လန္ဒန္- လူဦးေရသန္း၀က္ထက္ေက်ာ္သူမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ အရက္နာက်ေလ့ရွိၿပီး ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲက်င္းပေနစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း အရက္နာက်သူအေရအတြက္ ပို၍တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေန႔စဥ္လိုပင္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အရက္နာက်သူ ၅၂၀၀၀၀ ခန္႔မွာ စိတ္ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အရက္နာက်သူငါးဦးတြင္ တစ္ဦးက လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ၎င္းတို႔၏အလုပ္တာ၀န္မ်ား မႏိုင္မနင္းလံုးပန္းလုပ္ကိုင္ေနရတတ္၍ အမွားမ်ားျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္။ လုပ္သားခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ အရက္နာက်မႈေၾကာင့္ အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္အဆင္မေျပသည့္ အတြက္ အလုပ္ေစာေစာသိမ္းေလ့ရွိသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေလ့လာဆန္းစစ္သူတို႔၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အရက္နာက်သူသံုးပံုတစ္ပံုကမူ ၎င္းတို႔၏ အရက္နာက် မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္သူေဌးတို႔အား အေျပာင္အျပက္ျပဳေလ့ရွိသည္ဟုဆို သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ လူအားလံုး၏ ၈၉ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အရက္နာက်ျခင္းမွာ လက္ မခံႏိုင္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္သူတို႔ကမူ ဇြန္လမွဇူလိုင္လအတြင္း ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ကာလအတြင္း အရက္နာက်သူ အေရအတြက္ တုိးပြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အေရအတြက္တိုး ပြားလာျခင္းက ႏိုင္ငံ၏လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတက္အက်ကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစမည္ဟုဆုိသည္။
ႀကစေက်န္းမာေရးႏွင့္ခ်မ္းသာသုခအဖြဲ႕မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာကက္ထရီနာ ဟာရင္ကမူ အလုပ္ရွင္တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အရက္၏သက္ေရာက္မႈကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈ သင့္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Yangon Media

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..