား ေျပာျပသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္မွလည္းသေဘာက်၏။ သို႔ႏွင့္… ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ၏သမီးေလး၏ အမည္အား မွည့္ေခၚလိုက္သည္။

“ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္……”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ ... အပိုင္း(၁)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကေလးဘ၀ပံုရိပ္ (ကေလးသံုးဦးအနက္ ေရွ႕ဆံုးကေလးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။)

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ဆက္လက္၍လည္း အပိုင္း – ၅၀ ေက်ာ္အထိ တင္ျပေပးသြားရန္ ရွိပါသည္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ရႈၾကပါ။)

About True Faith

True Faith has written 70 post in this Website..

ေမြးေန႔က ၂၀.၆.၁၉၈၆ ။အရပ္က ၅ ေပ၆လကၼ၊ ေနတာက New Delhi, India.