1။ ပါဘေလကာ 89 ေမာ္ဒယ္ 8က…… 145 သိန္း
2။ လိုက္ထရက္ ရိုက္လံုး 8ဃ…… 3စီ ကြ်ဲေခါင္းအင္ဂ်င္ 88ပတ္လည္ ထိုင္ခံုမွား 125 သိန္း
3။ စူပါဆလြန္း 90 ေမာ္ဒယ္ အလံုး လ………. ေခၚေစ်း 150 သိန္း
4။ မာဇဒါ ဖယ္မလီယာဗင္ ဓာတ္ဆီ 1.3 အင္ဂ်င္ 3က……. 88 ေမာ္ဒယ္ 145 သိန္း
5။ စကိုင္းလိုင္း 88 ေမာ္ဒယ္ 4က…….. ေခၚေစ်း 140 သိန္း
6။ လိုက္ထရပ္ 8ဃ………ရိုက္လံုး ဆီတိုင္ကီမွား 135 သိန္း
7။ ေရြျမန္မာ ဂ်စ္ 8ဂ……… အဲကြန္းေအး 2စီအင္ဂ်င္ ေခၚေစ်း 65 သိန္း
8။ ထီလာဂ်စ္ 8ခ………. အေပ်ာ႔ 55 သိန္း
9။ ဘလူးဘတ္ 91 ေမာ္ဒယ္ 5က……….. ေခၚေစ်း 155 သိန္း
10။ ကိုရိုနာ ex ဆလြန္း 1.8 cI အဲကြန္းေအး သ………. 135 သိန္း
11။ ကိုရိုနာ 1က………… ex ဆလြန္း ကာပရိုက္တာ 140 သိန္း
12။ အငယ္ေလးဂ်စ္ 8ဃ……….. မဟာရာဂ်ာ 3စီ 110 သိ္န္း
13။ နီဆန္း ေလာရယ္ 9က……..ဒီဇယ္ 92 ေမာ္ဒယ္ 160 သိန္း
ကိုႏိုင္ 09-430 31 369

About u myo

u myo has written 18 post in this Website..