တေပါင္းလၿပည္ေန့က ထိုင္းၿမန္မာနယ္စပ္ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္
မႈအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ဖက္မွ လြယ္တုံးေတာင္ရွိ
ထိုင္းဘုရင္မ ပန္းၿခံ ေႏြရာသီအပန္းေၿဖစံအိမ္ထိ
လည္ပတ္ခြင့္ၿပဳေပးခဲ့သၿဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာမွ အမွတ္တရအပ်င္းေၿပ လက္ေဆာ့ ရုိက္လာခဲ့ေသာ ပုံေလးမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။