ၿဗိတိန္၊ ေမ ၁၉- မုန္႔ပဲသေရစာသည္ ဘိန္းျဖဴကဲ့ သုိ႔စြဲေစေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္  မ ၾကာမီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အဆီႏွင့္သၾကားမ်ားေသာ မုန္႔ ပဲသေရစာမ်ားကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ဗိုက္ကားေအာင္စား ၍ မ၀ႏိုင္ျဖစ္ၾကရသည္မွာ ဦးေႏွာက္ ထဲတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကဲ့သို႔အလား တူသာယာမႈျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အ၀လြန္ကပ္ ေရာဂါေနာက္ကြယ္၌ တည္ရွိေနႏိုင္ သည္။
လူတို႔၏ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ သည္ သံုးေပါင္ေလာက္ရွိၿပီး ခႏၶကိုယ္ အေလးခ်ိန္စုစုေပါင္း၏ အပုိင္းဂဏန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းက ေန႔ စဥ္စားသံုးေနေသာ ကယ္လိုရီရာခိုင္ ႏႈန္း၂၀ကို ၀ါးမ်ဳိပစ္သည္။ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရးအတြက္ အစားအစာသည္ မွတ္ဥာဏ္အျပင္ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြရႊင္ပ်မႈအ တြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
ယခုဤေနရာတြင္ အာဟာရ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္အျပင္အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အစားအေသာက္မ်ားသာမ က အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚစဥ္းစား ေတြးေတာခ်က္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ၾကည့္ ႐ႈမည္။
စိတ္စုစည္းမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း
စိတ္အာ႐ံုစူးစုိက္အားေကာင္း ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားအတြင္း အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီး ဆင္းေနျခင္းအေပၚ တည္ေနသည္။
ထိုဆဲလ္မ်ားသည္ ႏိုးၾကားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔ရန္ ေအာက္ဆီဂ်င္လိုအပ္၍ ၎င္းကုိေသြး တြင္းသၾကားဓာတ္မွ ရရွိသည္။

Ref: Yangon Media Group

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..